Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
navigationmenu [2019/09/24 12:04]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
navigationmenu [2020/07/09 12:22] (τρέχουσα)
Panagiotis Konstantinidis
Γραμμή 90: Γραμμή 90:
       * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]]       * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]]
       * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]]       * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]]
-      * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]] 
       * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]       * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]
       * [[euroscope:​advanced:​start|Για προχωρημένους]]       * [[euroscope:​advanced:​start|Για προχωρημένους]]
Γραμμή 102: Γραμμή 101:
         * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]]         * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]]
         * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]         * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]
 +    * [[atc:​vatis|vATIS]]
     * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]     * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]
       * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]       * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]
Γραμμή 126: Γραμμή 126:
         * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]         * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]
       * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]       * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]
 +    * [[about-hvacc:​loa|Letter of Aggreements]]