Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
euroscope:advanced:start [2016/03/31 16:12]
pkg748 δημιουργήθηκε
euroscope:advanced:start [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 ====== Euroscope για προχωρημένους ====== ====== Euroscope για προχωρημένους ======
 +
 +  * [[euroscope:​advanced:​intro|Εισαγωγή]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​profiles|Profiles]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​settings-file|Settings file]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​general-settings|Γενικές ρυθμίσεις]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​display-settings|Ρυθμίσεις εμφάνισης]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​colors-and-symbols|Χρώματα και σύμβολα]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​extended-centerline|Προέκταση διαδρόμου]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]]
 +  * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]