Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση Both sides next revision
navigationmenu [2016/11/27 10:06]
pkg748
navigationmenu [2019/09/24 12:04]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
     * [[first-steps:​virtual-airlines|Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες]]     * [[first-steps:​virtual-airlines|Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες]]
     * [[first-steps:​sceneries|Σκηνικά]]     * [[first-steps:​sceneries|Σκηνικά]]
-    * [[first-steps:​teamspeak:start|TeamSpeak]] +    * [[first-steps:​discord:start|Discord]] 
-      * [[first-steps:​teamspeak:​general|Εισαγωγή]] +      * [[first-steps:​discord:​general|Εισαγωγή]] 
-      * [[first-steps:​teamspeak:bookmarks|Σελιδοδείκτες]] +      * [[first-steps:​discord:account|Δημιουργία λογαριασμού]]
-      * [[first-steps:​teamspeak:​identity|Ταυτότητα Χρήστη]] +
-      * [[first-steps:​teamspeak:​va-admin|VA Admin]] +
-      * [[first-steps:​teamspeak:​va-staff|VA Staff]]+
   * [[prc:​start|Κέντρο Πόρων Πιλότων]]   * [[prc:​start|Κέντρο Πόρων Πιλότων]]
     * [[prc:​vatsim-basics|Βασικά της VATSIM]]     * [[prc:​vatsim-basics|Βασικά της VATSIM]]
Γραμμή 30: Γραμμή 27:
       * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]       * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]
       * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]       * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]
-      * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Interpreting ​METARs ​and TAFs]]+      * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Ερμηνεύοντας ​METARs ​και ​TAFs]]
       * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]       * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]
       * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]       * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]
Γραμμή 129: Γραμμή 126:
         * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]         * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]
       * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]       * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]
 +