Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
pilots:meteorology:atmosphere [2016/03/31 10:18]
pkg748 [Διεθνής Πρότυπη Ατμόσφαιρα (I.S.A.)]
pilots:meteorology:atmosphere [2019/09/24 10:09] (τρέχουσα)
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 {{ :​pilots:​meteorology:​atmosphere:​atmosphere.gif |}} {{ :​pilots:​meteorology:​atmosphere:​atmosphere.gif |}}
  
-Η ατμόσφαιρας της Γης, από το διάστημα,​ κατά την ανατολή του Ήλιου, στην περιοχή της θάλασσας της νότιας Κίνας.+//Η ατμόσφαιρας της Γης, από το διάστημα,​ κατά την ανατολή του Ήλιου, στην περιοχή της θάλασσας της νότιας Κίνας.//
  
 Οι θεωρητικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα φτάνει σε ύψος δεκάδων χιλιάδων μέτρων,​ αλλά διάφορα φαινόμενα που έχουν σχέση με την παρουσία της ατμόσφαιρας,​ δε μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε το όριο της γήινης ατμόσφαιρας σε ύψος πάνω από 3000 km. Για σύγκριση,​ αναφέρεται ότι η ακτίνα της γης στον ισημερινό είναι 6380 km. Η ατμόσφαιρα της γης στα κατώτερα στρώματά της αποτελείται από: Οι θεωρητικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα φτάνει σε ύψος δεκάδων χιλιάδων μέτρων,​ αλλά διάφορα φαινόμενα που έχουν σχέση με την παρουσία της ατμόσφαιρας,​ δε μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε το όριο της γήινης ατμόσφαιρας σε ύψος πάνω από 3000 km. Για σύγκριση,​ αναφέρεται ότι η ακτίνα της γης στον ισημερινό είναι 6380 km. Η ατμόσφαιρα της γης στα κατώτερα στρώματά της αποτελείται από:
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
 Για να αναλυθεί η ατμόσφαιρα,​ δημιουργήθηκαν διάφορα μοντέλα που τη διαιρούν σε στρώματα με παρόμοιες ιδιότητες. Το πιο κοινό μοντέλο μέχρι σήμερα είναι αυτό που διαιρεί την ατμόσφαιρα σε στρώματα με βάση τη μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος. Με το κριτήριο αυτό διακρίνονται στην ατμόσφαιρα πέντε στρώματα,​ τα οποία είναι με τη σειρά που διατάσσονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους,​ η **Τροπόσφαιρα**,​ η **Στρατόσφαιρα**,​ η **Μεσόσφαιρα**,​ η **Θερμόσφαιρα** και η **Εξώσφαιρα**. Οι επιφάνειες που διαχωρίζουν τα στρώματα αυτά είναι στην πραγματικότητα μεταβατικές ζώνες αρκετού πάχους και ονομάζονται παύσεις (Τροπόπαυση,​ Στρατόπαυση,​ Μεσόπαυση και Θερμόπαυση). Χαρακτηριστικό των παύσεων είναι η σταθερή θερμοκρασία. Για να αναλυθεί η ατμόσφαιρα,​ δημιουργήθηκαν διάφορα μοντέλα που τη διαιρούν σε στρώματα με παρόμοιες ιδιότητες. Το πιο κοινό μοντέλο μέχρι σήμερα είναι αυτό που διαιρεί την ατμόσφαιρα σε στρώματα με βάση τη μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος. Με το κριτήριο αυτό διακρίνονται στην ατμόσφαιρα πέντε στρώματα,​ τα οποία είναι με τη σειρά που διατάσσονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους,​ η **Τροπόσφαιρα**,​ η **Στρατόσφαιρα**,​ η **Μεσόσφαιρα**,​ η **Θερμόσφαιρα** και η **Εξώσφαιρα**. Οι επιφάνειες που διαχωρίζουν τα στρώματα αυτά είναι στην πραγματικότητα μεταβατικές ζώνες αρκετού πάχους και ονομάζονται παύσεις (Τροπόπαυση,​ Στρατόπαυση,​ Μεσόπαυση και Θερμόπαυση). Χαρακτηριστικό των παύσεων είναι η σταθερή θερμοκρασία.
  
-{{:​pilots:​meteorology:​atmosphere:​layers.jpg|Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα.}}+{{ :​pilots:​meteorology:​atmosphere:​layers.jpg |}}
  
-Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα.+//Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα.//
  
 Το κατώτερο στρώμα,​ το πιο κοντινό στη Γη, ονομάζεται **Τροπόσφαιρα**. Αυτή εκτείνεται μέχρι το μέσο ύψος των 11 km, περιέχει τα ¾ της όλης μάζας του ατμοσφαιρικού αέρα και το σύνολο σχεδόν του νερού της ατμόσφαιρας. Στην τροπόσφαιρα μπορούμε να πούμε επίσης ότι συμβαίνει το σύνολο των μετεωρολογικών φαινομένων. Η θερμοκρασία στην Τροπόσφαιρα ελαττώνεται με το ύψος ομοιόμορφα,​ κατά μέσο όρο 6.5 βαθμούς Κελσίου ανά 1000 m (6.5°C/​1000m). Το ύψος της Τροπόσφαιρας ποικίλει με το γεωγραφικό πλάτος. Στον ισημερινό το ύψος αυτό φτάνει τα 16 με 17 km, στους πόλους είναι 7 με 8 km, ενώ στα μέσα πλάτη φτάνει τα 11 km περίπου. Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται σε φαινόμενα που σχετίζονται με τις εποχές καθώς και στην παρουσία βαρομετρικών συστημάτων. Το κατώτερο στρώμα,​ το πιο κοντινό στη Γη, ονομάζεται **Τροπόσφαιρα**. Αυτή εκτείνεται μέχρι το μέσο ύψος των 11 km, περιέχει τα ¾ της όλης μάζας του ατμοσφαιρικού αέρα και το σύνολο σχεδόν του νερού της ατμόσφαιρας. Στην τροπόσφαιρα μπορούμε να πούμε επίσης ότι συμβαίνει το σύνολο των μετεωρολογικών φαινομένων. Η θερμοκρασία στην Τροπόσφαιρα ελαττώνεται με το ύψος ομοιόμορφα,​ κατά μέσο όρο 6.5 βαθμούς Κελσίου ανά 1000 m (6.5°C/​1000m). Το ύψος της Τροπόσφαιρας ποικίλει με το γεωγραφικό πλάτος. Στον ισημερινό το ύψος αυτό φτάνει τα 16 με 17 km, στους πόλους είναι 7 με 8 km, ενώ στα μέσα πλάτη φτάνει τα 11 km περίπου. Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται σε φαινόμενα που σχετίζονται με τις εποχές καθώς και στην παρουσία βαρομετρικών συστημάτων.
 +
 ===== Ιδιότητες της ατμόσφαιρας ===== ===== Ιδιότητες της ατμόσφαιρας =====
  
Γραμμή 34: Γραμμή 35:
 Η θερμοκρασία ορίζεται με διάφορους τρόπους,​ ένας από αυτούς είναι ως μέτρο του πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα αντικείμενο (αέριο στην προκειμένη περίπτωση). Η θερμοκρασία ορίζεται επίσης ως η μέση τιμή της κινητικής ενέργειας όλων των μορίων από τα οποία αποτελείται ένα αέριο μείγμα . Όσο μεγαλύτερη η κινητική ενέργεια,​ τόσο μεγαλύτερη και η θερμοκρασία. Το **απόλυτο μηδέν** είναι η θερμοκρασία στην οποία σταματάει κάθε κίνηση μορίου. Η θερμοκρασία ορίζεται με διάφορους τρόπους,​ ένας από αυτούς είναι ως μέτρο του πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα αντικείμενο (αέριο στην προκειμένη περίπτωση). Η θερμοκρασία ορίζεται επίσης ως η μέση τιμή της κινητικής ενέργειας όλων των μορίων από τα οποία αποτελείται ένα αέριο μείγμα . Όσο μεγαλύτερη η κινητική ενέργεια,​ τόσο μεγαλύτερη και η θερμοκρασία. Το **απόλυτο μηδέν** είναι η θερμοκρασία στην οποία σταματάει κάθε κίνηση μορίου.
  
-{{:​pilots:​meteorology:​atmosphere:​molecules.jpg|Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων ενός αερίου.}}+{{ :​pilots:​meteorology:​atmosphere:​molecules.jpg |}}
  
-Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων ενός αερίου.+//Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων ενός αερίου.//
 ==== Πυκνότητα ==== ==== Πυκνότητα ====
  
Γραμμή 53: Γραμμή 54:
 Η εξίσωση εκφράζει ότι το πηλίκο της πίεσης δια του γινομένου της πυκνότητας επί τη θερμοκρασία παραμένει σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι για να μειωθεί η πίεση ή θα πρέπει να μειωθεί η πυκνότητα του αερίου ή να μειωθεί η θερμοκρασία του ώστε το πηλίκο να παραμείνει σταθερό. Η μεν μείωση της θερμοκρασίας επιτυγχάνεται απλά με ψύξη, η δε μείωση της πυκνότητας επιτυγχάνεται είτε με μείωση της μάζας, είτε με αύξηση του όγκου του αερίου. Η εξίσωση εκφράζει ότι το πηλίκο της πίεσης δια του γινομένου της πυκνότητας επί τη θερμοκρασία παραμένει σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι για να μειωθεί η πίεση ή θα πρέπει να μειωθεί η πυκνότητα του αερίου ή να μειωθεί η θερμοκρασία του ώστε το πηλίκο να παραμείνει σταθερό. Η μεν μείωση της θερμοκρασίας επιτυγχάνεται απλά με ψύξη, η δε μείωση της πυκνότητας επιτυγχάνεται είτε με μείωση της μάζας, είτε με αύξηση του όγκου του αερίου.
  
-{{:​pilots:​meteorology:​atmosphere:​gaslaw.jpg|Η πίεση μειώνεται με ψύξη, μείωση της μάζας ή αύξηση του όγκου.}}+{{ :​pilots:​meteorology:​atmosphere:​gaslaw.jpg |}}
  
-Η πίεση μειώνεται με ψύξη, μείωση της μάζας ή αύξηση του όγκου.+//Η πίεση μειώνεται με ψύξη, μείωση της μάζας ή αύξηση του όγκου.//
  
 Η αλλαγή της πίεσης ή της θερμοκρασίας ενός αερίου,​ διατηρώντας τον όγκο του σταθερό,​ ονομάζεται ισόχωρη μεταβολή. Η μεταβολή κατά την οποία η πίεση παραμένει σταθερή ονομάζεται ισοβαρής. Στην περίπτωση που η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και μεταβάλλονται οι άλλες δύο παράμετροι,​ έχουμε ισόθερμη μεταβολή. **Αδιαβατική** ονομάζεται η μεταβολή εκείνη κατά την οποία το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον,​ δηλαδή δε δίνεται στο αέριο αλλά ούτε αφαιρείται από αυτό κάποιο ποσόν θερμότητας. Η αλλαγή της πίεσης ή της θερμοκρασίας ενός αερίου,​ διατηρώντας τον όγκο του σταθερό,​ ονομάζεται ισόχωρη μεταβολή. Η μεταβολή κατά την οποία η πίεση παραμένει σταθερή ονομάζεται ισοβαρής. Στην περίπτωση που η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και μεταβάλλονται οι άλλες δύο παράμετροι,​ έχουμε ισόθερμη μεταβολή. **Αδιαβατική** ονομάζεται η μεταβολή εκείνη κατά την οποία το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον,​ δηλαδή δε δίνεται στο αέριο αλλά ούτε αφαιρείται από αυτό κάποιο ποσόν θερμότητας.
 +
 ===== Διεθνής Πρότυπη Ατμόσφαιρα (I.S.A.) ===== ===== Διεθνής Πρότυπη Ατμόσφαιρα (I.S.A.) =====