Κέντρο Πόρων Πιλότων

Οι παρακάτω σελίδες αποτελούν εξαιρετική πηγή για την κατανόηση και την καλύτερη εμπειρία του δικτύου της VATSIM. Το υλικό έχει προετοιμαστεί από πολλούς γνώστες και παλαιούς εθελοντές και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το δίκτυο της VATSIM. Οι πληροφορίες είναι ουσιαστικές για να βελτιώσετε και να εξειδικεύσετε τις ικανότητές σας ως εικονικοί πιλότοι. Θα βρείτε βασικές πληροφορίες της VATSIM, γενικά μαθήματα τρόπου πτήσης online, μαθήματα κανόνων πτήσης εξ' όψεως (VFR), μαθήματα κανόνων ενόργανης πτήσης (IFR) και πολλά άλλα. Το προσωπικό της VATSIM σας παροτρύνει να μελετήσετε τις πληροφορίες όσες φορές επιθυμείτε και να τις εφαρμόσετε ενόσω είστε στο δίκτυο.

Το περιεχόμενο παρέχεται δωρεάν από τρίτους φορείς εκπαίδευσης μέσω συνδέσμου απευθείας από τον ιστότοπό σας. Παρακαλείστε να μην αντιγράψετε το παρόν.

Πηγή: VATSIM - Pilots - Pilot Resource Centre