Σημαντικοί Κανόνες

Ακολουθούν ορισμένοι πολύ σημαντικοί κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρείτε ενόσω είστε συνδεδεμένοι με τη VATSIM. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τους μελετήσετε. Αυτό το μάθημα λειτουργεί ως οδηγός. Οι επίσημοι κανόνες περιέχονται στον “Κώδικα Δεοντολογίας“ και το ''Συμφωνητικό Χρήστη” στον ιστότοπο της VATSIM.

 1. Για να μην διακόπτονται οι πτητικές επιχειρήσεις, οι πιλότοι στο έδαφος πρέπει να βεβαιώνονται ότι δεν είναι σε διάδρομο προσαπογείωσης ή τροχοδρόμησης προτού συνδεθούν το δίκτυο της VATSIM.
 2. Προτού συνδεθούν στο δίκτυο της VATSIM, οι πιλότοι που βρίσκονται στον αέρα πρέπει να βεβαιωθούν ότι το πρόγραμμα Προσομοίωσης Πτήσης δεν είναι σε παύση, εκτός εάν αυτό ισχύει κατόπιν αδείας τους ελεγκτή.
 3. Οι Πιλότοι οφείλουν να ελέγχουν τακτικά εάν πετούν σε ελεγχόμενο (με προσωπικό) εναέριο χώρο. Ιδανικά, οι πιλότοι καλό είναι να επικοινωνούν με το ATC προτού εισέλθουν σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο ή το συντομότερο δυνατόν, εάν ένας ελεγκτής συνδεθεί καθώς περνά μέσα στον εναέριο χώρο του ελεγκτή.
 4. Δεν έχουν όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρόγραμμα ομιλίας. Οι πιλότοι οφείλουν να αποδέχονται κάθε ATC που χρησιμοποιεί μόνο γραπτή μορφή επικοινωνίας και όλα τα μηνύματα UNICOM που μεταδίδονται στο κείμενο. Δεν υπάρχει υποχρέωση να χρησιμοποιείτε ομιλία στη VATSIM.
 5. Όταν οι πιλότοι δεν είναι σε επικοινωνία με κάποιον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να παραμείνουν στη συχνότητα UNICOM 122.800.
 6. Οι πιλότοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ενεργή συχνότητα ATC για προσωπικές συνομιλίες. Έτσι αποφεύγονται οι παρεμβολές σε άλλη κυκλοφορία. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε προσωπικά μηνύματα για τις προσωπικές σας συζητήσεις!
 7. Οι προσομοιώσεις σε έκτακτες περιπτώσεις δεν απαγορεύονται. Ωστόσο, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την προσομοίωση έκτακτου περιστατικού και οι πιλότοι οφείλουν να παύσουν το έκτακτο περιστατικό εάν τους ζητηθεί. Εάν ο πιλότος δεν έχει τη δυνατότητα να σταματήσει το έκτακτο περιστατικό, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το σύστημα. Απαγορεύεται αυστηρά η προσομοίωση πραγματικών αεροπορικών ατυχημάτων, αεροπειρατείες ή άλλες παράνομες ή παραβατικές καταστάσεις υπό οποιασδήποτε συνθήκες.
 8. Η συχνότητα GUARD-121.500 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία άλλη περίπτωση πέραν του έκτακτου περιστατικού και ενώ ο πιλότος δεν είναι σε ενεργή συχνότητα στο ATC. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η συχνότητα GUARD δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τίποτε άλλο παρά μόνο για την αναζήτηση ελεγκτού εναέριας κυκλοφορίας που θα επικοινωνήσει με τον πιλότο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μόλις το ATC έρθει σε επικοινωνία με τον πιλότο, η συχνότητα πρέπει να αλλαχθεί σε αυτήν του ελεγκτή.
 9. Πιλότοι που πετούν μέσα σε ελεγχόμενο (με προσωπικό) εναέριο χώρο δεν πρέπει να αφήνουν το πιλοτήριο χωρίς επιτήρηση σε καμία στιγμή χωρίς άδεια. Εάν ο πιλότος χρειαστεί να αφήσει την πτήση δίχως επιτήρηση για λίγα λεπτά, ο πιλότος οφείλει να ζητήσει την προγραμματισμένη απουσία από τον αρμόδιο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Τόσο η αρχή όσο και το τέλος της απουσίας πρέπει να ανακοινώνονται από τον πιλότο.
 10. Πιλότοι που πετούν εκτός ελεγχόμενου εναέριου χώρου (με προσωπικό) απαιτείται να αποσυνδέονται από το δίκτυο εάν αναμένεται να απουσιάσουν για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) λεπτών. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεστε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα λεπτών ή έρχεστε σε σύγκρουση με άλλη κίνηση σε διάστημα μικρότερο των τριάντα λεπτών, θα μπείτε άμεσα σε διαδικασία απομάκρυνσης από το δίκτυο. Παραβάτες κατ' επανάληψη θα υπόκεινται σε αποβολές και/ή απομακρύνσεις. Επίσης, λάβετε υπόψιν ότι το προσωπικό δεν απαιτείται πάντοτε να σας παρέχει όλο τον χρόνο των τριάντα λεπτών. Εάν πετάτε σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο και συμπεριφέρεστε ανεύθυνα, θα αποκλειστείτε άμεσα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αν σκοπεύετε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή σας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 λεπτών ή εάν χρειαστεί να φύγετε εκτάκτως, αφιερώστε λίγα λεπτά για να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο.
 11. Συνδεθείτε για να πετάξετε ή να παρατηρήσετε κι όχι για να συνομιλήσετε. Η σύνδεση χωρίς ενεργό χαρακτηριστικό κλήσης δεν επιτρέπεται. Τα μη ενεργά χαρακτηριστικά κλήσης ορίζονται ως χαρακτηριστικά κλήσης που δεν σχετίζονται με κανέναν πιλότο, θέση ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, εκπαιδευτή ή προσωπικό που ασχολείται με διοικητικά καθήκοντα. Ωστόσο, τα νέα μέλη ενθαρρύνονται να παρατηρούν τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου. Έτσι μαθαίνετε τη διαδικασία και τη φρασεολογία, δηλαδή τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πιλότων. Να θυμάστε ότι η νόμιμη παρακολούθηση για σκοπούς εκμάθησης ενθαρρύνεται καθώς είναι απαραίτητη για να εξοικειωθείτε με τη χρήση και τη λειτουργία στο περιβάλλον της VATSIM. Παράβαση του κανονισμού ισχύει σε περίπτωση που υπερβείτε τα όρια της νόμιμης παρακολούθησης και χρησιμοποιείτε τη VATSIM ως πρόγραμμα συνομιλίας.
 12. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να έχετε περισσότερες από μία συνδέσεις στο δίκτυο της VATSIM. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες για την κατάσταση της πτήσης σας, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα ServInfo ή Whazzup. Θα βρείτε συνδέσμους γι' αυτά στο μάθημα 104 της VATSIM.
 13. Πιλότοι που πετούν υπό τον έλεγχο μαθητευόμενου ελεγκτή, παρακαλούνται να επιδεικνύουν υπομονή στο νέο μέλος της κοινότητας του ATC!
 14. Γενικά, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στην κοινότητα του δικτύου της VATSIM. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για χόμπι, συνεπώς μην υπερβάλλετε αναφορικά με τον χρόνο και τη σοβαρότητα! Για την εύρυθμη λειτουργία της VATSIM, απαιτείται από όλους να σέβονται τους κανόνες. Οι κανόνες είναι εύλογοι, μιας και εγγυώνται την κοινή βάση λειτουργίας στη VATSIM, δίχως χρεώσεις και διευκολύνοντας τους πάντες να χρησιμοποιούν τη VATSIM.

Πηγή: VATSIM - Pilots - VATSIM Basics - Important Rules