Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
first-steps:discord:general [2018/11/11 19:33]
Konstantinos Grigoropoulos
first-steps:discord:general [2018/11/11 19:34] (τρέχουσα)
Konstantinos Grigoropoulos
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
 {{ :​first-steps:​teamspeak:​general:​screenshot_1.jpg |}} {{ :​first-steps:​teamspeak:​general:​screenshot_1.jpg |}}
  
-Στην συνέχεια αφου εγκαταστήσετε την εφαρμογή θα ανοίξετε το πρόγραμμα από την επιφάνεια εργασίας. Για να προχωρήσετε στη δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να πατήσετε Register.+Στην συνέχεια αφου εγκαταστήσετε την εφαρμογή θα ανοίξετε το πρόγραμμα από την επιφάνεια εργασίας.\\ 
 +Για να προχωρήσετε στη δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να πατήσετε Register.
  
 {{ :​first-steps:​teamspeak:​general:​screenshot_3.jpg |}} {{ :​first-steps:​teamspeak:​general:​screenshot_3.jpg |}}