Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση Both sides next revision
navigationmenu [2016/11/26 10:55]
pkg748
navigationmenu [2016/12/07 20:06]
pkg748
Γραμμή 30: Γραμμή 30:
       * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]       * [[prc:​general-lessons:​choosing-equipment-code|Επιλέγοντας τον Κωδικό Εξοπλισμού]]
       * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]       * [[prc:​general-lessons:​basic-meteorology-concepts|Βασικές Έννοιες Μετεωρολογίας]]
-      * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Interpreting ​METARs ​and TAFs]]+      * [[prc:​general-lessons:​interpreting-metars-and-tafs|Ερμηνεύοντας ​METARs ​και ​TAFs]]
       * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]       * [[prc:​general-lessons:​understanding-atis|Κατανοώντας το ATIS]]
       * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]       * [[prc:​general-lessons:​transponder-and-squawk-codes|Αναμεταδότης και κωδικός Squawk]]
       * [[prc:​general-lessons:​vfr-or-ifr|VFR ή IFR;]]       * [[prc:​general-lessons:​vfr-or-ifr|VFR ή IFR;]]
-      * [[prc:​general-lessons:​how-high-fly|How High to Fly]]+      * [[prc:​general-lessons:​how-high-fly|Πόσο ψηλά να πετάξω;​]]
     * [[prc:​vfr-specific-lessons|VFR-Specific Lessons]]     * [[prc:​vfr-specific-lessons|VFR-Specific Lessons]]
       * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-specific-lessons/​vfr-flight-planning|VFR Flight Planning]]       * [[prc:​vfr-specific-lessons:​vfr-specific-lessons/​vfr-flight-planning|VFR Flight Planning]]