Χάρτες

Οι χάρτες είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι πιλότοι για την πλοήγηση του αεροσκάφους. Κάθε χάρτης έχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την περιοχή που απεικονίζει, όπως υψόμετρα, επιτρεπόμενες διαδρομές (αεροδιάδρομοι - airways), αεροδρόμια, επικίνδυνες περιοχές, διάφορα εμπόδια κ.λπ. Οι χάρτες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται και τις πληροφορίες που παρέχουν. Έτσι υπάρχουν δυο κατηγορίες χαρτών. Οι χάρτες IFR (Instrument flight rules) και οι VFR (Visual flight rules)

Οι χάρτες Ενόργανης Προσέγγισης, όπως ονομάζονται, περιγραφούν την διαδικασία (εντολές) που θα ακολουθήσουμε για μια πτήση IFR από το αεροδρόμιο αναχώρησης μέχρι το αεροδρόμιο άφιξης και γίνεται με την βοήθεια των οργάνων ενός αεροσκάφους.

Πρέπει να λάβουµε υπόψη τις IFR απαιτήσεις του εναερίου χώρου που θα κινηθούµε και του Α/Μ που θα προσγειωθούµε, να επιλέξουµε τα κατάλληλα εναλλακτικά και καταφυγής Α/Μ, να υπολογίσουµε τα καύσιµα έτσι ώστε να µπορούµε να µεταβούµε σε αυτά, να λάβουµε υπόψη τις εδαφικές εξάρσεις και τα εµπόδια που θα συναντήσουµε στην διαδροµή και στο Α/Μ προορισµού, να ενηµερωθούµε έγκαιρα για τον καιρό, τους ανέµους και την πιθανότητα παγοποίησης στα ύψη που θα πετάξουµε, να εξασφαλίσουµε το PPR number, την διπλωµατική άδεια και την αποδοχή του σχεδίου πτήσεως και να δούµε τα NOTAMs για τυχόν αλλαγές στα Navaids ή στις ευκολίες των Α/Μ. Η εύρεση και η µελέτη των NOTAMs για περιορισµούς ή αλλαγές, είναι απαραίτητη σε κάθε βήµα της σχεδίασης που θα αναλύσουµε παρακάτω.

Οι χάρτες IFR χωρίζονται ανάλογα την διαδικασία που εκτελούμε:

Αεροδρόµιο Προορισµού

Η επιλογή του κατάλληλου Α/Μ είναι το Α και το Ω σε µία σχεδίαση ναυτιλίας IFR. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το Α/Μ προορισµού καθορίζεται από το Αρχηγείο µε την διαταγή της αποστολής. Ωστόσο όµως, εµείς πρέπει να το µελετήσουµε για να δούµε εάν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αφους µας καθώς επίσης να επιλέξουµε και να µελετήσουµε τα Α/Μ καταφυγής για την διαδροµή µας και τα εναλλακτικά για τον προορισµό µας.

Έλεγχος Α/Μ Προορισµού

Το πρώτο βήµα στην επιλογή του Α/Μ, είναι να ελέγξουµε εάν οι διαστάσεις, οι ευκολίες (Hook, Barriers, φωτισµός) και ο διάδροµος Π/Γ του (Surface, Strength), καλύπτουν τις απαιτήσεις του τύπου του αφους µας για την προσγείωση και την απογείωση. Στη συνέχεια βρίσκουµε τις δυνατότητες επανεξυπηρέτησης που υπάρχουν, τα Navaids που έχει το Α/Μ, το ωράριο λειτουργίας του καθώς και τις επίσηµες αργίες της χώρας που ανήκει. Τέλος ελέγχουµε για τυχόν ειδικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο συγκεκριµένο Α/Μ και στην ευρύτερη περιοχή του. Αφού συγκεντρώσουµε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε, καλό είναι να επικοινωνήσουµε τηλεφωνικά µε το Α/Μ, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουµε τα γραφόµενα στις εκδόσεις και να συγκεκριµενοποιήσουµε τις απαιτήσεις µας. Αυτό µπορεί να γίνει και αργότερα, κατά την επικοινωνία που θα έχουµε µε το base ops του Α/Μ για το PPR number.

Αεροδρόµια Ελληνικού FIR

Όσον αφορά το Ελληνικό FIR, πληροφορίες για τα Α/Μ µπορούµε να βρούµε στο ΜΑΙΡ Vol 3 (SUPPLEMENT), στο MAIP Vol 1 και στο AIP GREECE Vol 1. Τα Α/Μ που συµβολίζονται µε µπλε χρώµα στους Enroute Charts του ΜΑΙΡ συµπεριλαµβάνονται στις εκδόσεις του, ενώ µε καφέ όχι. Κατά την µελέτη του Α/Μ - 15 - δεν πρέπει να ξεχάσουµε τα NOTAMs για τυχόν αλλαγές στις δηµοσιευµένες πληροφορίες

Αεροδρόµια Άλλων FIR

Σε περίπτωση που ο προορισµός µας είναι ένα Α/Μ που βρίσκεται σε άλλο FIR, τότε πληροφορίες για το Α/Μ αυτό µπορούµε να βρούµε στα DοD FLIPS. Αρχικά από τους HIGH και LOW ENROUTE CHARTS, βλέπουµε εάν το Α/Μ έχει δηµοσιευµένες πληροφορίες και διαδικασίες στις εκδόσεις DoD. Εάν συµβολίζεται µε µπλε χρώµα συµπεριλαµβάνεται στις εκδόσεις, ενώ µε καφέ όχι .Εφόσον δούµε ότι το Α/Μ που µας ενδιαφέρει υπάρχει στις εκδόσεις της DoD, τότε πληροφορίες για αυτό µπορούµε να βρούµε στο DoD SUPPLEMENT και στα DoD TERMINAL. Οι πληροφορίες αυτές συµπληρώνονται από τα NOTAMs, τα οποία οφείλουµε να µελετήσουµε για να ενηµερωθούµε για την κατάσταση του Α/Μ ή των βοηθηµάτων του.

Με λίγα λόγια χρειαζόμαστε τον χάρτη που υπάρχει για τα αεροδρόμια αναχώρησης - και άφιξης (Airport Layout) τον χάρτη SID διαδικασίας (Standard Instrument Departure - τυποποιημένη ενόργανη διαδικασία αναχώρησης), τον χάρτη STAR διαδικασίας (STandard ARrival - τυποποιημένη ενόργανη διαδικασία άφιξης), τον χάρτη ILS διαδικασίας (Instrument Landing System - ενόργανο σύστημα προσγείωσης), τον χάρτη VOR-DME διαδικασίας (VOR (Very high frequency Omni-Directional beacon - Κατευθυντικός Ραδιοφάρος), DME (Distance Measurement Equipment - Συσκευή Μέτρησης Απόστασης) και τέλος τους χάρτες άλλων FIR (Enroute).