Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
pilots:meteorology:pressure [2016/03/31 10:00]
pkg748 [Χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας (Constant pressure charts)]
pilots:meteorology:pressure [2019/09/24 10:09] (τρέχουσα)
Γραμμή 24: Γραμμή 24:
 ===== Υψομετρία αεροσκαφών ===== ===== Υψομετρία αεροσκαφών =====
  
-Το υψόμετρο του αεροσκάφους είναι στην ουσία ένα μεταλλικό βαρόμετρο ειδικής κατασκευής,​ που δείχνει κατευθείαν το ύψος του αεροσκάφους σε πόδια. Έχει μια θυρίδα (υποκλίμακα),​ στην οποία ο χειριστής βάζει την εκάστοτε βαρομετρική πίεση στο έδαφος. Η γενική ιδέα είναι ότι το υψόμετρο του αεροσκάφους μετρά την εξωτερική πίεση στο ύψος που βρίσκεται,​ στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους τύπους της φυσικής και την πίεση στο έδαφος,​ δίνει το ύψος στο οποίο βρίσκεται το αεροσκάφος. ​   Τα υψόμετρα βαθμολογούνται με τη βοήθεια της διεθνούς πρότυπης ατμόσφαιρας,​ η πίεση λοιπόν που βάζει ο χειριστής στη θυρίδα,​ θα πρέπει να έχει αναχθεί σύμφωνα με τις συνθήκες που ορίζει η διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα και για να βρίσκεται το ύψος του αεροσκάφους από τη Μ.Σ.Θ., η πίεση θα πρέπει επίσης να έχει αναχθεί στη Μ.Σ.Θ. Αυτή η πίεση ονομάζεται QNH. To QNH είναι λοιπόν η πίεση ενός τόπου που έχει αναχθεί στη μέση στάθμη θαλάσσης σύμφωνα με τις συνθήκες της διεθνούς πρότυπης ατμόσφαιρας.+Το υψόμετρο του αεροσκάφους είναι στην ουσία ένα μεταλλικό βαρόμετρο ειδικής κατασκευής,​ που δείχνει κατευθείαν το ύψος του αεροσκάφους σε πόδια. Έχει μια θυρίδα (υποκλίμακα),​ στην οποία ο χειριστής βάζει την εκάστοτε βαρομετρική πίεση στο έδαφος. Η γενική ιδέα είναι ότι το υψόμετρο του αεροσκάφους μετρά την εξωτερική πίεση στο ύψος που βρίσκεται,​ στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους τύπους της φυσικής και την πίεση στο έδαφος,​ δίνει το ύψος στο οποίο βρίσκεται το αεροσκάφος. ​   Τα υψόμετρα βαθμολογούνται με τη βοήθεια της διεθνούς πρότυπης ατμόσφαιρας,​ η πίεση λοιπόν που βάζει ο χειριστής στη θυρίδα,​ θα πρέπει να έχει αναχθεί σύμφωνα με τις συνθήκες που ορίζει η διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα και για να βρίσκεται το ύψος του αεροσκάφους από τη Μ.Σ.Θ., η πίεση θα πρέπει επίσης να έχει αναχθεί στη Μ.Σ.Θ. Αυτή η πίεση ονομάζεται ​**QNH**. To QNH είναι λοιπόν η πίεση ενός τόπου που έχει αναχθεί στη μέση στάθμη θαλάσσης σύμφωνα με τις συνθήκες της διεθνούς πρότυπης ατμόσφαιρας.
  
 ===== ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΑΣ ===== ===== ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΑΣ =====