Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
sidebar [2016/03/31 14:07]
pkg748
sidebar [2016/03/31 14:10]
pkg748
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 {{navi>​navigationmenu}} {{navi>​navigationmenu}}
- 
-=== Menu === 
-  * [[start|Αρχική]] 
-=== Online Πτήσεις === 
-  * [[hardware-software|Hardware & Software]] 
-  * [[sceneries|Σκηνικά]] 
-  * [[vatsim-rules|Κανόνες & χαρακτηριστικά VATSIM]] 
-=== Διαδικασίες Πτήσης === 
-  * [[pilots:​πλοήγηση|Πλοήγηση]] 
-  * [[pilots:​charts|Χάρτες]] 
-  * [[pilots:​instruments|Όργανα]] 
-  * [[pilots:​communications|Επικοινωνίες]] 
-  * [[pilots:​έλεγχος-ενάεριας-κυκλοφορίας|Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας]] 
-  * [[pilots:​flight-altitude-and-speed|Ύψος & ταχύτητα πτήσης]] 
-=== Μετεωρολογία === 
-  * [[pilots:​meteorology:​atmosphere|Ατμόσφαιρα]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​energy-and-temperature|Ενέργεια & Θερμοκρασία]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​pressure|Ατμοσφαιρική πίεση]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​density-and-hummidity|Πυκνότητα & Υγρασία]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​clouds|Νέφη]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​precipitation|Υετός & Συμπυκνώσεις]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​wind|Άνεμος]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​visibility-and-mist|Ορατότητα & ομίχλη]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​icing|Παγοποίηση]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​thunderstorm|Καταιγίδα]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​fronts|Αέριες μάζες & Μέτωπα]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​meteorological information|Εκπομπές μετεωρολογικών πληροφοριών]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​turbulence|Αναταράξεις σε αιθρία]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​significant-weather-charts|Χάρτες σημαντικού καιρού]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​jetstreams|Αεροχείμαρροι]] 
-  * [[pilots:​meteorology:​climatology|Στοιχεία Κλιματολογίας]] 
-=== Euroscope === 
-  * [[euroscope:​setup|Εγκατάσταση]] 
-  * [[euroscope:​sector-files|Sector Files]] 
-  * [[euroscope:​sound|Ήχος]] 
-  * [[euroscope:​airports|Αεροδρόμια]] 
-  * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]] 
-  * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]] 
-  * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]] 
-  * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]] 
-  * Euroscope για προχωρημένους 
-    * [[euroscope:​advanced:​intro|Εισαγωγή]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​profiles|Profiles]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​settings-file|Settings file]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​general-settings|Γενικές ρυθμίσεις]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​display-settings|Ρυθμίσεις εμφάνισης]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​colors-and-symbols|Χρώματα και σύμβολα]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​extended-centerline|Προέκταση διαδρόμου]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]