Βασικός Σχεδιασμός IFR Πτήσης

SID - standard instrument departure τυποποιημένη ενόργανη αναχώρηση
STAR - standard (instrument) arrival τυποποιημένη (ενόργανη) άφιξη
airway αεροδιάδρομος
alternate airport αεροδρόμιο εναλλαγής
arrival airport αεροδρόμιο προορισμού
cruise altitude ύψος πλεύσης
departure airport αεροδρόμιο αναχώρησης
fix σταθερό σημείο
flight plan σχέδιο πτήσης
fuel on-board καύσιμα επί του αεροσκάφους
remarks παρατηρήσεις
route διαδρομή
waypoint σημείο διαδρομής

Κατανόηση συμβατικής αεροναυτιλίας, αναχωρήσεων SIDs, αφίξεων STARs και αεροδιαδρόμων.

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει έναν IFR πιλότο, αναλύοντας το σκοπό και τις απαιτήσεις ενός σωστού σχεδίου πτήσης IFR.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο IFR πιλότος θα μπορεί να εντοπίσει τα επιμέρους στοιχεία ενός Σχεδίου Πτήσης (για παράδειγμα αναχώρηση, άφιξη, υψηλούς/χαμηλούς αεροδιαδρόμους, VORs και NDBs, σημεία διαδρομής/σταθερά σημεία), θα έχει κατανοήσει τι απαιτείται εκ μέρους του κατά την υποβολή ενός Σχεδίου Πτήσης και θα έχει κατανοήσει πώς να υποβάλει ορθά ένα IFR Σχέδιο Πτήσης.

Ένα Σχέδιο Πτήσης είναι μια “φόρμα” που συμπληρώνεται από ένα πιλότο και περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για μια πτήση. Η “φόρμα” αποστέλλεται στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ώστε αυτοί να γνωρίζουν πού κατευθύνεται ο πιλότος. Η πληροφορία η οποία πρέπει να περιέχεται σε ένα σωστό σχέδιο πτήσης περιλαμβάνει: Αεροδρόμιο αναχώρησης, Αεροδρόμιο προορισμού, Εναλλακτικό αεροδρόμιο, Καύσιμα επί του αεροσκάφους, Εκτιμώμενη ώρα άφιξης, Διαδρομή, Ύψος, Τύπο αεροσκάφους/Τύπο εξοπλισμού καθώς και τυχόν παρατηρήσεις. Αεροδρόμιο αναχώρησης, Αεροδρόμιο προορισμού και Αεροδρόμιο εναλλαγής Όταν καταθέτετε ένα Σχέδιο Πτήσης, τρία από τα πιο σημαντικά σημεία για τον ελεγκτή είναι το αεροδρόμιο αναχώρησης, το εναλλακτικό αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο άφιξης. Και τα τρία είναι σημαντικά διότι χωρίς αυτά ο ελεγκτής δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει πού πηγαίνετε. Όταν βρείτε μια πτήση (θα χρησιμοποιήσουμε το Αθήνα Ελευθέριος Βενιζέλος προς Θεσσαλονίκη Μακεδονία για αυτό το μάθημα), το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε συμπληρώνοντας το Σχέδιο Πτήσης είναι να τοποθετήσετε το αεροδρόμιο αναχώρησης στο σημείο που γράφει “Departure ICAO”. Το ICAO της αναχώρησής σας ή αλλιώς ο κωδικός αεροδρομίου θα είναι LGAV. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γράψετε το αεροδρόμιο άφιξης στο σημείο που γράφει “Arrival ICAO”. Αυτό θα είναι LGTS. Το Εναλλακτικό αεροδρόμιο είναι ένα αεροδρόμιο, συνήθως εντός ακτίνας 100 μιλίων από τον προορισμό σας, στο οποίο μπορείτε να κατευθυνθείτε σε περίπτωση προβλήματος, όπως κακοκαιρία ή κάποια έκτακτη κατάσταση στο αεροδρόμιο προορισμού. Για αυτή την πτήση θα χρησιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο LGKV (Καβάλα Μέγας Αλέξανδρος).

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο στο IFR Σχέδιο Πτήσης σας είναι η ποσότητα καυσίμων που βρίσκονται στο αεροσκάφος. Συμπληρώνετε αυτή την ποσότητα σε ώρες και λεπτά, ΟΧΙ σε λίβρες, κιλά ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ζύγισης. Τα καύσιμα επί του αεροσκάφους μπορείτε να τα βρείτε με πολλούς τρόπους, συνήθως χρησιμοποιώντας προγράμματα επί πληρωμή ή αεροσκάφη. Τα Καύσιμα επί του αεροσκάφους για την πτήση μας στη Θεσσαλονίκη είναι 2:35.

Το ETA ή η Εκτιμώμενη Ώρα Άφιξης είναι ακόμα ένα σημαντικό σημείο στο Σχέδιο Πτήσης σας. Αυτό είναι η απόσταση (εκφρασμένη σε χρόνο) από το αεροδρόμιο αναχώρησης στο αεροδρόμιο προορισμού. Γενικά, τον χρόνο αυτό μπορείτε να τον βρείτε σε διάφορες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένου του FlightAware . Το ETA μας για το LGTS είναι 0:55.

Ένα κύριο μέρος του Σχεδίου Πτήσης σας είναι αυτό της διαδρομής σας. Μια διαδρομή περιέχει VORs (παγκατευθυντικός ραδιοφάρος πολύ υψηλής συχνότητας), σημεία διαδρομής/σταθερά σημεία και άλλα ραδιοβοηθήματα που χρησιμοποιούνται για να φθάσετε στον προορισμό σας. Αυτά δημιουργούνται για να βοηθήσουν τον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας στην οργάνωση της εργασίας του. Η διαδρομή του Σχεδίου Πτήσης μας από LGAV προς LGTS θα είναι κάπως έτσι: NEVRA Z507 OSMOS

Στην Ευρώπη, η διαδικασία αναχώρησης (αναφέρεται και ως SID - τυποποιημένη ενόργανη αναχώρηση) ανατίθεται από τον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας και δεν αναγράφεται στο Σχέδιο Πτήσης. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν πολλά σημεία διαδρομής καθώς επίσης και περιορισμοί ύψους και ταχύτητας. Πετάτε πάνω από αυτά τα σημεία όπως οποιοδήποτε άλλο σύνηθες σημείο διαδρομής. Θα εκτελέσετε τη διαδικασία μέχρι το σημείο NEVRA και στη συνέχεια θα συνεχίσετε με το υπόλοιπο της διαδρομής σας. Μετά το NEVRA, βλέπετε το Z507. Αυτό αναφέρεται στον αεροδιάδρομο Z507 με σημείο εξόδου το OSMOS. Οι αεροδιάδρομοι είναι ουσιαστικά γραμμές που ενώνουν ένα σταθερό σημείο (fix) με ένα άλλο. Οι βασικοί τύποι αεροδιαδρόμων είναι οι “Upper” και οι “Low”. Ένας αεροδιάδρομος “U” είναι υψηλός (πάνω από το FL245) και αναγράφεται ως U και ένα ακόμα γράμμα ακολουθούμενο από δύο ή τρεις αριθμούς μετά. Οι αεροδιάδρομοι “Low” είναι χαμηλοί (κάτω από το επίπεδο FL245) και αναγράφονται ως ένα γράμμα και δύο ή τρεις αριθμούς στη συνέχεια. Το OSMOS είναι το αρχικό σημείο στη διαδικασία άφιξης ή αλλιώς STAR. Οι STARs (τυποποιημένη ενόργανη άφιξη) είναι παρόμοιες με τις SIDs στο ότι περιέχουν πολλά σημεία διαδρομής πάνω από τα οποία πρέπει να πετάξετε και ανατίθενται επίσης από τον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας.

Το Ύψος Πλεύσης είναι το τελικό υψόμετρο στο οποίο θα πετάξετε. Ένας γενικός κανόνας όταν συμπληρώνετε αυτό το ύψος είναι πως όταν πετάτε προς τα δυτικά κάτω από το επίπεδο FL410, πρέπει να υποβάλετε ένα ζυγό ύψος και εάν πετάτε προς τα ανατολικά κάτω από το επίπεδο FL410, πρέπει να υποβάλετε ένα μονό ύψος. Το τελικό μας ύψος προς το LGTS θα είναι το επίπεδο FL240.

Ο Τύπος αεροσκάφους είναι ένας κωδικός τεσσάρων χαρακτήρων ο οποίος ενημερώνει τον ελεγκτή για το είδος του αεροσκάφους που πετάτε. Κάποια παραδείγματα είναι B737, B712, B744, A319, C172 κλπ. Ο Τύπος ή κατάληξη εξοπλισμού είναι μια / και ένα γράμμα. Παραδείγματα τέτοιων κωδικών είναι τα /Q, /W, /A, /C, /G κλπ. Ένας κατάλογος Τύπου Αεροσκαφών και κωδικών καταλήξεων μπορεί να βρεθεί σε διάφορα έγγραφα του ICAO. Πετάμε με ένα B737/Q ή Boeing 737-700 με κατάληξη /Q (RVSM, RNAV, RNP) για τη Θεσσαλονίκη.

Το τελευταίο τμήμα του Σχεδίου πτήσης σας είναι το τμήμα παρατηρήσεων. Εδώ συμπληρώνετε όποια παρατήρηση θέλετε να δουν οι ελεγκτές.

Κάποιες ιστοσελίδες όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες είναι οι εξής: FlightAware, MyAirplane, AirNav, VATSIM

Πηγή: VATSIM - Pilot Resource Centre - IFR Specific Lessons - Basic IFR Flight Planning