Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

navigationmenu [2018/11/11 20:47]
navigationmenu [2019/09/24 10:04] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +  * [[start|Αρχική]]
 +  * [[first-steps:​intro|Πώς να ξεκινήσετε]]
 +    * [[first-steps:​resources|Πηγές]]
 +    * [[first-steps:​software|Λογισμικό]]
 +    * [[first-steps:​file-a-flightplan|Υποβολή σχεδίου πτήσης]]
 +    * [[first-steps:​virtual-airlines|Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες]]
 +    * [[first-steps:​sceneries|Σκηνικά]]
 +    * [[first-steps:​discord:​start|Discord]]
 +      * [[first-steps:​discord:​general|Εισαγωγή]]
 +      * [[first-steps:​discord:​account|Δημιουργία λογαριασμού]]
 +  * [[prc:​start|Κέντρο Πόρων Πιλότων]]
 +    * [[prc:​vatsim-basics|Βασικά της VATSIM]]
 +      * [[prc:​vatsim-basics:​expectations-and-requirements-pilots|Προσδοκίες και Απαιτήσεις για Πιλότους]]
 +      * [[prc:​vatsim-basics:​vatsim-personnel|Προσωπικό της VATSIM]]
 +      * [[prc:​vatsim-basics:​where-get-help|Πού να αναζητήσετε βοήθεια]]
 +      * [[prc:​vatsim-basics:​important-rules|Σημαντικοί Κανόνες]]
 +      * [[prc:​vatsim-basics:​introduction-vatsims-conflict-resolution-process|Εισαγωγή στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών της VATSIM]]
 +    * [[prc:​general-lessons|Γενικά μαθήματα]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​airplanes-altitudes-and-airspeeds|Airplanes,​ Altitudes, and Airspeeds]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​airport-diagrams|Διαγράμματα Αεροδρομίου]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​runway-selection|Επιλογή Διαδρόμου]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​airport-atc-procedures-cd-gnd-twr|Διαδικασίες ΕΕΚ Αεροδρομίου (CD, GND, TWR)]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​airliners-vs-ga-airplanes-airport|Αεροσκάφη Γραμμής εναντίον Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας στο Αεροδρόμιο]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​vatsim-special-operations-administration|Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων VATSIM]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​starting-departure-airport|Εκκίνηση στο Αεροδρόμιο Αναχώρησης]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​choosing-callsign|Επιλέγοντας Χαρακτηριστικό Κλήσης]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Ερμηνεύοντας METARs και TAFs]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​vfr-or-ifr|VFR ή IFR;]]
 +      * [[prc:​general-lessons:​how-high-fly|Πόσο ψηλά να πετάξω;​]]
 +    * [[prc:​vfr-specific-lessons|VFR-Specific Lessons]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-specific-lessons/​vfr-flight-planning|VFR Flight Planning]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​atc-radar-services-vfr-flight|ATC & Radar Services for VFR Flight]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-communication-and-navigation-equipment|VFR Communication and Navigation Equipment]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​dead-reckoning-and-pilotage|Dead Reckoning and Pilotage]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​weather-minimums|Weather Minimums]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-limitations-weather|VFR Limitations in Weather]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​icao-airspace-classification|ICAO Airspace Classification]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​united-states-airspace-classification|United States Airspace Classification]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​understanding-vfr-airport-pattern-circuit|Understanding the VFR Airport Pattern Circuit]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-departures-and-arrivals|VFR Departures and Arrivals]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-non-controlled-airport-procedures|VFR Non-Controlled Airport Procedures]]
 +      * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-separation|VFR Separation]]
 +    * [[prc:​ifr-specific-lessons|Μαθήματα IFR]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​basic-ifr-flight-planning|Βασικός Σχεδιασμός IFR Πτήσης]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​sids-and-stars|SIDS and STARS]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​instrument-approach-procedures-iap|Instrument Approach Procedures (IAP)]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​flying-direct-vs-airways|Flying Direct vs. Airways]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​introduction-holding-patterns|Εισαγωγή στα μοτίβα κράτησης]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​introduction-ils-instrument-approaches|Introduction to ILS Instrument Approaches]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​introduction-non-ils-instrument-approaches|Introduction to Non-ILS Instrument Approaches]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​ifr-clearances|IFR Clearances]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​ifr-limitations-weather|IFR Limitations in Weather]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​ifr-navigational-aids|IFR Navigational Aids]]
 +      * [[prc:​ifr-specific-lessons:​airways-flight-levels-and-directions-flight|Airways,​ Flight Levels and Directions of Flight]]
 +    * [[pilots:​manuals|Εγχειρίδια]]
 +    * [[pilots:​start|Αρχείο]]
 +      * [[pilots:​πλοήγηση|Πλοήγηση]]
 +      * [[pilots:​charts|Χάρτες]]
 +      * [[pilots:​instruments|Όργανα]]
 +      * [[pilots:​communications|Επικοινωνίες]]
 +      * [[pilots:​έλεγχος-ενάεριας-κυκλοφορίας|Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας]]
 +      * [[pilots:​flight-altitude-and-speed|Ύψος & ταχύτητα πτήσης]]  ​
 +      * [[pilots:​meteorology:​start|Μετεωρολογία]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​atmosphere|Ατμόσφαιρα]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​energy-and-temperature|Ενέργεια & Θερμοκρασία]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​pressure|Ατμοσφαιρική πίεση]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​density-and-hummidity|Πυκνότητα & Υγρασία]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​clouds|Νέφη]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​precipitation|Υετός & Συμπυκνώσεις]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​wind|Άνεμος]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​visibility-and-mist|Ορατότητα & ομίχλη]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​icing|Παγοποίηση]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​thunderstorm|Καταιγίδα]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​fronts|Αέριες μάζες & Μέτωπα]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​meteorological information|Εκπομπές μετεωρολογικών πληροφοριών]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​turbulence|Αναταράξεις σε αιθρία]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​significant-weather-charts|Χάρτες σημαντικού καιρού]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​jetstreams|Αεροχείμαρροι]]
 +        * [[pilots:​meteorology:​climatology|Στοιχεία Κλιματολογίας]]
 +  * [[atc:​start|Κέντρο Πόρων Ελεγκτών]]
 +    * [[euroscope:​start|Euroscope]]
 +      * [[euroscope:​setup|Εγκατάσταση]]
 +      * [[euroscope:​sector-files|Sector Files]]
 +      * [[euroscope:​sound|Ήχος]]
 +      * [[euroscope:​airports|Αεροδρόμια]]
 +      * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]]
 +      * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]]
 +      * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]]
 +      * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​start|Για προχωρημένους]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​intro|Εισαγωγή]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​profiles|Profiles]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​settings-file|Settings file]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​general-settings|Γενικές ρυθμίσεις]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​display-settings|Ρυθμίσεις εμφάνισης]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​colors-and-symbols|Χρώματα και σύμβολα]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​extended-centerline|Προέκταση διαδρόμου]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]]
 +        * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]
 +    * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]
 +      * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]
 +  * [[vatsim-rules:​intro|Κανονισμοί VATSIM]]
 +    * [[vatsim-rules:​coc|Κώδικας Δεοντολογίας]]
 +  * [[about-hvacc|Σχετικά με το HvACC]] ​
 +    * [[about-hvacc:​rules-and-regulations|Γενικοί όροι και Κανόνες]]
 +    * [[about-hvacc:​structure-and-departments-jurisdiction|Δομή και Αρμοδιότητες Τμημάτων]]
 +      * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]
 +      * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]
 +      * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​nicosia-fir-department|Τμήμα FIR Λευκωσίας]]
 +      * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]
 +      * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]
 +      * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​navigation-department|Τμήμα Αεροναυτιλίας]]
 +      * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​software-department|Τμήμα Λογισμικού]]
 +    * [[about-hvacc:​meeting-minutes|Πρακτικά Συνεδριάσεων]]
 +      * [[about-hvacc:​meeting-minutes:​10-2016|Οκτώβριος 2016]]
 +      * [[about-hvacc:​meeting-minutes:​05-2016|Μάϊος 2016]]
 +      * [[about-hvacc:​meeting-minutes:​04-2016|Απρίλιος 2016]]
 +    * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]
 +      * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]
 +        * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|P1 VATSIM Online Pilot]]
 +        * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|P2 VATSIM Pilot Fundamentals]]
 +        * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]
 +      * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]