Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
first-steps:resources [2016/04/13 12:25]
pkg748 [Πηγές]
first-steps:resources [2016/11/14 22:28] (τρέχουσα)
Γραμμή 29: Γραμμή 29:
  
 Πηγή: [[https://​www.vatsim.net/​pilots/​resources|VATSIM - Pilots - Resources]]\\ Πηγή: [[https://​www.vatsim.net/​pilots/​resources|VATSIM - Pilots - Resources]]\\
-Μετάφραση:​ [[http://​www.proz.com/​translator/​1301851|Μαίρη Κεραμίδα]] [[accgr51@hvacc.org|Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος]]+Μετάφραση:​ [[http://​www.proz.com/​translator/​1301851|Μαίρη Κεραμίδα]] [[konstantinos.grigoropoulos@hvacc.org|Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος]]