Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
navigationmenu [2016/11/26 10:55]
pkg748
navigationmenu [2020/08/21 19:46] (τρέχουσα)
Marios Martinis
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
     * [[first-steps:​virtual-airlines|Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες]]     * [[first-steps:​virtual-airlines|Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες]]
     * [[first-steps:​sceneries|Σκηνικά]]     * [[first-steps:​sceneries|Σκηνικά]]
-    * [[first-steps:​teamspeak:start|TeamSpeak]] +    * [[first-steps:​discord:start|Discord]] 
-      * [[first-steps:​teamspeak:​general|Εισαγωγή]] +      * [[first-steps:​discord:​general|Εισαγωγή]] 
-      * [[first-steps:​teamspeak:bookmarks|Σελιδοδείκτες]] +      * [[first-steps:​discord:account|Δημιουργία λογαριασμού]]
-      * [[first-steps:​teamspeak:​identity|Ταυτότητα Χρήστη]] +
-      * [[first-steps:​teamspeak:​va-admin|VA Admin]] +
-      * [[first-steps:​teamspeak:​va-staff|VA Staff]]+
   * [[prc:​start|Κέντρο Πόρων Πιλότων]]   * [[prc:​start|Κέντρο Πόρων Πιλότων]]
     * [[prc:​vatsim-basics|Βασικά της VATSIM]]     * [[prc:​vatsim-basics|Βασικά της VATSIM]]
Γραμμή 30: Γραμμή 27:
       * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]       * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]
       * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]       * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]
-      * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Interpreting ​METARs ​and TAFs]]+      * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Ερμηνεύοντας ​METARs ​και ​TAFs]]
       * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]       * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]
       * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]       * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]
       * [[prc:​general-lessons:​vfr-or-ifr|VFR ή IFR;]]       * [[prc:​general-lessons:​vfr-or-ifr|VFR ή IFR;]]
-      * [[prc:​general-lessons:​how-high-fly|How High to Fly]]+      * [[prc:​general-lessons:​how-high-fly|Πόσο ψηλά να πετάξω;​]]
     * [[prc:​vfr-specific-lessons|VFR-Specific Lessons]]     * [[prc:​vfr-specific-lessons|VFR-Specific Lessons]]
       * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-specific-lessons/​vfr-flight-planning|VFR Flight Planning]]       * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-specific-lessons/​vfr-flight-planning|VFR Flight Planning]]
Γραμμή 93: Γραμμή 90:
       * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]]       * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]]
       * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]]       * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]]
-      * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]]+      * [[euroscope:​tags|Tags]]
       * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]       * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]
       * [[euroscope:​advanced:​start|Για προχωρημένους]]       * [[euroscope:​advanced:​start|Για προχωρημένους]]
Γραμμή 105: Γραμμή 102:
         * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]]         * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]]
         * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]         * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]
 +    * [[atc:​vatis|vATIS]]
     * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]     * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]
       * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]       * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]
Γραμμή 129: Γραμμή 127:
         * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]         * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]
       * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]       * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]
 +    * [[about-hvacc:​loa|Letter of Aggreements]]
 +