Κώδικας Δεοντολογίας

Η VATSIM είναι μια κοινότητα στο διαδίκτυο που δημιουργήθηκε για τους λάτρεις της εξομοίωσης πτήσεων και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ένας από τους κύριους στόχους της VATSIM είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο να είναι διασκεδαστικό και ταυτόχρονα, εκπαιδευτικό και μια ρεαλιστική προσομοίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Για να προωθηθούν αυτοί οι στόχοι, τα μέλη της VATSIM πρέπει να συμμορφώνονται με το ακόλουθο κώδικα συμπεριφοράς. Αυτός ο κώδικας θέτει το πώς τα μέλη αναμένεται να συμπεριφερθούν.

 1. Τα μέλη θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι ευγενικοί και με σεβασμό ο ένας στον άλλο.
 2. Για να συνδεθείτε στην VATSIM, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως μέλος της VATSIM στο http://www.vatsim.net. Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της VATSIM μπορούν να συνδεθούν και να πετάξουν ως πιλότοι και ως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
 3. Ο αναγνωριστικός αριθμός (CID) VATSIM και o κωδικός πρόσβασης (password) που σας παρέχεται είναι για αποκλειστική ταυτοποίηση των μελών της VATSIM. Δεν επιτρέπεται να γνωστοποιείτε ή να δίνετε τον αναγνωριστικό αριθμό σας (CID) και τον κωδικό πρόσβασης (password) σε οποιονδήποτε άλλον.
 4. Κατά τη διαδικασία εγγραφής και κάθε φορά που συνδέεστε στο δίκτυο της VATSIM θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το πραγματικό πλήρες όνομά σας. Ψευδώνυμα, διακριτικά ή συντομογραφίες, εκτός αν χρησιμοποιείται ως διακριτικά, δεν επιτρέπονται.
 5. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, θα πρέπει να δώσετε ένα προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με σκοπό την καταχώρηση σας στην VATSIM. Θα πρέπει επίσης να διατηρήσετε το λογαριασμό e-mail που έχετε εγγραφεί ώστε να παραμείνετε σε συμφωνία με τον κανονισμό της VATSIM. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενημερώσετε το προσωπικό της VATSIM το οποίο ασχολείται με θέματα μελών για τυχόν αλλαγές. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι έχετε κρατήσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας πλήρως ενημερωμένα. Κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποβάλλεται στην VATSIM δεν θα κοινοποιείται εκτός του οργανισμού VATSIM χωρίς προηγούμενη ρητή άδειά σας. Η αποτυχία να διατηρήσετε τη διεύθυνση e-mail σας είναι λόγος για άμεση ανάκληση, χωρίς προειδοποίηση, του λογαριασμό σας στο δίκτυο της VATSIM. Η απαίτηση για την παροχή και τη διατήρηση ενός λογαριασμού e-mail που βασίζεται στον παραπάνω όρο μπορεί να αρθεί κατά την διακριτική ευχέρεια του αντιπροέδρου, υπευθύνου μελών της VATSIM.
 6. Μπορείτε να εγγραφείτε και να διατηρήσετε μόνο ένα (1) λογαριασμό-αναγνωριστικό αριθμό (ID) και κωδικό πρόσβασης της VATSIM.
 7. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο VATSIM, οι πιλότοι πρέπει να έχουν κατεβάσει και εγκαταστήσει εγκεκριμένο λογισμικό για τους πιλότους και οι ελεγκτές πρέπει να έχουν κατεβάσει και εγκαταστήσει εγκεκριμένο λογισμικό ελεγκτών. Το εγκεκριμένο λογισμικό από την VATSIM είναι καταχωρημένο και μπορείτε να το βρείτε και να το “κατεβάσετε” στην ιστοσελίδα της VATSIM. Αυτό το λογισμικό έρχεται μαζί με οδηγίες λειτουργίας του. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά tutorials που έχουν αναπτυχθεί, τα οποία εξηγούν την λειτουργία αυτών των προγραμμάτων. Η πτήση και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά έντονες δραστηριότητες, το μέλος πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένο με την χρήση αυτών των προγραμμάτων πριν συνδεθεί στο δίκτυο της VATSIM.
 8. (α) Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το μέρος (β) του παρόντος άρθρου, ένα μέλος επιτρέπεται να κάνει μόνο μία σύνδεση ανά πάσα στιγμή υπό τον αριθμό λογαριασμού του ή της (CID) στο δίκτυο VATSIM. Πολλαπλές συνδέσεις, είτε ως πιλότος, ελεγκτή ή ένα συνδυασμό και των δύο δεν επιτρέπονται.
  (β) Ένας ελεγκτής που έχει συνδεθεί με το δίκτυο VATSIM σε μία θέση η οποία επιτρέπεται να παρέχει μια Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS), όπως προβλέπεται από το άρθρο Γ (11) του κώδικα συμπεριφοράς μελών μπορεί να δημιουργήσει μια δεύτερη σύνδεση με τη χρήση του /της CID για τους σκοπούς της παροχής ATIS στους πιλότους. Η πρώτη σύνδεση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σύνδεση “ελεγκτή” και η δεύτερη σύνδεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μια σύνδεση “ATIS”. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω ελεγκτής μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από δύο συνδέσεις.
 9. Όταν συνδέεστε στο δίκτυο VATSIM, ένα μέλος δεν επιτρέπεται να αφήσει τη σύνδεση του/της ανεπιτήρητη για μια περίοδο άνω των τριάντα (30) λεπτών. Εάν ένα μέλος δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, τότε αυτός/αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο VATSIM. Ένα μέλος που βρίσκεται να απουσιάζει για περισσότερο από τριάντα (30) λεπτά υπόκειται σε άμεση απομάκρυνση από το δίκτυο. Τα μέλη που βρίσκονται να αφήνουν τις συνδέσεις τους ανεπιτήρητες υπόκεινται στους όρους του άρθρου VI του κώδικα των κανονισμών (CoR) της VATSIM.
 10. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον, υπάρχουν φορές που ένας πιλότος μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νέο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, που βρίσκεται στη διαδικασία της μάθησης γενικών διαδικασιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο του. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για τον ελεγκτή που μπορεί να βρει τον εαυτό να παρέχει υπηρεσίες σε έναν πιλότο που πετάει πρώτη φορά. Θα πρέπει να θυμάστε και να επιδεικνύετε υπομονή και ευγένεια στους νέους πιλότους και ελεγκτές.
 11. Τα μέλη απαγορεύεται να δημοσιεύουν, τοποθετούν, διανέμουν, διαδίδουν ή χρησιμοποιούν οποιουδήποτε είδους δυσφημιστικό, παράνομο, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο ή άλλου τέτοιου είδος υλικό μέσω των καναλιών online μηνυμάτων, καναλιών μηνυμάτων των ελεγκτών (ATC), καναλιών φωνής των ελεγκτών (ATC) ή μέσω των επισήμων διόδων επικοινωνίας της VATSIM (φόρουμ, ομάδες συζητήσεων και επικοινωνιών) και είναι αναγνωρισμένα από την VATSIM, τα Regions, τα Divisions, ACC's και FIR's. Τα άτομα που παραβιάζουν τον κανόνα αυτό υπόκεινται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο VI του κώδικα των κανονισμών (CoR) της VATSIM που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση από την VATSIM και ανάκληση του αριθμού πιστοποιητικού τους.
 12. Τα μέλη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα online κανάλια μηνυμάτων, τα κανάλια μηνυμάτων των ελεγκτών, τα κανάλια φωνής των ελεγκτών (ATC) ή τα επίσημα φόρουμ στο διαδίκτυο, ομάδες συζητήσεων, ομάδες επικοινωνιών που είναι επισήμως αναγνωρισμένα από την VATSIM, τα Regions, τα Divisions, ACC's και FIR's και να απειλούν, παρενοχλούν, κακοποιούν, εκφοβίζουν ή καταδιώκουν τους άλλους ή να παραβιάσουν με άλλο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας. Τα άτομα που παραβιάζουν τον κανόνα αυτό υπόκεινται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο VI του κώδικα των κανονισμών της VATSIM που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση από την VATSIM και ανάκληση του αριθμού πιστοποιητικού τους.
 13. H VATSIM δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη συνεχή αστυνόμευση των μελών της. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ενώ είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο της, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μελών, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη με ένα γρήγορο τρόπο ή αν επηρεάζει την ευχαρίστηση της VATSIM από άλλα μέλη ή θα μπορούσε να εμποδίσει τη λειτουργία του δικτύου, τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να ελέγξετε για να δείτε αν υπάρχει στο δίκτυο συνδεδεμένος ένας επόπτης (Supervisor) ή διαχειριστής (Administrator) για να βοηθήσει στην επίλυση του θέματος. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη αισθάνονται ότι το θέμα δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά από τον επόπτη (Supervisor) ή διαχειριστή (Administrator), τότε το εν λόγω μέλος δύναται να υποβάλει το παράπονο του / της γραπτώς στον Αντιπρόεδρο της επίλυσης προβλημάτων. Η απόφαση που θα ληφθεί από τον Αντιπρόεδρο της Επίλυσης προβλημάτων θα είναι οριστική σε όλες τις περιπτώσεις.
 14. Τα μέλη δεν μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο VATSIM με μη-ενεργό διακριτικό για υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα μη ενεργά διακριτικά ορίζονται ως διακριτικά που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε πιλότο, θέση ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, εκπαιδευτή ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό που ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για αθροιστικές περιόδους χρήσης οποιουδήποτε τύπου των μη ενεργών διακριτικών. Τα μέλη που παραβιάζουν τον κανόνα αυτό θα πρέπει κατ 'αρχήν θα υπόκεινται σε μία προειδοποίηση. Τα μέλη που βρίσκονται κατ 'επανάληψη να παραβιάζουν τον κανόνα αυτό υπόκεινται στους όρους του άρθρου VI του κώδικα κανονισμών (CoR) της VATSIM.
 15. Τα μέλη, χωρίς δικαίωμα ή προνόμιο να το πράξουν, απαγορεύεται να συνδεθούν με το δίκτυο της VATSIM με οποιοδήποτε διακριτικό πιλότου ή ελεγκτού το οποίο προορίζεται για ή χρησιμοποιείται γενικά από τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοίκησης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εποπτικών αρχών, εκπαιδευτές ή οποιαδήποτε μέλη του προσωπικού. Επιπλέον, τα μέλη χωρίς δικαίωμα ή προνόμιο να το πράξουν απαγορεύεται επίσης να συνδέονται με οποιοδήποτε διακριτικό το οποίο προορίζεται ή είναι πιθανό να οδηγήσει σε άλλα μέλη να πιστεύουν πως το εν λόγω μέλος είναι ιδρυτής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Διοικητών , μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επόπτης, εκπαιδευτής ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού.
 1. Πριν από τη σύνδεση στην VATSIM ο πιλότος στο έδαφος θα πρέπει να τοποθετεί το αεροσκάφος του ή της έτσι ώστε να μην βρίσκεται σε έναν ενεργό διάδρομο ή τροχόδρομο. Αυτό θα αποτρέψει την παρεμβολή με τις λειτουργίες που μπορεί να συμβαίνουν σε ένα αεροδρόμιο κατά την στιγμή την οποία συνδέεται στο δίκτυο.
 2. Πριν από την σύνδεση στο δίκτυο της VATSIM ο πιλότος που βρίσκεται στον αέρα θα πρέπει να έχει το αεροσκάφος του σε πτήση και όχι σε παύση (pause) εκτός εάν πρωτίστως έχει πάρει άδεια από τον αρμόδιο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να συνδεθεί ενώ είναι σε παύση. Αυτό θα αποτρέψει τυχόν παρεμβολές με τις λειτουργίες που μπορεί να συμβαίνουν στον αέρα κατά την διάρκεια την οποία συνδέεται στο δίκτυο.
 3. Κάθε πιλότος πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχει την κάλυψη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για τον εναέριο χώρο που διέρχεται σε κάθε δεδομένη στιγμή. Αν υπάρχει ο κατάλληλος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας διαθέσιμος ή κατόπιν αιτήσεως πρέπει να έρθει σε επαφή με τον κατάλληλο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας άμεσα.
 4. Εάν ο πιλότος βρίσκεται στο έδαφος και χωρίς πρώτα να έχει έρθει επαφή με ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή, ο πιλότος πρέπει να έχει τον πομπό του αεροσκάφους σε αναμονή (squawk standby). Επίσης ο πιλότος δεν πρέπει να έχει τον πομπό του αεροσκάφους σε αναμονή (squawk standby) ενώ είναι κατά την διάρκεια της πτήσης πετώντας για τον προορισμό του, ακόμα και εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.
 5. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τη φωνή για την παροχή υπηρεσιών. Τέτοιοι ελεγκτές περιορίζονται στη χρήση κειμένου. Όταν βρίσκεστε στην VATSIM, ο πιλότος πρέπει να αποδεχθεί τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που γίνονται με κείμενο, αντί της φωνής.
 6. Οι πιλότοι δεν πρέπει να κάνουν ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ τους ή με τους ελεγκτές στην ενεργό συχνότητα επικοινωνίας ή στη συχνότητα “ανάγκης” (121.50). Αυτό παρεμβαίνει στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με άλλους πιλότους. Η συχνότητα “ανάγκης” θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και σε καμία άλλη περίπτωση.
 7. Οι πιλότοι που περνούν μέσα από μη ελεγχόμενο εναέριο χώρο πρέπει να έχουν βάλει την κύρια ραδιοσυχνότητα τους σε 122.800 ή άλλη καθορισμένη συχνότητα “Unicom” και να την παρακολουθεί μέχρι να βρεθεί σε περιοχή με κάλυψη ελεγκτού εναέριας κυκλοφορίας.
 8. Οι πιλότοι επιτρέπεται να δηλώνουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης εν πτήση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ελεγκτής ζητήσει από τον πιλότο να διακόψει την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τότε ο πιλότος πρέπει να το πράξει αμέσως ή να αποσυνδεθεί από το δίκτυο της VATSIM. Οι πιλότοι δεν επιτρέπεται να προσομοιάσουν με οποιονδήποτε τρόπο παράνομες πράξεις ενώ είναι συνδεδεμένοι στο δικτύου της VATSIM συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να περιορίζονται) στο να δηλώσουν αεροπειρατεία είτε μέσω φωνής είτε βάζοντας κωδικό στον αναμεταδότη 7500.
 9. Δύο οι περισσότεροι πιλότοι επιτρέπεται να πετούν σε σχηματισμό. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δώσει εντολή στους πιλότους για διαχωρισμό, ο(ι) πιλότος(οι) πρέπει να συμμορφωθούν με το αίτημα ή να αποσυνδεθούν από το δίκτυο της VATSIM.
 10. Ο πιλότος θα πρέπει να εκτελεί τις έγκυρες οδηγίες του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας με το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
 1. Ελεγκτές οι οποίοι είναι νέοι στο χόμπι ή δεν είναι εξοικειωμένοι με έναν εναέριο χώρο θα πρέπει οι ίδιοι να εκπαιδευτούν όταν είναι δυνατόν, πρωτίστως παρατηρώντας τις δραστηριότητες ή μελετώντας τις διαδικασίες που χρησιμοποίει η κάθε περιοχή. Οι πληροφορίες συνήθως είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της περιοχής και γενικά περιλαμβάνει διαδικασίες, συχνότητες, κατάλληλες θέσεις και χάρτες.
 2. Ελεγκτές που επιλέγουν να εργαστούν σε περιοχές διαφορετικές από εκείνες που ζήτησαν να βρίσκονται, θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στις εν λόγω περιοχές.
 3. Όταν συνδέεστε στην VATSIM ως παρατηρητής (observer), το κάθε άτομο θα πρέπει να φέρει διακριτικό το οποίο να τελειώνεις ως εξής: _OBS. Πριν την κάτω γραμμή μπορείτε χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε γράμματα, όπως αρχικά του ονόματος ή αναγνωριστικά αεροδρομίου. Συνδεόμενος με την ιδιότητα του παρατηρητή, ο καθένας δεν πρέπει να επικοινωνεί με φωνή ή κείμενο σε καμία ανοιχτή συχνότητα με τους πιλότους. Με άλλα λόγια, ένας παρατηρητής (observer) απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Περιορίζεται αυστηρά μόνο σε παρατήρηση. Ένας παρατηρητής που παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπόκειται σε απομάκρυνση από το δίκτυο της VATSIM και ανάκληση του αριθμού πιστοποιητικού του.
 4. Σε γενικές γραμμές η VATSIM αναγνωρίζει τις ακόλουθες συντομογραφίες για τις θέσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Σε αυτές τις συντομογραφίες πρέπει να προηγείται το αναγνωριστικό με τρία ή τέσσερα γράμματα για τον εναέριο χώρο.
  • XXXX_DEL – Clearance Delivery
  • XXXX_GND – Ground Control
  • XXXX_TWR – Tower Control
  • XXXX_DEP – Departure Control
  • XXXX_APP – Approach Control
  • XXXX_CTR – Enroute (Center) Control
 5. Οι θέσεις των ελεγκτών καταλαμβάνονται βάση του “ο πρώτος καταλαμβάνει την θέση”. Εάν μία θέση που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ήδη κατειλημμένη, τότε πρέπει να βρούμε μία άλλη θέση να καταλάβουμε. Κατά διαστήματα ένα ελεγκτής που κατέχει μία συγκεκριμένη θέση ενδέχεται να χάσει τη σύνδεσή του/της με το δίκτυο της VATSIM ή με το ίντερνετ. Αν κάποιος άλλος ελεγκτής καταλάβει την θέση του προηγούμενου και μετά από λίγο επανέλθει ο αρχικός ελεγκτής και του δηλώσει ότι έχει χάσει τον/την θέση του, ο δεύτερος ελεγκτής οφείλει να αφήσει την θέση του στον πρώτο.
 6. Ένα τοπικό τμήμα ή περιοχή μπορεί να περιορίσει ορισμένες θέσεις γενικά ή κατά την διάρκεια συγκεκριμένων ωρών για ελεγκτές που φέρουν συγκεκριμένο βαθμό. Οι ελεγκτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τους τοπικού κανόνες για να δουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εργαστούν στην συγκεκριμένη θέση πριν από την σύνδεσή τους σε αυτήν.
 7. Οι ελεγκτές πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τις συχνότητες που έχουν εγκριθεί προς χρήση για την συγκεκριμένη θέση από το τμήμα ή την περιοχή στην οποία εργάζονται.
 8. Η χρήση φωνής είναι η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας στην VATSIM. Ωστόσο δεν χρησιμοποιούν όλοι οι πιλότοι φωνή για να επικοινωνούν με τους ελεγκτές. Όταν χρησιμοποιείτε την VATSIM, ο ελεγκτής πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που βασίζονται σε κείμενο σε ένα πιλότο. Οι ελεγκτές δεν πρέπει ποτέ να περιορίζονται μόνο στο να χρησιμοποιούν την φωνητική μέθοδο στους πιλότους.
 9. Οι ελεγκτές δεν πρέπει να κάνουν ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ τους ή με τους πιλότους ή άλλα άτομα στην ενεργό συχνότητα επικοινωνίας ή στη συχνότητα “ανάγκης” (121. 50). Αυτό παρεμβαίνει στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με άλλους πιλότους. Η συχνότητα “ανάγκης” θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και σε καμία άλλη περίπτωση. Οι ελεγκτές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το ιδιωτικού chat για τις ιδιωτικές συνομιλίες.
 10. Δεδομένου ότι η χρήση της φωνής είναι η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας στην VATSIM, όλοι οι ελεγκτές ανεξαρτήτως του βαθμού, ενθαρρύνονται και επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την φωνή όποτε αυτό είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν κανόνες που να αποτρέπουν ή με άλλο τρόπο απαγορεύουν την χρήση φωνής από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς (CoC) Γ8 οι ελεγκτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στο κείμενο για τους πιλότους που το επιθυμούν και κανένας πιλότος δεν μπορεί να αρνηθεί τις υπηρεσίες για κανένα λόγο.
 11. Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS). Όπως προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος, ένας ελεγκτής επιτρέπεται να δημιουργήσει μία δεύτερη σύνδεση με το δίκτυο της VATSIM χρησιμοποιώντας τον αναγνωριστικό του αριθμό (CID) με αποκλειστικό σκοπό της παροχής υπηρεσιών της Αυτοματοποιημένης Υπηρεσίας Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS) στους πιλότους. Ο ελεγκτής που επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες της Αυτοματοποιημένης Υπηρεσίας Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS) πρέπει να πληροί κάθε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
  • Ο ελεγκτής να κατέχει τον βαθμό S1 και πάνω.
  • Η Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS) πρέπει να ενεργοποιείται σε αεροδρόμια που υπάρχει και στην πραγματικότητα.
  • Πρέπει να υπάρχει ελεγκτής που να παρέχει υπηρεσίες πύργου ελέγχου αεροδρομίου για το οποίο δημιουργείται η Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS). Αυτό επίσης μπορεί να γίνει και από ελεγκτές που παρέχουν υπηρεσίες Προσεγγίσεως Τερματικής Περιοχής (Approach) ή υπηρεσίες Κέντρου (Center).
  • Μπορεί να υπάρχει μόνο μία Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS) ανά ελεγκτή και πρέπει να περιορίζεται σε ένα αεροδρόμιο.
  • Η μέγιστη διάρκεια της Αυτοματοποιημένης Υπηρεσίας Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα λεπτό και ο μόνος ήχος θα πρέπει να είναι ο ελεγκτής να διαβάζει το μήνυμα της Αυτοματοποιημένης Υπηρεσίας Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS). Επιπλέον ο ελεγκτής πρέπει να παρέχει μόνο πληροφορίες που συνήθως βρίσκονται και στην πραγματική Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS). Αυτό περιλαμβάνει τον καιρό, ενεργούς διαδρόμους και πληροφορίες λειτουργίας που αφορούν άμεσα τους πιλότους που βρίσκονται στην περιοχή. Οι ελεγκτές απαγορεύεται ρητά να συμπεριλάβουν μη σχετικές πληροφορίες όπως ανακοινώσεις εκδηλώσεων ή προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό τους ή για άλλους.
  • Όταν ο ελεγκτής επιλέξει να δημιουργήσει φωνητικά την Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS), πρέπει να παρέχει και τις πληροφορίες σε μορφή κειμένου στη ίδια υπηρεσία.
  • Ο ελεγκτής μπορεί να παρέχει την Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS) στην μητρική του γλώσσα. Ωστόσο εάν ο ελεγκτής επιλέξει να το πράξει τότε ή απαιτούμενη έκδοση κειμένου στην Αυτοματοποιημένη Υπηρεσία Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής (ATIS) πρέπει να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες και στα αγγλικά.
 12. Εύρος Ορατότητας. Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απαιτείται να ορίζουν το κατάλληλο εύρος ορατότητας για τη θέση που θα επανδρώσουν. Το μέγιστο εύρος ορατότητας για κάθε συγκεκριμένη θέση καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.
  Οι ελεγκτές δεν επιτρέπεται να ρυθμίζουν το εύρος της ορατότητας τους υψηλότερα από τα μέγιστο εύρος που δίνονται στον παραπάνω πίνακα,εκτός εάν έχουν προηγουμένως γραπτή έγκριση από την VATSIM,από το συμβούλιο διοίκησης,τους διαχειριστές δικτύου, ή τους επόπτες του δικτύου. Οι ελεγκτές που παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα πρωτίστως θα προειδοποιούνται να μειώσουν το εύρος ορατότητας τους στο μέγιστο επιτρεπτό σύμφωνα με την θέση που επανδρώνουν. Ελεγκτές που παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα κατ' εξακολούθηση υπόκεινται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 6 του κώδικα κανονισμών (CoR) της VATSIM,που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση από την VATSIM και ανάκληση του αριθμού πιστοποίησής τους.
  Οι εγκεκριμένοι σταθμοί εξυπηρέτησης πτήσεων, όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα Β της παγκόσμιας πολιτικής βαθμών (GRP) της VATSIM http://www.vatim.net/network/docs. Οι επόπτες και διαχειριστές δικτύου που λειτουργούν σε προώθηση των καθηκόντων τους, δεν υπόκεινται σε αυτόν τον κανόνα.
ATC POSITION MAXIMUM RANGE
Clearance Delivery 20 Nautical Miles
Ground Control 20 Nautical Miles
Tower Control 50 Nautical Miles
Approach Control 150 Nautical Miles
Departure Control 150 Nautical Miles
Enroute (Center) Control 600 Nautical Miles
Observers 300 Nautical Miles

Να θυμάστε οι πρωταρχικοί στόχοι της VATSIM είναι για να εκπαιδεύσει, να παρέχει μια ρεαλιστική προσομοίωση για της πτήσεις και την παροχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και το σημαντικότερο να παρέχει να περιβάλλον διασκέδασης για όλους που θέλουν να απολαύσουν το χόμπι μας. Ακολουθώντας τους απλούς κανόνες που καθορίζονται σε αυτόν κώδικα συμπεριφοράς μελών, είναι εξασφαλισμένο ότι θα εκπαιδευτείτε και ότι θα δημιουργήσετε νέου φίλους από όλον τον κόσμο.

Πηγή: VATSIM CoC