Τομεοποίηση LGGG

Η Περιοχή Ελέγχου Αθηνών μπορεί να χωριστεί σε επιμέρους μικρότερους τομείς για τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Στο HvACC προσπαθούμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα και στις διαδικασίες που ακολουθούνται καθημερινά. Έτσι, με το νέο, ενημερωμένο sectorfile 1404c η τομεοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 1, 2, 3, 6, 8 και 10 τομείς, ενώ στην πραγματικότητα είναι 3, 6, 8, 12.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχηματικά τους διάφορους συνδυασμούς:

LGGG_CTR (129.80)

LGGG_CTR (129.80), LGMD_CTR (132.370)

LGGG_W_CTR (134.320),LGGG_E_CTR (133.320), LGMD_CTR (132.370)

LGGG_W_CTR (134.320), LGGG_P_CTR (124.620), LGGG_E_CTR (133.320), LGGG_S_CTR (125.200), LGMD_CTR (132.370), LGMD_E_CTR (133.570)

LGGG_W_CTR (134.320), LGGG_P_CTR (124.620), LGGG_E_CTR (133.320), LGGG_S_CTR (125.200), LGGG_H_CTR (127.970), LGMD_CTR (132.370), LGMD_E_CTR (133.570), LGMD_K_CTR (133.420)

LGGG_W_CTR (134.320), LGGG_P_CTR (124.620), LGGG_K_CTR (133.720), LGGG_E_CTR (133.320), LGGG_S_CTR (125.200), LGGG_H_CTR (127.970), LGMD_CTR (132.370), LGMD_T_CTR (126.520), LGMD_E_CTR (133.570), LGMD_K_CTR (133.420)