Διαδικασία αποθήκευσης αλλαγών

Το Euroscope είναι ένα αρκετά πολύπλοκο πρόγραμμα και οι ρυθμίσεις που κάνουμε σε αυτό και στο profile μας αποθηκεύονται σε διάφορα σημεία. Για αυτό, είναι απαραίτητο να ακολουθούμε μια διαδικασία με την οποία θα είμαστε βέβαιοι ότι οι αλλαγές που κάνουμε αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Αποτελείται από τρία απλά βήματα:

  1. OPEN SCT → Save
  2. OTHER SET → Save profile
  3. OTHER SET → Save all settings

Αν σε οποιοδήποτε σημείο εμφανιστεί ένα παράθυρο με τις αλλαγές που έχουν γίνει, το οποίο μας προτρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τις αλλαγές αυτές, επιλέγουμε Save ή Save All.

Από εδώ και στο εξής, όταν αναφερόμαστε σε κάποιο σημείο του οδηγού σε “Αποθήκευση” θα αναφερόμαστε στην παραπάνω απλή διαδικασία.