Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες

Εικονική Αεροπορική Εταιρεία (VA) είναι μια ομάδα που καθοδηγείται από μέλη με σκοπό την προσομοίωση πτήσεων και λειτουργιών μιας αεροπορικής εταιρείας, εκτέλεση ναυλωμένων πτήσεων ή μιας αερολέσχης. Ορισμένες μπορεί να βασίζονται σε πραγματικές εταιρείες ανά τον κόσμο, ενώ άλλες είναι πλασματικές. Η δομή διαδρομών των εικονικών αεροπορικών εταιρειών μπορεί να είναι τοπική, εθνική, ηπειρωτική ή παγκόσμια.

Κάθε Εικονική Αεροπορική Εταιρεία διαφέρει αναφορικά με το πόσο ρεαλιστική είναι σε διάφορους τομείς όπως σε: δομή κατάταξης, απαιτούμενη εκπαίδευση για το χειρισμό διαφορετικών τύπων αεροσκαφών, επιχειρηματική διοικητική δομή και τυπικές διαδικασίες λειτουργίας. Το ευρύ φάσμα αποτελεί σχεδόν εγγύηση ότι υπάρχει Εικονική Αεροπορική Εταιρεία που χρησιμοποιεί το δίκτυό μας και η οποία καλύπτει τις ανάγκες ενός εκάστου.

Η VATSIM διατηρεί έναν μεγάλο κατάλογο με “εγκεκριμένες” εικονικές αεροπορικές εταιρείες που ανταποκρίνονται στις βασικές οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη βιωσιμότητα και τη δραστηριότητα στο δίκτυο. Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή και να γίνετε Συνεργάτης Εικονικής Αεροπορικής Εταιρείας. Στον ιστότοπο VASOPS, κάντε κλικ στο κουμπί Apply για να μεταβείτε στις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης. Αν η εικονική σας αεροπορική εταιρεία ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αναθεώρηση.

Η VATSIM συνεργάζεται με περισσότερες από 300 εικονικές αεροπορικές εταιρείες και φορείς ειδικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Οι φορείς ειδικών επιχειρήσεων (SOA) δημιουργήθηκαν για να προσομοιώνουν τις στρατιωτικές, τις παραστρατιωτικές και τις κυβερνητικές πτητικές λειτουργίες. Η συγκεκριμένη φύση αυτών των επιχειρήσεων απαιτεί τη δέσμευση των Φορέων Ειδικών Επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Με τους φορείς αυτούς διατηρούμε αμοιβαία συνεργασία. Η καταχώρηση ως Συνεργάτης Εικονικής Αεροπορικής Εταιρείας/Φορέας Ειδικών Επιχειρήσεων δίδει σε όλες τις Εικονικές Αεροπορικές Εταιρείες και τους φορείς τη δυνατότητα να προβληθούν στη δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων εικονικών αεροπορικών εταιρειών που διαθέτουμε και ουσιαστικά να αποκτήσουν την σφραγίδα έγκρισης της VATSIM. Έτσι, βοηθούν στη διάδοση της VATSIM μέσω του συνδέσμου και του λογότυπου που υπάρχει στον ιστότοπό τους. Για όσους συμμετέχουν σε “ειδικές επιχειρήσεις”, το να γίνουν συνεργάτες, τους δίνει το προνόμιο να παρέχουν άδειες στα μέλη τους βάσει των Οδηγιών Ειδικών Επιχειρήσεων για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που διαφορετικά θα απαγορεύονταν.

Για να γίνει κάποιος εγκεκριμένος εικονικός φορέας ειδικών επιχειρήσεων ακολουθούνται λίγο διαφορετικές διαδικασίες σε σχέση με αυτές για τις κυρίως εικονικές αεροπορικές εταιρείες. Υπάρχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση των πιλότων και οι οποίες πρέπει να πληρούνται επιπροσθέτως των κανόνων και απαιτήσεων που διέπουν όλους τους φορείς Εικονικών Αεροπορικών Εταιρειών. Παρακαλείστε να μελετήσετε τις απαιτήσεις στον ιστότοπο https://vasops.vatsim.net. Σε περίπτωση που χρειαστείτε πρόσθετες πληροφορίες ή βοήθεια κάντε μια αίτηση για να ζητήσετε πληροφορίες για να γίνετε συνεργάτης ως Εικονική Αεροπορική Εταιρεία/ Φορέας Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στη VATSIM, τα μέλη πρέπει πρώτα να γίνουν δεκτά ως μέλη Φορέων Ειδικών Επιχειρήσεων για να μπορούν να πετάξουν σε στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή άλλες ειδικές επιχειρήσεις στο δίκτυο. Η πτήση συγκεκριμένων αεροσκαφών δεν απαγορεύεται, παρά μόνο εάν ο πιλότος είναι εγκεκριμένο μέλος Φορέα Ειδικών Επιχειρήσεων, οπότε και θα πρέπει να πετάξει σύμφωνα με τις δικονομικές διαδικασίες. Οι “ειδικές” επιχειρήσεις περιλαμβάνουν (αλλά όχι περιοριστικά): κάθε στρατιωτική/παραστρατιωτική δραστηριότητα ή ασκήσεις, ανεφοδιασμό εν πτήσει, σχηματισμό πτήσης υψηλής ταχύτητας, αναζήτηση και διάσωση, πυρόσβεση και επιβολή του νόμου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες Ειδικής Λειτουργίας ή εν συντομία στη Σύνοψη.

Πηγή: VATSIM - Pilots - Virtual Airlines
Μετάφραση: Μαίρη Κεραμίδα Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος