Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων VATSIM

VATSIM Special Operations Administration (VSOA) Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων VATSIM
Virtual airlines (VA) Εικονικές αεροπορικές εταιρείες

Η VATSIM είναι μια online κοινότητα που δημιουργήθηκε για τους λάτρεις της εξομοίωσης πτήσεων και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ένας από τους κύριους στόχους της VATSIM είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο να είναι διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό αλλά και μια ρεαλιστική προσομοίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθημερινά, σε όλο τον κόσμο. Για αυτό τον λόγο, οι εικονικοί πτητικοί οργανισμοί, που συχνά αναφέρονται ως “εικονικές αεροπορικές εταιρείες”, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας προσομοίωσης πτήσης και επιτρέπουν σε πολλούς online πιλότους να γνωρίσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της αεροπορικής βιομηχανίας και διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.

Η Διοίκηση Εικονικών Εταιρειών & Ειδικών Επιχειρήσεων της VATSIM (VASOA) υπάρχει για να συνεργαστεί με τις διάφορες εικονικές οργανώσεις που χρησιμοποιούν το δίκτυο της VATSIM. Εδώ θα βρείτε συνδέσμους σε δημοφιλείς Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες, ομάδες Γενικής Αεροπορίας καθώς και ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος που καλύπτουν στρατιωτικούς, παραστρατιωτικούς και πολιτικούς κυβερνητικούς αεροπορικούς οργανισμούς. Είναι μια τοποθεσία στην οποία περιλαμβάνονται συγκεντρωμένες πληροφορίες για άτομα που θέλουν να δουν τις διαθέσιμες επιλογές, αλλά παράλληλα και ένα σημείο εκκίνησης για τους εικονικούς οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην κοινότητα της VATSIM. Η VASOA αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο Διοίκησης της VATSIM μέσω του Αντιπροέδρου Εικονικών Αερογραμμών και Ειδικών Επιχειρήσεων της VATSIM.

Η VASOA χωρίζεται σε δύο τμήματα που περιλαμβάνουν συνολικά τρεις ξεχωριστές κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες έχει τις δικές τις μοναδικές απαιτήσεις για να συγκροτηθεί, μοναδικά πρότυπα που πρέπει να διατηρηθούν κατόπιν της συγκροτήσεως και σε ορισμένες περιπτώσεις μοναδικά προνόμια όταν τα πρότυπα αυτά πληρούνται και διατηρούνταιι. Τα τμήματα και οι κατηγορίες είναι:

  • Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες
    • Συνεργάτες Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες (VA Partners): Οργανισμοί Πολιτικής Αεροπορίας (Μη κυβερνητικοί)
  • Ειδικές επιχειρήσεις
    • Κυβερνητικοί Οργανισμοί Πολιτικής Αεροπορίας / Ανάδοχοι Οργανισμοί
    • Στρατιωτικοί / Παραστρατιωτικοί Οργανισμοί

Συνεργάτες Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες: Εδώ θα βρείτε σχεδόν οτιδήποτε αφορά την πολιτική αεροπορία. Από μεγάλους σε μικρούς, περιφερειακούς αερομεταφορείς, εταιρικούς/ιδιωτικούς φορείς και λέσχες γενικής αεροπορίας. Κάποιες βασίζονται σε πραγματικούς αερομεταφορείς, ενώ άλλες είναι πλασματικές. Για όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια εικονική αεροπορική εταιρεία, αυτή είναι η ευκολότερη κατηγορία να συμμετέχουν καθώς έχει τις λιγότερες απαιτήσεις.

Κυβερνητικοί οργανισμοί πολιτικής αεροπορίας / Ανάδοχοι οργανισμοί: Εδώ περιλαμβάνονται εικονικοί οργανισμοί αεροπορίας που σχετίζονται με την κυβέρνηση αλλά δεν είναι υποχρεωτικά στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής φύσης. Αυτές οι ομάδες θεωρούνται μέρος της VSOA και πιθανόν να απαιτείται να πληρούν ορισμένες ειδικές απαιτήσεις βάσει των δραστηριοτήτων τους και των εκδηλώσεών τους κατά τη διάρκεια της χρήσης του δικτύου της VATSIM. Οργανισμοί σε αυτή την κατηγορία μπορεί να αποτελούνται από κυβερνητικούς οργανισμούς φύλαξης και περιπολίας συνόρων, επιβολής του νόμου, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κ.λπ.

Στρατιωτικοί/Παραστρατιωτικοί Οργανισμοί: Όλοι οι εικονικοί στρατιωτικοί οργανισμοί αεροπορίας που είναι μέρος της κοινότητας της VATSIM είναι παρόντες εδώ και θεωρούνται μέρος της VSOA. Αυτοί οι οργανισμοί απαιτείται να συμμορφώνονται με τις πιο αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επιχειρήσεις τους, την εκπαίδευση και το επίπεδο προσομοίωσης ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο της VATSIM για δραστηριότητες και εκδηλώσεις στρατιωτικού περιεχομένου.

Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εικονικές αεροπορικές εταιρείες και οργανισμούς, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα VATSIM Pilots > Virtual Airlines από το μενού στην κεντρική ιστοσελίδα της VATSIM.

Όπως και κάθε άλλη πτυχή της VATSIM, έτσι και η VASOA έχει τους δικούς τις κανονισμούς σχετικά με τους Συνεργάτες Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες και τους Στρατιωτικούς/Παραστρατιωτικούς και Κυβερνητικούς Οργανισμούς πολιτικής αεροπορίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εικονικών αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, για να εγκριθούν σαν Συνεργάτες VA, οι εικονικές αεροπορικές εταιρείες πρέπει να πληρούν και να διατηρούν ορισμένα κριτήρια όπως αυτά διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα της VATSIM Pilots > Virtual Airlines > Apply for partnership.

Λόγω της φύσης των πτήσεων στρατιωτικού / παραστρατιωτικού χαρακτήρα και αναδόχων κυβερνητικών οργανισμών και της πιθανότητας αυτές να διαταράξουν τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στο δίκτυο εάν δεν ρυθμιστούν με προσοχή, όποιος θέλει να εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες στη VATSIM πρέπει να συνδέεται με ένα πιστοποιημένο οργανισμό ειδικών επιχειρήσεων (SOA). Οι δραστηριότητες αυτών των οργανισμών υπαγορεύονται από τον Κανονισμό Ειδικών Επιχειρήσεων της VATSIM, που βρίσκεται εδώ.

Ο κανονισμός αφορά τη δραστηριότητα και όχι το αεροσκάφος. Είστε ελεύθεροι να πετάξετε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο δίκτυο της VATSIM. Παρ’ όλα αυτά, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το έγγραφο που αναφέρθηκε παραπάνω ή μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε μέλος της VASOA ή τον αντιπρόεδρο Ειδικών Επιχειρήσεων απευθείας.

Εν κατακλείδι, η VASOA είναι το μέρος όπου πρέπει να αναζητήσετε τους καλύτερους των καλύτερων, είτε πρόκειται για μακρινές πτήσεις με αεροσκάφη βαρέως τύπου, είτε για χαμηλές πτήσεις σε ένα Cessna ή ακόμα και για ασκήσεις μάχης με ένα πολεμικό αεροσκάφος. Βρίσκονται μόλις ένα κλικ μακριά, στην περιοχή της κεντρικής ιστοσελίδας που αναφέρθηκε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (VSOA).

Πηγή: VATSIM - Pilot Resource Centre - General Lessons - VATSIM Special Operations Administration