Εισαγωγή στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών της VATSIM

Επισκόπηση – Όπως και κάθε άλλη κοινωνική δομή ανά τον κόσμο, έτσι και η VATSIM έχει κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όσους είναι εγγεγραμμένοι και γίνονται Μέλη της VATSIM. Αυτοί οι κανόνες δημοσιεύονται σε διάφορα έγγραφα και είναι είναι όλα διαθέσιμα σε αυτόν τον Ιστότοπο. Καθ' ότι όμως είναι δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν άτομα, τα λάθη είναι αναμενόμενα. Σε αυτό το άρθρο δεν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις “'εσφαλμένης πτήσης” αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα μέλος έρχεται σε αντιπαράθεση με κάποιο άλλο μέλος ή πολύ συχνά ενοχλεί άλλα μέλη, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να αφιερώσουν χρόνο στο χόμπι τους στο δίκτυό μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύει η Επίλυση Διαφορών.

Πρωταρχικός σκοπός του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών της VATSIM είναι να είναι αποδέκτης όλων των ζητημάτων που περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα κατά μελών για ενδεχόμενη παράβαση των κανόνων της κοινότητας μας. Η VATSIM διαφέρει από άλλες κοινότητες προσωμοιωτικής πτήσης, καθώς προσφέρει ένα πιο δομημένο περιβάλλον στα μέλη της για να συμμετάσχουν στην προσομοίωση πτήσης και ελέγχο εναέριας κυκλοφορίας. Ως τμήμα του δομημένου περιβάλλοντος, η VATSIM έχει δημιουργήσει ορισμένους κανόνες, τους οποίους οφείλουν να τηρούν τα μέλη μας. Συνήθως, η πλειοψηφία των μελών μας δεν έρχεται σε επικοινωνία με το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών, καθώς οι κανόνες είναι εύλογοι και έχουν θεσπιστεί για να διασφαλίζεται ότι όλοι απολαμβάνουν τη διαδικτυακή μας κοινότητα. Μέσω της ενότητας του Κέντρου Πόρων Πιλότων της VATSIM θα ενημερωθείτε περιληπτικά για τους κανόνες συμπεριφοράς και τι θα πρέπει να αναμένετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα.

Παρότι σε κανέναν δεν αρέσουν οι κανόνες, αυτοί διέπουν τους περισσότερους καλούς οργανισμούς. Αυτό που κάνει τη VATSIM να ξεχωρίζει είναι ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στο μέλος το οποίο κατηγορείται, τη δυνατότητα να εξηγήσει τις πράξεις του και να τις υπερασπιστεί εάν πιστεύει ότι έχει κατηγορηθεί αδίκως. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μέλος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του για το ζήτημα προτού λάβουν χώρα οιεσδήποτε μόνιμες ενέργειες αναφορικά με τη συνδρομή του. Παρότι είναι σημαντικοί και πρέπει πάντοτε να τους έχετε υπόψιν σας, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε ιδιαίτερα εάν τους τηρείτε, επειδή πρωταρχικός στόχος είναι η εκμάθηση και η διασκέδαση. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που χρειάζεται να ακολουθήσετε ως μέλη και το μόνο που απαιτείται από εσάς είναι η εφαρμογή της απλής λογικής για την κατανόησή τους. Η VATSIM θεωρεί ότι αυτοί οι κανόνες κάνουν καλύτερη την online εμπειρία τόσο για τους πιλότους όσο και για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η κοινότητα της VATSIM διέπεται από αρκετούς κανόνες, τους οποίους και θα συναντήσετε στην πορεία. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας, υπάρχουν κανόνες που επιβάλλονται από διάφορα επίπεδα ATC, οι Εικονικές Αεροπορικές Εταιρίες στις οποίες μπορεί να συμμετέχετε ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρείτε, ενώ στρατιωτικοί οργανισμοί συχνά καθορίζουν τις προσδοκίες που έχουν από τα μέλη τους. Εάν δεν τηρείτε αυτούς τους κανόνες, ενδέχεται να χάσετε τη συμμετοχή σας σε αυτούς τους συγκεκριμένους οργανισμούς.

Παρότι η συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες είναι σημαντική, δεν είναι το ίδιο με τη γενική συμμετοχή σας στη VATSIM, που αποτελεί και το επίκεντρο του παρόντος. Για να παραμείνει κάποιος μέλος σε καλή θέση στη VATSIM υπάρχουν τρεις κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε:

 • Τον Κώδικα Κανονισμών της VATSIM
 • τον Κώδικα Δεοντολογίας και το
 • Συμφωνητικό Χρήστη.

Το ολοκληρωμένο, τρέχον περιεχόμενο κάθε εγγράφου βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο στο Τμήμα Εγγράφων. Καθώς το παρόν αποτελεί μόνο σύνοψη, όλοι οι κανόνες δεν αναλύονται ενδελεχώς. Αντιθέτως, υπάρχουν τρεις κατηγορίες και θα αναπτυχθούν οι πλέον συνήθεις κανόνες.

1. Κώδικας Κανονισμών

Αυτό το μεγάλο έγγραφο ορίζει την οργανωτική δομή της VATSIM. Για τους σκοπούς του παρόντος, ο Κώδικας Κανονισμών περιέχει μόνο μερικές ενότητες που είναι σημαντικές να κατανοήσουν τα μέλη με γενική ταυτότητα. Το Άρθρο I περιέχει γενικούς κανόνες συνδρομής μέλους. Οφείλετε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην παράγραφο 1.01(I) όπου επεξηγούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης χρήσης ώστε να διατηρήσετε τη συμμετοχή σας στη VATSIM.

Το Άρθρο VI επεξηγεί τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την απομάκρυνση και/ή την αποβολή ενός μέλους της VATSIM. Αυτό το Άρθρο περιλαμβάνει επίσης τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που ακολουθηθεί τέτοια διαδικασία εναντίον σας. Το εν λόγω άρθρο θα αναπτυχθεί παρακάτω.

2. Κώδικας Δεοντολογίας

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους κανόνες που αναμένεται να εφαρμόζετε όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο της VATSIM. Σε σχέση με την καθημερινή χρήση του VATSIM, αυτό το έγγραφο και οι κανόνες του είναι πιθανόν το πιο σημαντικό που πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε. Ο Κώδικας Δεοντολογίας χωρίζεται στις εξής τρεις ενότητες: Γενικοί Κανόνες Δεοντολογίας, Συμπεριφοράς Πιλότου και Συμπεριφοράς Ελεγκτή.

Σε σχέση με τους πιλότους, οι ενότητες του Κώδικα Δεοντολογίας, τους οποίους παραβιάζουν πιο συχνά τα νέα μέλη (και πολλές φορές εν αγνοία τους) είναι οι Παράγραφοι A(9) και A(14).

α. Παράγραφος A(9) – Ο Κανόνας της μη Επιτηρούμενης σύνδεσης: Για να διατηρήσουμε τους περιορισμένους (και χορηγούμενους!) διαδικτυακούς μας πόρους, αυτός ο κανόνας θεσπίστηκε για να σταματήσει την τακτική ορισμένων πιλότων (και ATC) που συνδέονται στο δίκτυο και παραμένουν συνδεδεμένοι χωρίς να είναι παρόντες. Ένα παράδειγμα θα ήταν κάποιος πιλότος που σε μια πτήση μεγάλης απόστασης (συνήθως μεταμεσονύκτια) βάζει τον αυτόματο πιλότο και παραμένει συνδεδεμένος στο δίκτυο, ενώ πηγαίνει για ύπνο.

Σύμφωνα με τον κανόνα, κάθε μέλος οφείλει να αποσυνδέεται από το δίκτυο εάν αναμένεται να μην είναι παρόν για περισσότερα από τριάντα (30) λεπτά. Η εξήγηση που χρησιμοποιείται συχνά για την υπεράσπιση αυτής της τακτικής είναι ότι ο πιλότος βρισκόταν σε μη ελεγχόμενο εναέριο χώρο (πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό, για παράδειγμα) και ότι δεν προέκυψε σφάλμα εξαιτίας της αποτυχίας επικοινωνίας με τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC). Μια άλλη εξήγηση που επίσης δίδεται συχνά είναι ότι υπήρχαν πολύ λίγα άτομα στο δίκτυο τη δεδομένη στιγμή και ως εκ τούτου, η αξία του εύρους ζώνης που χρησιμοποιήθηκε την ώρα της σύνδεσης δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Δεν έχει σημασία πόσα άτομα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο εκείνη τη στιγμή ή εάν είστε σε εναέριο χώρο μη ελεγχόμενο ή ωκεανικό. Η χρήση των πόρων του δικτύου εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Ως μέλος της VATSIM, οφείλετε να κατανοήσετε ότι υπάρχει πραγματικό κόστος για την παροχή του δικτύου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τίποτε δεν είναι δωρεάν. Όταν συνδέεστε σε κάποιον εξυπηρετητή δικτύου, χρησιμοποιείτε ένα τμήμα του εύρους ζώνης που κατανέμεται στον υπολογιστή. Το εν λόγω εύρος ζώνης είναι αγορασμένο από κάποιον και εν συνεχεία προσφέρεται ως χορηγία στη VATSIM για δική μας χρήση. Υπάρχει ένα παράδειγμα για να το κατανοήσετε καλύτερα. Η χρήση του εύρους ζώνης μετράται όπως η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος ή του νερού στην οικία σας. Όσο περισσότερο τα χρησιμοποιείτε, τόσο αυξάνεται ο λογαριασμός. Φεύγοντας το πρωί από το σπίτι, υπάρχει περίπτωση να αφήσετε τη βρύση ανοικτή όλη μέρα; Κανείς δεν θα το έκανε εις γνώση του επειδή αποτελεί δείγμα σπατάλης ενός περιορισμένου πόρου και ως εκ τούτου ο λογαριασμός θα είναι αυξημένος.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει κι αν αφήσετε τη σύνδεσή σας στη VATSIM χωρίς επιτήρηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι εσείς δεν καλείστε να πληρώσετε τον λογαριασμό. Κάποιος άλλος επωμίζεται το κόστος του εύρους ζώνης και εάν αυτό γίνει δυσβάστακτο, η VATSIM θα χάσει τη χρήση του εξυπηρετητή. Πρέπει όλοι να φροντίζουμε ώστε να διατηρούμε τον πολύτιμο και χορηγούμενο αυτόν πόρο και να μην τον χρησιμοποιούμε ανεύθυνα και αλόγιστα.

Σε περίπτωση που βρεθείτε να μην αποκρίνεστε για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα λεπτών, θα παραπεμφθείτε άμεσα για απομάκρυνση από το δίκτυο. Παραβάτες κατ' επανάληψη θα υπόκεινται σε αναστολή της ιδιότητάς τους και/ή διαγραφή. Επίσης, λάβετε υπόψιν ότι το προσωπικό δεν απαιτείται πάντοτε να σας παρέχει όλο τον χρόνο των τριάντα λεπτών. Εάν πετάτε σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο και συμπεριφέρεστε ανεύθυνα, θα αποκλειστείτε άμεσα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αν σκοπεύετε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή σας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 λεπτών ή εάν χρειαστεί να φύγετε εκτάκτως, αφιερώστε λίγα λεπτά για να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο.

β. Παράγραφος A(14) – Ο Κανόνας Μη Ενεργού Χαρακτηριστικού Κλήσης: Σκοπός αυτού του κανόνα είναι και πάλι η διατήρηση των πόρων του δικτύου. Κατά τη σύνδεσή τους, τα νέα μέλη ενθαρρύνονται να παρατηρούν τη λειτουργία των διαδικασιών στο δίκτυο. Έτσι μαθαίνετε τη διαδικασία και τη φρασεολογία, δηλαδή τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πιλότων. Η παρακολούθηση σημαίνει αυτό που ακριβώς ορίζει, δηλαδή τη σύνδεση με τη VATSIM και την παρακολούθηση της δραστηριότητας στη συχνότητα.

Στο παρελθόν, ωστόσο, ορισμένα μέλη έκαναν κατάχρηση αυτής της τακτικής, καθώς συνδέονταν για υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία δεν μάθαιναν, δεν πετούσαν αλλά ούτε και παρείχαν υπηρεσίες ATC. Αυτό που συνήθως έκαναν αυτά τα μέλη ήταν να συνομιλούν με φίλους τους και να χρησιμοποιούν τη VATSIM ως υπηρεσία συνομιλίας. Καθώς οι πόροι μας είναι περιορισμένοι, ο κανόνας αυτός θεσπίστηκε για να τερματίσει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εάν κάποιος επόπτης ή διαχειριστής δικτύου καθορίσει ότι το χαρακτηριστικό κλήσης σας είναι μη ενεργό (σύμφωνα με τον κανόνα, θα λάβετε σχετική προειδοποίηση. Μετέπειτα παραβάσεις αυτού του κανόνα μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή ιδιότητας μέλους και/ή διαγραφή από τη VATSIM.

Να θυμάστε ότι η νόμιμη παρακολούθηση για σκοπούς εκμάθησης ενθαρρύνεται καθώς είναι απαραίτητη για να εξοικειωθείτε με τη χρήση και τη λειτουργία στο περιβάλλον της VATSIM. Παράβαση του κανονισμού ισχύει σε περίπτωση που υπερβείτε τα όρια της νόμιμης παρακολούθησης και χρησιμοποιείτε τη VATSIM ως πρόγραμμα συνομιλίας.

3. Συμφωνητικό Χρήστη

Το έγγραφο καλύπτει τους όρους χρήσης του δικτύου της VATSIM.net. Το Συμφωνητικό Χρήστη περιέχει πολλούς κοινούς όρους με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Υπάρχουν, ωστόσο, επιπρόσθετοι κανόνες που αφορούν τον κώδικα δεοντολογίας ενώσω χρησιμοποιείτε το δίκτυο, λίστες αλληλογραφίας, ενημερωτικά δελτία, φόρουμ και άλλες μορφές επικοινωνίας. Επιπλέον, το Συμφωνητικό Χρήστη απαιτεί όλα τα μέλη της VATSIM να εγγραφούν στη λίστα NOTAMS της VATSIM.net που χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τα μέλη σχετικά με σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με τη VATSIM και τους λογαριασμούς τους στη VATSIM.

Όπως περιγράφεται και παραπάνω, το Άρθρο VI του Κώδικα Κανονισμών της VATSIM.net περιλαμβάνει τα δικαιώματά σας σε περίπτωσης εκκίνησης της διαδικασίας αναστολής ιδιότητας και διαγραφής σας. Το παρόν άρθρο ορίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι Επόπτες, οι Διευθυντές Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων, οι Περιφερειακές Επιτροπές Επίλυσης Συγκρούσεων και η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου προτού λάβει χώρα αυτή η ενέργεια και σας στερήσει την ιδιότητα του μέλους.

 1. Αναφορά σε Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων: Εάν ένας Επόπτης ή Διαχειριστής ορίσει ότι η ενδεχόμενη παράβαση είτε του Κώδικα Κανονισμών είτε του Κώδικα Δεοντολογίας ή του Συμφωνητικού Χρήστη είναι αρκετά σοβαρή για την αναστολή των δικαιωμάτων πρόσβασής σας για ορισμένο χρόνο ή μόνιμη διαγραφή από τη VATSIM, θα αναφέρουν την υπόθεση στον Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων (DCRM). Ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων που θα παραλάβει την αναφορά θα ανήκει στο τμήμα της VATSIM το οποίο έχετε επιλέξει ή στο τμήμα στο οποίο έλαβε χώρα η ενδεχόμενη συμπεριφορά. Θα λάβετε ενημερωτική επιστολή από τον Διευθυντή Επίλυσης Προβλημάτων του Τμήματος, ο οποίος ασχολείται με την υπόθεσή σας, με οδηγίες για το πού μπορείτε να υποβάλετε γραπτή δήλωση, την οποία θα θέλατε να λάβει υπόψη ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων, απαιτείται να αποφανθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το Άρθρο VI., §6.07(A) του Κώδικα Κανονισμών της VATSIM.

 2. Ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων: Ένα μέλος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, στην οποία υποβάλλεται η ένσταση, ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα το οποίο εξυπηρετεί τον Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση. Θα γνωρίζετε ποια Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θα διαβάσει την ένστασή σας, επειδή ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων θα περιλάβει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην απόφασή του.

  1. Έγκαιρη Ένσταση: Παρότι παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά οιασδήποτε απόφασης Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, αυτή θα πρέπει να γίνει έγκαιρα ώστε να ληφθεί υπόψιν από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμών, η ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θεωρείται έγκαιρη όταν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων. Εάν η ένστασή σας γίνει κατόπιν παρέλευσης δέκα ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων χάνετε το δικαίωμά σας να εξεταστεί η ένστασή σας από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, καθώς η τελευταία παύει να έχει εξουσιοδότηση εξέτασης μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος.

 3. Εξαίρεση από τον Κανόνα Ένστασης των Δέκα Ημερών: Εάν έχετε διαγραφεί μόνιμα από έναν Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων, τότε η απόφαση χρήζει επαναθεώρησης αυτόματα από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Από τη στιγμή που η ένσταση υποβάλλεται αυτόματα, δεν απαιτείται να προχωρήσετε σε επίσημη ένσταση εντός δέκα ημερών.

  Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θα αποφανθεί για όλες τις έγκαιρες ενστάσεις -χωρίς καμία εξαίρεση- οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμη διαγραφή. Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων έχει αναλάβει να εξετάζει την ορθότητα των λόγων που παραθέτει ο Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων σε σχέση με τα στοιχεία που του έχουν δοθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθείτε στην ένσταση, παρουσιάζοντας τα στοιχεία εκείνα που δεικνύουν ότι ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων έλαβε μια απόφαση εσφαλμένη ή άδικη. Δεν θα πρέπει να υποβάλετε νέα στοιχεία προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, εκτός εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο εξέτασης της υπόθεσής σας από τον Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων.

  Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων οφείλει να αποφανθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασής σας.

  β. Οριστική Απόφαση: Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων είναι οριστική σε κάθε περίπτωση και όταν η επίσημη περίοδος αναστολής της ιδιότητας μέλους δεν είναι μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε εξαντλήσει όλες τις ενστάσεις σας εάν το χρονικό διάστημα αναστολή ιδιότητας μέλους σας δεν έχει υπερβεί τις ενενήντα (90) ημέρες. Εάν η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων συμφωνεί με την απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων, και η οποία επιβάλει αναστολή μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών (περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού), μπορείτε να υποβάλετε ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της VATSIM.net.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, παρακαλείστε να διαβάσετε το Άρθρο VI., παράγραφος 6.07(B) του Κώδικα Κανονισμών της VATSIM.

 4. Ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της VATSIM.net: Σε όλες τις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αναστολή ιδιότητας μέλους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών μέχρι και τη μόνιμη διαγραφή, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά των αποφάσεων του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων προς το Ανώτατο Συμβούλιο της VATSIM.net. Σε αντίθεση με την ένσταση προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, αυτή η ένσταση είναι διακριτική. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Ενστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΝ υποχρεούται να εξετάσει την ένσταση. Μπορεί, δίχως αιτιολόγηση, να απορρίψει την ένστασή σας και να αφήσει σε ισχύ την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων. Η μόνη εξαίρεση στη διακριτική ένσταση, ισχύει σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής. Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου ΠΡΕΠΕΙ να εξετάζει όλες τις υποθέσεις όπου ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων έχουν προτείνει τη μόνιμη διαγραφή ενός μέλους από τη VATSIM.

  1. Έγκαιρη Ένσταση: Εάν η αναστολή ιδιότητας μέλους τεθεί προς εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου, τότε πρέπει να υποβάλετε έγκαιρη ένσταση προτού εξεταστεί. Αυτό δεν διαφέρει από τις εντάσεις προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμών, η ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου θεωρείται έγκαιρη εάν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων. Εάν η ένστασή σας έχει γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την παραλαβή της απόφασης από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, θα χάσετε το δικαίωμά σας να εξεταστεί. Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου δεν είναι αρμόδια να εξετάσει την ένσταση μετά το πέρας αυτού το χρονικού διαστήματος.

   Όπως ισχύει με όλες τις ενστάσεις προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων, υπάρχει εξαίρεση του κανόνα των δέκα ημερών σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής. Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου πρέπει αυτόματα να εξετάσει και να εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων για τη μόνιμη διαγραφή ενός μέλους από τη VATSIM. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανάγκης επίσημης ένστασης μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών.

  2. Οριστική Απόφαση: Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου υποχρεούται να αποφανθεί για όλες τις ενστάσεις εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της έγκαιρης ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου είναι οριστική και δεν υπάρχει περαιτέρω δικαίωμα ένστασης.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου, παρακαλείστε να διαβάσετε το Άρθρο VI., παράγραφος 6.07(C) του Κώδικα Κανονισμών της VATSIM.

Συμπέρασμα – Όπως αναφέραμε και στην αρχή, οι κανόνες της VATSIM εφαρμόζονται για να κάνουν τη διαδικτυακή εμπειρία τόσο για τους πιλότους όσο και για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εκπαιδευτική αλλά και διασκεδαστική κατά το δυνατόν.. Ως μέλος της VATSIM, εφόσον χρησιμοποιείτε εύλογα το δίκτυο, δεν θα βρεθείτε ποτέ στη διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων. Εάν αντιμετωπίζετε ζήτημα που χρήζει επίλυσης, η VATSIM έχει προσπαθήσει να κάνει τη διαδικασία όσο πιο δίκαιη γίνεται κατά το δυνατόν, δίδοντάς σας το δικαίωμα να παρέχετε εξηγήσεις στο Περιφερειακό Τμήμα Επίλυσης Συγκρούσεων. Επιπλέον η απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων μπορεί να εξεταστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπόθεσή σας ενδέχεται να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου. Η κλιμακούμενη και πολλαπλή διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων έχει θεσπιστεί για να διασφαλίζεται ότι εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες υπάρχει άρνηση παροχής προνομίων μέλους σε κάποιον.

Ελπίζουμε, αυτή η σύντομη επισκόπηση να παρέχει απαντήσεις στα περισσότερα ερωτήματα που ενδεχομένως έχετε ως πιλότος της VATSIM. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον Αντιπρόεδρο Επίλυσης Συγκρούσεων της VATSIM μέσω email ή να μεταβείτε στον ιστότοπο της VATSIM (http://vatsim.net), επιλέγοντας <Contact VATSIM> από το μενού User Services στα αριστερά και να επιλέξετε <Board of Governors> στο κύριο παράθυρο. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο του Αντιπροέδρου Επίλυσης Συγκρούσεων.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τα προνόμια που σας παρέχει η VATSIM. Εκτός από την εμπειρία των πραγματικών πτήσεων, δεν θα βρείτε καλύτερη εφαρμογή για τον προσομοιωτή πτήσης σας.

Πηγή: VATSIM - Pilots - VATSIM Basics - Introduction to VATSIM's Conflict Resolution Process