Ήχος

Για να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους ήχου του Euroscope, πατάμε στο εικονίδιο με τα ακουστικά, στο menu.

Στο Voice communication setup dialog που ανοίγει, αν έχουμε κάνει σωστά το tweaking του LGGG_Settings.txt στο προηγούμενο βήμα, θα πρέπει να βλέπουμε μια μεγάλη λίστα με όλες τις συχνότητες των σταθμών του ελληνικού FIR. Πατάμε στο Hardware setup.

Ανοίγει ένα καινούριο dialog, Voice hardware test and setup.

  • Στο Primary input hardware, επιλέγουμε και βάζουμε σε μορφή Wave την συσκευή εισόδου ήχου, δηλαδή το μικρόφωνό μας.
  • Στο Primary output hardware, επιλέγουμε και βάζουμε σε μορφή Wave την κύρια συσκευή εξόδου ήχου, δηλαδή το headset μας.
  • Παρομοίως, στο Secondary input hardware, επιλέγουμε και βάζουμε σε μορφή Wave την συσκευή εισόδου ήχου, δηλαδή το μικρόφωνό μας.
  • Παρομοίως, στο Secondary output hardware, επιλέγουμε και βάζουμε σε μορφή Wave την συσκευή εισόδου εξόδου ήχου, δηλαδή το headset μας.

Τσεκάρουμε το Bass filter.

Κάνουμε απόλυτη ησυχία στο δωμάτιο και πατάμε στο Primary squelch το Find squelch mode. Ισως να χρειαστεί να το επαναλάβουμε μερικές φορές μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι η τιμή που μας δίνει είναι σχετικά σταθερή.

Επαναλαμβάνουμε το παραπάνω βήμα, αυτή τη φορά για το Secondary squelch. Η τιμή που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι ίδια ή κοντά με την τιμή που πήραμε στο Primary squelch.

Στο Mike test → Primary test result, πατάμε το Test και διαβάζουμε το κείμενο που γράφει από πάνω για να επιβεβαιώσουμε ότι το μικρόφωνό μας λειτουργεί κανονικά και πως η ποιότητα ήχου είναι ικανοποιητική. Το αποδεκτό αποτέλεσμα του test πρέπει να είναι “Mike test OK”. Εάν δεν είναι αυτό, θα πρέπει να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις του μικροφώνου μας, από τα Windows.

Επαναλαμβάνουμε το παραπάνω βήμα, αυτή τη φορά για το Secondary test.

Στα Transfer buttons, στο Primary PTT key (Push To Talk), πατάμε Set και επιλέγουμε το αριστερό Control (Ctrl). Στο Secondary PTT key, πατάμε Set και επιλέγουμε το “*”.

Έχουμε τελειώσει με τις ρυθμίσεις ήχου, πατάμε Close και ακολουθούμε τη διαδικασία αποθήκευσης.