Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
euroscope:voice-servers [2019/01/08 18:37]
Vasileios Chalipilias
euroscope:voice-servers [2019/01/08 18:37] (τρέχουσα)
Vasileios Chalipilias
Γραμμή 44: Γραμμή 44:
 |rw.bostonartcc.net |Αμερική|Όχι |136|  |rw.bostonartcc.net |Αμερική|Όχι |136|
 |voice.vzdc.org |Αμερική|Όχι |142| ​   ​ |voice.vzdc.org |Αμερική|Όχι |142| ​   ​
- 
 |voice.vroute.net |Ευρώπη |Όχι |49| | |voice.vroute.net |Ευρώπη |Όχι |49| |
 |voice1.vatsim-germany.org |Ευρώπη |Όχι |54| | |voice1.vatsim-germany.org |Ευρώπη |Όχι |54| |