Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
first-steps:file-a-flightplan [2016/04/13 12:54]
pkg748
first-steps:file-a-flightplan [2016/11/14 22:28] (τρέχουσα)
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 Αφότου έχετε μελετήσει το [[first-steps:​intro|κατάλληλο υλικό]],​ έχετε εγκαταστήσει και έχετε ρυθμίσει τον προσομοιωτή πτήσης σας και το [[first-steps:​software|πρόγραμμα σύνδεσης]] και έχετε σχεδιάσει τη διαδρομή σας, θα πρέπει να στείλετε το σχέδιο πτήσης στη VATSIM. Έτσι οι ελεγκτές θα είναι σε θέση να δουν την προγραμματισμένη σας διαδρομή και να παρέχουν εξουσιοδότηση για την πτήση σας. Να θυμάστε ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχει ATC όταν ξεκινάτε την πτήση σας, ενδέχεται να υπάρχει αργότερα online και ως εκ τούτου το σχέδιο πτήσης είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο ελεγκτής να παρέχει υπηρεσίες ATC. Αφότου έχετε μελετήσει το [[first-steps:​intro|κατάλληλο υλικό]],​ έχετε εγκαταστήσει και έχετε ρυθμίσει τον προσομοιωτή πτήσης σας και το [[first-steps:​software|πρόγραμμα σύνδεσης]] και έχετε σχεδιάσει τη διαδρομή σας, θα πρέπει να στείλετε το σχέδιο πτήσης στη VATSIM. Έτσι οι ελεγκτές θα είναι σε θέση να δουν την προγραμματισμένη σας διαδρομή και να παρέχουν εξουσιοδότηση για την πτήση σας. Να θυμάστε ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχει ATC όταν ξεκινάτε την πτήση σας, ενδέχεται να υπάρχει αργότερα online και ως εκ τούτου το σχέδιο πτήσης είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο ελεγκτής να παρέχει υπηρεσίες ATC.
  
-Μπορείτε να καταθέσετε το σχέδιο πτήσης σας μέσω της [[http://​www.vatsim.net/​fp/​|σελίδας σχεδίου ​πτήσης της VATSIM]], αλλά κάθε [[first-steps:​software|πρόγραμμα σύνδεσης]] σας δίνει την επιλογή να καταθέσετε το σχέδιο πτήσης σας απευθείας.+Μπορείτε να καταθέσετε το σχέδιο πτήσης σας μέσω της [[http://​www.vatsim.net/​fp/​|Σελίδας ​Διαχείρισης Σχεδίου ​Πτήσης]] της VATSIM, αλλά κάθε [[first-steps:​software|πρόγραμμα σύνδεσης]] σας δίνει την επιλογή να καταθέσετε το σχέδιο πτήσης σας απευθείας.
  
 **Ορισμένα σημαντικά σημεία σχετικά με το σχέδιο πτήσης σας:** **Ορισμένα σημαντικά σημεία σχετικά με το σχέδιο πτήσης σας:**
Γραμμή 53: Γραμμή 53:
 Έπειτα,​ συνδέστε τον προσομοιωτή σας στην πύλη στάθμευσης,​ εκκινήστε το επιθυμητό λογισμικό πρόγραμμα σύνδεσης,​ εισάγετε το χαρακτηριστικό κλήσης σας στο πεδίο A και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και θα είστε online με το σχέδιο πτήσης σας να είναι σε αναμονή. Έπειτα,​ συνδέστε τον προσομοιωτή σας στην πύλη στάθμευσης,​ εκκινήστε το επιθυμητό λογισμικό πρόγραμμα σύνδεσης,​ εισάγετε το χαρακτηριστικό κλήσης σας στο πεδίο A και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και θα είστε online με το σχέδιο πτήσης σας να είναι σε αναμονή.
  
-Για να καταθέσετε το σχέδιο πτήσης σας εκ των προτέρων,​ επισκεφθείτε τη [[http://​cert.vatsim.net/​fp/​file.php|Σελίδα ​Κατάθεσης της ​VATSIM]] (θα ανοίξει νέο παράθυρο ή καρτέλα).+Για να καταθέσετε το σχέδιο πτήσης σας εκ των προτέρων,​ επισκεφθείτε τη [[http://​cert.vatsim.net/​fp/​file.php|Σελίδα ​Διαχείρισης ​Σχεδίου Πτήσης]] της VATSIM.
  
 Πηγή: [[https://​www.vatsim.net/​pilots/​file-flightplan|VATSIM - Pilots - File a Flightplan]]\\ Πηγή: [[https://​www.vatsim.net/​pilots/​file-flightplan|VATSIM - Pilots - File a Flightplan]]\\
 Μετάφραση:​ [[http://​www.proz.com/​translator/​1301851|Μαίρη Κεραμίδα]] [[accgr51@hvacc.org|Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος]] Μετάφραση:​ [[http://​www.proz.com/​translator/​1301851|Μαίρη Κεραμίδα]] [[accgr51@hvacc.org|Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος]]