Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
pilots:meteorology:clouds [2016/03/31 09:47]
pkg748 [Β. Μέσα Νέφη]
pilots:meteorology:clouds [2019/09/24 10:09] (τρέχουσα)
Γραμμή 17: Γραμμή 17:
  
 ==== Α. Ανώτερα Νέφη ==== ==== Α. Ανώτερα Νέφη ====
 +
 +{{ :​pilots:​meteorology:​clouds:​upper_clouds_1.jpg |}}
  
   - **Θύσανοι (Cirrus Ci):** Έχουν τη μορφή λεπτών ινών ή νημάτων. Οι ίνες αυτές ή τα νήματα έχουν στην άκρη μορφή άγκιστρου. Είναι λευκά νέφη, τα πιο λευκά από όλα και αποτελούνται από παγοκρυστάλλους.   - **Θύσανοι (Cirrus Ci):** Έχουν τη μορφή λεπτών ινών ή νημάτων. Οι ίνες αυτές ή τα νήματα έχουν στην άκρη μορφή άγκιστρου. Είναι λευκά νέφη, τα πιο λευκά από όλα και αποτελούνται από παγοκρυστάλλους.