Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
prc:ifr-specific-lessons:introduction-holding-patterns [2016/05/18 07:24]
pkg748 [Αναφορές]
prc:ifr-specific-lessons:introduction-holding-patterns [2019/09/24 10:09] (τρέχουσα)
Γραμμή 66: Γραμμή 66:
 Η ταχύτητα εντός των μοτίβων κράτησης μπορεί να περιοριστεί στους 210 κόμβους. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα παράδειγμα ενός μοτίβου κράτησης που η ταχύτητα περιορίζεται στους 210 κόμβους και έχει ληφθεί από την άφιξη DYLIN 4 στο Newark: Η ταχύτητα εντός των μοτίβων κράτησης μπορεί να περιοριστεί στους 210 κόμβους. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα παράδειγμα ενός μοτίβου κράτησης που η ταχύτητα περιορίζεται στους 210 κόμβους και έχει ληφθεί από την άφιξη DYLIN 4 στο Newark:
  
-{{ :​prc:​ifr-specific-lessons:​introduction-holding-patterns:​screenshot_3.png}}+{{ :​prc:​ifr-specific-lessons:​introduction-holding-patterns:​screenshot_3.png }}