Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
prc:ifr-specific-lessons [2016/05/19 07:15]
pkg748
prc:ifr-specific-lessons [2019/09/24 10:07] (τρέχουσα)
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 Αυτή η ενότητα μαθημάτων καλύπτει την πτήση IFR στη VATSIM και περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Αυτή η ενότητα μαθημάτων καλύπτει την πτήση IFR στη VATSIM και περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
  
-  * [[prc:​ifr-specific-lessons:​basic-ifr-flight-planning|Basic IFR Flight Planning]]+  * [[prc:​ifr-specific-lessons:​basic-ifr-flight-planning|Βασικός Σχεδιασμός ​IFR Πτήσης]]
   * [[prc:​ifr-specific-lessons:​sids-and-stars|SIDS and STARS]]   * [[prc:​ifr-specific-lessons:​sids-and-stars|SIDS and STARS]]
   * [[prc:​ifr-specific-lessons:​instrument-approach-procedures-iap|Instrument Approach Procedures (IAP)]]   * [[prc:​ifr-specific-lessons:​instrument-approach-procedures-iap|Instrument Approach Procedures (IAP)]]