Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
prc:start [2016/11/27 09:07]
pkg748
prc:start [2019/09/24 10:07] (τρέχουσα)
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
     * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]     * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]
     * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]     * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]
-    * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Interpreting ​METARs ​and TAFs]]+    * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Ερμηνεύοντας ​METARs ​και ​TAFs]]
     * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]     * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]
     * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]     * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]