Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Next revision
Previous revision
first-steps:software [2016/04/13 12:39]
pkg748 δημιουργήθηκε
first-steps:software [2016/11/14 22:28] (τρέχουσα)
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 **//​ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ://** Υπάρχουν πολλοί άλλοι χρήστες,​ πιλότοι και ATC, συνδεδεμένοι στο δίκτυο της VATSIM ανά πάσα στιγμή. Προτού πετάξετε online, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τα διάφορα βασικά σημεία της VATSIM όπως: **//​ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ://** Υπάρχουν πολλοί άλλοι χρήστες,​ πιλότοι και ATC, συνδεδεμένοι στο δίκτυο της VATSIM ανά πάσα στιγμή. Προτού πετάξετε online, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τα διάφορα βασικά σημεία της VATSIM όπως:
   * [[https://​www.vatsim.net/​documents/​user-agreement|Συμφωνητικό Χρήστη]]   * [[https://​www.vatsim.net/​documents/​user-agreement|Συμφωνητικό Χρήστη]]
-  * [[first-steps:​vatsim-rules:​coc|Κώδικας Δεοντολογίας]]+  * [[vatsim-rules:​coc|Κώδικας Δεοντολογίας]]
   * [[prc:​vatsim-basics:​expectations-and-requirements-pilots|Προσδοκίες και Απαιτήσεις σύνδεσης]]   * [[prc:​vatsim-basics:​expectations-and-requirements-pilots|Προσδοκίες και Απαιτήσεις σύνδεσης]]
   * [[prc:​start|Κέντρο Πόρων Πιλότων της VATSIM]]   * [[prc:​start|Κέντρο Πόρων Πιλότων της VATSIM]]