Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού

Aircraft Capability Code Κωδικός Ικανοτήτων Αεροσκάφους
Equipment Code Κωδικός Εξοπλισμού
Flight Strip Λωρίδα προόδου πτήσης
TCAS (Traffic Collision Avoidance System) Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Κυκλοφορίας

Να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί ο σωστός Κωδικός Ικανοτήτων Αεροσκάφους (κωδικός εξοπλισμου) στο σχέδιο πτήσης για οποιοδήποε αεροσκάφος επιχειρεί στη VATSIM.

  • Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κωδικό θα έπρεπε να συμπληρώσετε στο Σχέδιο Πτήσης στο vPilot, SquawkBox ή FSInn βάσει των δυνατοτήτων του αεροσκάφους σας;
  • Τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι κωδικοί και πού τους συμπληρώνουμε;
  • Έχει σημασία για τον ελεγκτή τι θα συμπληρώσουμε;

Αυτός ο οδηγός θα προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις για να συμβάλει στη βελτίωση της εμπειρία σας online αλλά και των υπόλοιπων πιλότων και ελεγκτών στην VATSIM.

Θέλετε απλώς να ξεκινήσετε και να πετάξετε; Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι το να συμπεριλάβετε τον κωδικό εξοπλισμού σας στο σχέδιο πτήσης είναι σημαντικό τόσο για εσάς όσο και για τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής χρειάζεται να γνωρίζει τι εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στο αεροσκάφος και εάν θέλετε να πετάξετε σε εναέριο χώρο RVSM (FL290-FL410) θα πρέπει να τον συμπληρώσετε σωστά. Εάν υποβάλλετε σχέδιο για έναν βασικό τύπο αεροσκάφους γραμμής, μπορείτε να συμπληρώσετε την κατάληξη /W για τώρα. Πετάτε ένα αεροσκάφος γενικής αεροπορίας; Δοκιμάστε /G. Αλλά ύστερα από κάποιες πτήσεις, επιστρέψτε και διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της ενότητας, καθώς περιέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Κατ’ αρχάς, για τι πράγμα μιλάμε;

Ένας κωδικός εξοπλισμού περιγράφει τον αναμεταδότη ή/και τις δυνατότητες πλοήγησης του αεροσκάφους. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις με βάση τις υποβληθείσες καταλήξεις. Συνεπώς είναι σημαντικό για τους πιλότους να χρησιμοποιούν τις σωστές καταλήξεις.

Οι δυνατότητες του αεροσκάφους εισάγονται στο σχέδιο πτήσης του SquawkBox ή του FSInn με διαφορετικό τρόπο, αλλά στον ελεγκτή εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο. Οι ίδιες συντμήσεις χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, συνεπώς δεν έχει σημασία εάν πετάτε από το Auckland προς το Ardmore ή από το Auckland στο Anchorage, μιας και οι ίδιοι κωδικοί υποβάλλονται. Οι κωδικοί απεικονίζουν τις δυνατότητες πλοήγησης που έχει το αεροσκάφος σας και αυτό επιτρέπει στον ελεγκτή να γνωρίζει τι τύπο διαχωρισμού πρέπει να παρέχει μεταξύ του αεροσκάφους σας και ενός άλλου αεροσκάφους στην περιοχή και πόσο πολύ μπορεί να βασιστεί στο στίγμα σας που βλέπει στην οθόνη του!

Στο SquawkBox οι δυνατότητες του αεροσκάφους επιλέγονται από δύο διαφορετικές περιοχές στο Σχέδιο Πτήσης όταν το υποβάλλετε. Από το κουτάκι “Heavy” και από το ανταπτυσσόμενο μενού “Aircraft Capabilities”, όπως τονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Διάγραμμα 1. Σχέδιο Πτήσης SquawkBox

Το “Heavy” σχετίζεται με την κατηγορία αεροδινών του αεροσκάφους. Χρειάζεται να επιλεχθεί για αεροσκάφη βάρους 136.000 kg (300.000 lbs) ή περισσότερο, στην πραγματικότητα ένα Boeing 767 ή μεγαλύτερο. Ειδάλλως παραμένει μη επιλεγμένο και το “H” δεν θα εμφανιστεί μπροστά από τον τύπο του αεροσκάφους.

Το αναπτυσσόμενο μενού “Aircraft Capabilities” σχηματίζει το τελευταίο μέρος ή τον Κωδικό Εξοπλισμού Αεροσκάφους (το τελευταίο μέρος μετά το/στον τύπο αεροσκάφους παραπάνω), για τις δυνατότητες του αεροσκάφους που έχετε επιλέξει να πετάξετε. Καθένας από αυτούς θα εξηγηθεί εν συντομία, αλλά χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού στο SB3 θα εφαρμόσετε τον σωστό κωδικό στο πεδίο του Τύπου Αεροσκάφους. Αυτός θα εμφανιστεί στους ελεγκτές, στη λωρίδα προόδου πτήσης, μόλις υποβάλλετε το σχέδιό σας και αυτό θα κοιτούν κάθε φορά.

Στο FSInn είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία, εκτός από τον τύπο του αεροσκάφους, με το χέρι στη φόρμα Σχεδίου Πτήσης κάτω από το αεροσκάφος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2. Σχέδιο Πτήσης FSInn

Όπως μπορείτε να δείτε στο διάγραμμα, δεν υπάρχουν κουτιά επιλογής και αναπτυσσόμενο μενού για τις Δυνατότητες Αεροσκάφους και θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς μόνοι σας. Από προεπιλογή, το FSInn εισάγει κάποιους κωδικούς για εσάς, καθώς κοιτάζει το αεροσκάφος που πετάτε από τη λίστα αεροσκαφών σας και αν αναγνωρίσει τον τύπο του αεροσκάφους θα εισάγει τον κωδικό για εσάς. (π.χ. B763 για ένα Boeing 767-300, ή όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, B744 για ένα Boeing 747-400.)

Κάτι το οποίο το FSInn κάνει πάντα είναι να εισάγει “Τ/” πριν από τον τύπο αεροσκάφους. Στις ΗΠΑ, την Αφρική και την Ευρώπη, αυτό δείχνει ότι το αεροσκάφος έχει TCAS (Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Κυκλοφορίας). Αυτό το “Τ” δεν χρησιμοποιείται στην Ασία και την Ωκεανία. Εάν το αεροσκάφος σας ανήκει στην κατηγορία Βαρέων Αεροδινών (αεροσκάφη με βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 136.000 kg (300.000 lbs), οπότε στην πραγματικότητα ένα Boeing 767 ή μεγαλύτερο), θα αντικαταστήσει το T με ένα H. Εάν το αεροσκάφος σας ανήκει στην κατηγορία Μεσαίων η Ελαφρών Αεροδινών, τότε απλά διαγράψτε ολόκληρο το “T/” πριν το τύπο αεροσκάφους.

Ο Κωδικός Ικανοτήτων Αεροσκάφους (το “/Q” στο διάγραμμα 2 παραπάνω) σχηματίζει το τελευταίο μέρος ή την κατάληξη Κωδικού Εξοπλισμού Αεροσκάφους (το μέρος μετά το / στον τύπο αεροσκάφους παραπάνω) για τις ικανότητες του αεροσκάφους που έχετε επιλέξει να πετάξετε. Καθένας από αυτούς θα εξηγηθεί σύντομα και θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σωστή κατάληξη κωδικού μετά τον κωδικό του Τύπου Αεροσκάφους. Αυτό θα εμφανίζεται και στους ελεγκτές στη λωρίδα προόδου πτήσης, μόλις υποβάλλετε το σχέδιό σας και αυτό θα κοιτούν κάθε φορά.

Παρέχοντας τον τύπο αεροσκάφους σε ένα σχέδιο πτήσης, οι πιλότοι πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον επί του αεροσκάφους, πιστοποιημένο εξοπλισμό χρησιμοποιώντας έναν κωδικό αναγνώρισης ως κατάληξη, αναλόγως του τύπου του εξοπλισμού.

Το Διάγραμμα 3 υποδεικνύει τον κωδικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Στο vPilot, απλώς επιλέξτε τον σωστό κωδικό από το αναπτυσσόμενο μενού.. Στο FSInn θα πρέπει να τον συμπληρώσετε όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, παραπάνω. Καθώς το SquawkBox χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο αναπτυσσόμενο μενού και η υποστήριξη για το SquawkBox σταμάτησε πριν από τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων καταλήξεων εξοπλισμού, η λίστα του είναι απαρχαιωμένη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό από το Διάγραμμα 4.

Διάγραμμα 3: Καταλήξεις Εξοπλισμού Αεροσκάφους

Navigation Capability Transponder Capability Suffix
RVSM Any Failed Transponder or Failed Mode C Capability /H
No GNSS, No RNAV Transponder with Mode C /W
RNAV, no GNSS Transponder with Mode C /Z
GNSS Transponder with Mode C /L
No RVSM No DME No Transponder /X
Transponder with no Mode C /T
Transponder with Mode C /U
DME No Transponder /D
Transponder with no Mode C /B
Transponder with Mode C /A
TACAN No Transponder /M
Transponder with no Mode C /N
Transponder with Mode C /P
RNAV, No GNSS No Transponder /Y
Transponder with no Mode C /C
Transponder with Mode C /I
GNSS No Transponder /V
Transponder with no Mode C /S
Transponder with Mode C /G

Διάγραμμα 4: Απαρχαιωμένες Καταλήξεις Εξοπλισμού Αεροσκάφους - για χρήση μόνο με το SquawkBox

Ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνετε τον σωστό κωδικό είναι γιατί υποδεικνύει την ικανότητα του αεροσκάφους σας να πετάξει με ακρίβεια μία διαδρομή, βάσει του εξοπλισμού που φέρει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρήσετε την πορεία σας ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί. Όσο λιγότερος εξοπλισμός φέρεται, προφανώς τόσο λιγότερο ακριβής θα είναι η πλοήγηση και αντίθετα, όσο περισσότερος εξοπλισμός πλοήγησης βρίσκεται επί του αεροσκάφους, τόσο πιο ακριβής θα είναι η πλοήγηση ειδικά όταν ελέγχεται από ένα FMS και αυτόματο πιλότο. Εάν υπερτιμήσετε τις δυνατότητες σας, είναι πιθανότερο ο ΕΕΚ να σας αναθέσει εξουσιοδοτήσεις με τις οποίες δεν μπορείτε (ή δεν μπορείτε εύκολα) να συμμορφωθείτε.

Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής μπορεί να φέρει αεροσκάφη πλησιέστερα σε εσάς χωρίς να υπάρχει φόβος μιας σύγκρουσης στον αέρα, συμπεριλαμβανομένου κάθετου διαχωρισμού 1.000 ποδών για αεροσκάφη με ικανότητα RVSM, αντί για τον τυπικό διαχωρισμό 2.000 ποδών.

Πηγή: VATSIM - Pilot Resource Centre - General Lessons - Choosing Equipment Code