Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
sidebar [2016/03/31 14:07]
pkg748
sidebar [2019/09/24 10:04] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 {{navi>​navigationmenu}} {{navi>​navigationmenu}}
- 
-=== Menu === 
-  * [[start|Αρχική]] 
-=== Online Πτήσεις === 
-  * [[hardware-software|Hardware & Software]] 
-  * [[sceneries|Σκηνικά]] 
-  * [[vatsim-rules|Κανόνες & χαρακτηριστικά VATSIM]] 
-=== Διαδικασίες Πτήσης === 
-  * [[pilots:​πλοήγηση|Πλοήγηση]] 
-  * [[pilots:​charts|Χάρτες]] 
-  * [[pilots:​instruments|Όργανα]] 
-  * [[pilots:​communications|Επικοινωνίες]] 
-  * [[pilots:​έλεγχος-ενάεριας-κυκλοφορίας|Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας]] 
-  * [[pilots:​flight-altitude-and-speed|Ύψος & ταχύτητα πτήσης]] 
-=== Μετεωρολογία === 
-  * [[pilots:​meteorology:​atmosphere|Ατμόσφαιρα]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​energy-and-temperature|Ενέργεια & Θερμοκρασία]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​pressure|Ατμοσφαιρική πίεση]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​density-and-hummidity|Πυκνότητα & Υγρασία]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​clouds|Νέφη]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​precipitation|Υετός & Συμπυκνώσεις]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​wind|Άνεμος]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​visibility-and-mist|Ορατότητα & ομίχλη]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​icing|Παγοποίηση]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​thunderstorm|Καταιγίδα]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​fronts|Αέριες μάζες & Μέτωπα]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​meteorological information|Εκπομπές μετεωρολογικών πληροφοριών]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​turbulence|Αναταράξεις σε αιθρία]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​significant-weather-charts|Χάρτες σημαντικού καιρού]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​jetstreams|Αεροχείμαρροι]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​climatology|Στοιχεία Κλιματολογίας]] 
-=== Euroscope === 
-  * [[euroscope:​setup|Εγκατάσταση]] 
-  * [[euroscope:​sector-files|Sector Files]] 
-  * [[euroscope:​sound|Ήχος]] 
-  * [[euroscope:​airports|Αεροδρόμια]] 
-  * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]] 
-  * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]] 
-  * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]] 
-  * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]] 
-  * Euroscope για προχωρημένους 
-    * [[euroscope:​advanced:​intro|Εισαγωγή]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​profiles|Profiles]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​settings-file|Settings file]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​general-settings|Γενικές ρυθμίσεις]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​display-settings|Ρυθμίσεις εμφάνισης]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​colors-and-symbols|Χρώματα και σύμβολα]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​extended-centerline|Προέκταση διαδρόμου]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]