Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
euroscope:advanced:settings-file [2019/09/24 12:09]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
euroscope:advanced:settings-file [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 244: Γραμμή 244:
  
 <​code>​ <​code>​
-AG:LGAD_APP Andravida Approach:​120.650:voice1.vatsim-germany.org:LGAD_APP +AG:LGAD_APP Andravida Approach:121.120:novoice:LGAD_APP 
-AG:LGAD_TWR Andravida Tower:122.100:voice1.vatsim-germany.org:LGAD_TWR +AG:LGAD_TWR Andravida Tower:120.650:novoice:LGAD_TWR 
-AG:LGAL_APP Alexandroupolis Approach:​123.800:​voice1.vatsim-germany.org:LGAL_APP +AG:LGAL_APP Alexandroupolis Approach:​123.800:​novoice:LGAL_APP 
-AG:LGAL_TWR Alexandroupolis Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAL_TWR +AG:LGAV_APP Athens Arrival:​132.970:​novoice:LGAV_APP 
-AG:LGAV_APP Athens Arrival:​132.970:​voice1.vatsim-germany.org:LGAV_APP +AG:​LGAV_ATIS Venizelos ATIS:136.120:novoice:​LGAV_ATIS 
-AG:​LGAV_ATIS Venizelos ATIS:135.120:voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_ATIS +AG:LGAV_DEL Venizelos Delivery:​118.670:​novoice:LGAV_DEL 
-AG:LGAV_DEL Venizelos Delivery:​118.670:​voice1.vatsim-germany.org:LGAV_DEL +AG:LGAV_DEP Athens Departure:​128.950:​novoice:LGAV_DEP 
-AG:LGAV_DEP Athens Departure:​128.950:​voice1.vatsim-germany.org:LGAV_DEP +AG:​LGAV_F_APP Athens Director:​121.400:​novoice:​LGAV_F_APP 
-AG:​LGAV_F_APP Athens Director:​121.400:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_F_APP +AG:LGAV_GND Venizelos Ground:​121.750:​novoice:LGAV_GND 
-AG:LGAV_GND Venizelos Ground:​121.750:​voice1.vatsim-germany.org:LGAV_GND +AG:LGAV_TWR Venizelos Tower:​118.620:​novoice:LGAV_TWR 
-AG:LGAV_TWR Venizelos Tower:​118.620:​voice1.vatsim-germany.org:LGAV_TWR +AG:​LGAV_W_TWR Venizelos Tower West:136.270:novoice:​LGAV_W_TWR 
-AG:​LGAV_W_TWR Venizelos Tower West:135.270:voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_W_TWR +AG:LGBL_APP Almiros Approach:​120.350:​novoice:LGBL_APP 
-AG:LGBL_APP Almiros Approach:​120.350:​voice1.vatsim-germany.org:LGBL_APP +AG:LGBL_TWR Almiros Tower:​122.100:​novoice:LGBL_TWR 
-AG:LGBL_TWR Almiros Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGBL_TWR +AG:LGEL_TWR Elefsis Tower:​120.150:​novoice:LGEL_TWR 
-AG:LGEL_TWR Elefsis Tower:​120.150:​voice1.vatsim-germany.org:LGEL_TWR +AG:LGGG_CTR Athens Radar:​129.800:​novoice:LGGG_CTR 
-AG:LGGG_CTR Athens Radar:​129.800:​voice1.vatsim-germany.org:LGGG_CTR +AG:​LGGG_E_CTR Athens Radar:​133.320:​novoice:​LGGG_E_CTR 
-AG:​LGGG_E_CTR Athens Radar:​133.320:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_E_CTR +AG:LGGG_FSS Athens Information:​119.750:​novoice:LGGG_FSS 
-AG:LGGG_FSS Athens Information:​119.750:​voice1.vatsim-germany.org:LGGG_FSS +AG:​LGGG_H_CTR Athens Radar:​127.970:​novoice:​LGGG_H_CTR 
-AG:​LGGG_H_CTR Athens Radar:​127.970:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_H_CTR +AG:​LGGG_K_CTR Athens Radar:​133.720:​novoice:​LGGG_K_CTR 
-AG:​LGGG_K_CTR Athens Radar:​133.720:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_K_CTR +AG:​LGGG_P_CTR Athens Radar:​124.620:​novoice:​LGGG_P_CTR 
-AG:​LGGG_P_CTR Athens Radar:​124.620:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_P_CTR +AG:​LGGG_S_CTR Athens Radar:​125.200:​novoice:LGGG_S_CTR 
-AG:​LGGG_S_CTR Athens Radar:​125.200:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_S_CTR +AG:​LGGG_U_CTR Athens Radar:​123.820:​novoice:​LGGG_U_CTR 
-AG:​LGGG_W_CTR Athens Radar:​134.320:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_W_CTR +AG:​LGGG_W_CTR Athens Radar:​134.320:​novoice:​LGGG_W_CTR 
-AG:LGHI_APP Chios Approach:​124.000:​voice1.vatsim-germany.org:LGHI_APP +AG:LGHI_APP Chios Approach:​124.000:​novoice:LGHI_APP 
-AG:LGHI_TWR Chios Tower:​122.700:​voice1.vatsim-germany.org:LGHI_TWR +AG:LGHI_TWR Chios Tower:​122.700:​novoice:LGHI_TWR 
-AG:LGIK_TWR Ikaria Tower:​122.300:​voice1.vatsim-germany.org:LGIK_TWR +AG:LGIK_TWR Ikaria Tower:​122.300:​novoice:LGIK_TWR 
-AG:LGIO_APP Ioannina Approach:​118.600:​voice1.vatsim-germany.org:LGIO_APP +AG:LGIO_APP Ioannina Approach:​118.600:​novoice:LGIO_APP 
-AG:LGIO_TWR Ioannina Tower:​132.200:​voice1.vatsim-germany.org:LGIO_TWR +AG:LGIO_TWR Ioannina Tower:​132.200:​novoice:LGIO_TWR 
-AG:LGIR_APP Iraklion Radar:​123.970:​voice1.vatsim-germany.org:LGIR_APP +AG:LGIR_APP Iraklion Radar:​123.970:​novoice:LGIR_APP 
-AG:​LGIR_ATIS Kazantzakis ATIS:​127.550:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIR_ATIS +AG:​LGIR_ATIS Kazantzakis ATIS:​127.550:​novoice:​LGIR_ATIS 
-AG:LGIR_GND Kazantzakis Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:LGIR_GND +AG:LGIR_GND Kazantzakis Ground:​121.700:​novoice:LGIR_GND 
-AG:LGIR_TWR Kazantzakis Tower:​120.850:​voice1.vatsim-germany.org:LGIR_TWR +AG:LGIR_TWR Kazantzakis Tower:​120.850:​novoice:LGIR_TWR 
-AG:LGKA_TWR Aristotelis Tower:​118.400:​voice1.vatsim-germany.org:LGKA_TWR +AG:LGKA_TWR Aristotelis Tower:​118.400:​novoice:LGKA_TWR 
-AG:LGKC_TWR Kithira Tower:​123.250:​voice1.vatsim-germany.org:LGKC_TWR +AG:LGKC_TWR Kithira Tower:​123.250:​novoice:LGKC_TWR 
-AG:LGKF_TWR Kefallinia Tower:​122.250:​voice1.vatsim-germany.org:LGKF_TWR +AG:LGKF_TWR Kefallinia Tower:​122.250:​novoice:LGKF_TWR 
-AG:LGKJ_TWR Kastelorizo Tower:​122.900:​voice1.vatsim-germany.org:LGKJ_TWR +AG:LGKJ_TWR Kastelorizo Tower:​122.900:​novoice:LGKJ_TWR 
-AG:LGKL_APP Kalamata Approach:​120.750:​voice1.vatsim-germany.org:LGKL_APP +AG:LGKL_APP Kalamata Approach:​120.750:​novoice:LGKL_APP 
-AG:LGKL_TWR Kalamata Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGKL_TWR +AG:LGKL_TWR Kalamata Tower:​122.100:​novoice:LGKL_TWR 
-AG:LGKN_TWR Kotroni Tower:​120.900:​voice1.vatsim-germany.org:LGKN_TWR +AG:LGKN_TWR Kotroni Tower:​120.900:​novoice:LGKN_TWR 
-AG:LGKO_APP Kos Approach:​119.950:​voice1.vatsim-germany.org:LGKO_APP +AG:LGKO_APP Kos Approach:​119.950:​novoice:LGKO_APP 
-AG:​LGKO_ATIS Ippokratis ATIS:​126.950:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKO_ATIS +AG:​LGKO_ATIS Ippokratis ATIS:​126.950:​novoice:​LGKO_ATIS 
-AG:LGKO_TWR Ippokratis Tower:​121.050:​voice1.vatsim-germany.org:LGKO_TWR +AG:LGKO_TWR Ippokratis Tower:​121.050:​novoice:LGKO_TWR 
-AG:LGKP_TWR Karpathos Tower:​123.200:​voice1.vatsim-germany.org:LGKP_TWR +AG:LGKP_TWR Karpathos Tower:​123.200:​novoice:LGKP_TWR 
-AG:LGKR_APP Kerkira Radar:​122.350:​voice1.vatsim-germany.org:LGKR_APP +AG:LGKR_APP Kerkira Radar:​122.350:​novoice:LGKR_APP 
-AG:​LGKR_ATIS Kapodistrias ATIS:​126.350:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKR_ATIS +AG:​LGKR_ATIS Kapodistrias ATIS:​126.350:​novoice:​LGKR_ATIS 
-AG:LGKR_GND Kapodistrias Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:LGKR_GND +AG:LGKR_GND Kapodistrias Ground:​121.700:​novoice:LGKR_GND 
-AG:LGKR_TWR Kerkira Tower:​120.850:​voice1.vatsim-germany.org:LGKR_TWR +AG:LGKR_TWR Kerkira Tower:​120.850:​novoice:LGKR_TWR 
-AG:LGKV_APP Kavala Approach:​124.650:​voice1.vatsim-germany.org:LGKV_APP +AG:LGKV_APP Kavala Approach:​124.650:​novoice:LGKV_APP 
-AG:LGKV_TWR Megas Alexandros Tower:​118.400:​voice1.vatsim-germany.org:LGKV_TWR +AG:​LGKV_ATIS Kavala Atis:​128.150:​novoice:​LGKV_ATIS 
-AG:LGKY_TWR Kalymnos Tower:​118.870:​voice1.vatsim-germany.org:LGKY_TWR +AG:LGKV_TWR Megas Alexandros Tower:​118.400:​novoice:LGKV_TWR 
-AG:LGKZ_TWR Filippos Tower:​118.200:​voice1.vatsim-germany.org:LGKZ_TWR +AG:LGKY_TWR Kalymnos Tower:​118.870:​novoice:LGKY_TWR 
-AG:LGLE_TWR Leros Tower:​124.950:​voice1.vatsim-germany.org:LGLE_TWR +AG:LGKZ_TWR Filippos Tower:​118.200:​novoice:LGKZ_TWR 
-AG:LGLM_APP Limnos Approach:​128.500:​voice1.vatsim-germany.org:LGLM_APP +AG:LGLE_TWR Leros Tower:​124.950:​novoice:LGLE_TWR 
-AG:LGLM_TWR Limnos Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGLM_TWR +AG:LGLM_APP Limnos Approach:​128.500:​novoice:LGLM_APP 
-AG:LGLR_APP Larissa Approach:​120.550:​voice1.vatsim-germany.org:LGLR_APP +AG:LGLM_TWR Limnos Tower:​122.100:​novoice:LGLM_TWR 
-AG:LGLR_TWR Larissa Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGLR_TWR +AG:LGLR_APP Larissa Approach:​120.550:​novoice:LGLR_APP 
-AG:LGMD_CTR Makedonia Radar:​132.370:​voice1.vatsim-germany.org:LGMD_CTR +AG:LGLR_TWR Larissa Tower:​122.100:​novoice:LGLR_TWR 
-AG:​LGMD_E_CTR Makedonia Radar:​133.570:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMD_E_CTR +AG:LGMD_CTR Makedonia Radar:​132.370:​novoice:LGMD_CTR 
-AG:​LGMD_K_CTR Makedonia Radar:​133.420:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMD_K_CTR +AG:​LGMD_E_CTR Makedonia Radar:​133.570:​novoice:​LGMD_E_CTR 
-AG:​LGMD_T_CTR Makedonia Radar:​126.520:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMD_T_CTR +AG:​LGMD_K_CTR Makedonia Radar:​133.420:​novoice:​LGMD_K_CTR 
-AG:LGMG_TWR Megara Tower:​123.500:​voice1.vatsim-germany.org:LGMG_TWR +AG:​LGMD_T_CTR Makedonia Radar:​126.520:​novoice:LGMD_T_CTR 
-AG:LGMK_APP Mikonos Approach:​118.750:​voice1.vatsim-germany.org:LGMK_APP +AG:​LGMD_U_CTR Makedonia Radar:​125.350:​novoice:​LGMD_U_CTR 
-AG:​LGMK_ATIS Mikonos ATIS:​128.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMK_ATIS +AG:LGMG_TWR Megara Tower:​123.500:​novoice:LGMG_TWR 
-AG:LGMK_TWR Mikonos Tower:​119.870:​voice1.vatsim-germany.org:LGMK_TWR +AG:LGMK_APP Mikonos Approach:​118.750:​novoice:LGMK_APP 
-AG:LGML_TWR Milos Tower:​122.250:​voice1.vatsim-germany.org:LGML_TWR +AG:​LGMK_ATIS Mikonos ATIS:​128.850:​novoice:​LGMK_ATIS 
-AG:LGMT_APP Mitilini Approach:​123.850:​voice1.vatsim-germany.org:LGMT_APP +AG:LGMK_TWR Mikonos Tower:​119.870:​novoice:LGMK_TWR 
-AG:LGMT_TWR Mitilini Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMT_TWR +AG:LGML_TWR Milos Tower:​122.250:​novoice:LGML_TWR 
-AG:LGNX_TWR Naxos Tower:​124.750:​voice1.vatsim-germany.org:LGNX_TWR +AG:LGMT_APP Mitilini Approach:​123.850:​novoice:LGMT_APP 
-AG:LGPA_TWR Paros Tower:​125.050:​voice1.vatsim-germany.org:LGPA_TWR +AG:LGNX_TWR Naxos Tower:​124.750:​novoice:LGNX_TWR 
-AG:LGPL_TWR Astypalaia Tower:​124.850:​voice1.vatsim-germany.org:LGPL_TWR +AG:LGPA_TWR Paros Tower:​125.050:​novoice:LGPA_TWR 
-AG:LGPZ_APP Aktion Approach:​120.450:​voice1.vatsim-germany.org:LGPZ_APP +AG:LGPL_TWR Astypalaia Tower:​124.850:​novoice:LGPL_TWR 
-AG:LGPZ_TWR Aktion Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGPZ_TWR +AG:LGPZ_APP Aktion Approach:​120.450:​novoice:LGPZ_APP 
-AG:LGRD_TWR Maritsa Tower:​118.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGRD_TWR +AG:LGRD_TWR Maritsa Tower:​118.100:​novoice:LGRD_TWR 
-AG:LGRP_APP Diagoras Radar:​127.250:​voice1.vatsim-germany.org:LGRP_APP +AG:LGRP_APP Diagoras Radar:​127.250:​novoice:LGRP_APP 
-AG:​LGRP_ATIS Diagoras ATIS:​126.350:​voice1.vatsim-germany.org:​LGRP_ATIS +AG:​LGRP_ATIS Diagoras ATIS:​126.350:​novoice:​LGRP_ATIS 
-AG:LGRP_GND Diagoras Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:LGRP_GND +AG:LGRP_GND Diagoras Ground:​121.700:​novoice:LGRP_GND 
-AG:LGRP_TWR Diagoras Tower:​118.200:​voice1.vatsim-germany.org:LGRP_TWR +AG:LGRP_TWR Diagoras Tower:​118.200:​novoice:LGRP_TWR 
-AG:LGRX_TWR Araxos Tower:​125.250:​voice1.vatsim-germany.org:LGRX_TWR +AG:LGRX_TWR Araxos Tower:​125.250:​novoice:LGRX_TWR 
-AG:LGSA_APP Souda Approach:​118.120:​voice1.vatsim-germany.org:LGSA_APP +AG:LGSA_APP Souda Approach:​118.120:​novoice:LGSA_APP 
-AG:​LGSA_ATIS Souda ATIS:​130.170:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSA_ATIS +AG:​LGSA_ATIS Souda ATIS:​130.170:​novoice:​LGSA_ATIS 
-AG:LGSA_GND Souda Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:LGSA_GND +AG:LGSA_GND Souda Ground:​121.700:​novoice:LGSA_GND 
-AG:LGSA_TWR Souda Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSA_TWR +AG:LGSK_APP Skiathos Approach:​126.050:​novoice:LGSK_APP 
-AG:LGSD_TWR Sedes Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSD_TWR +AG:LGSK_TWR Skiathos Tower:​123.250:​novoice:LGSK_TWR 
-AG:LGSK_APP Skiathos Approach:​126.050:​voice1.vatsim-germany.org:LGSK_APP +AG:LGSM_APP Samos Approach:​124.100:​novoice:LGSM_APP 
-AG:LGSK_TWR Skiathos Tower:​123.250:​voice1.vatsim-germany.org:LGSK_TWR +AG:​LGSM_ATIS Samos ATIS:​127.050:​novoice:​LGSM_ATIS 
-AG:LGSM_APP Samos Approach:​124.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGSM_APP +AG:LGSM_TWR Samos Tower:​129.850:​novoice:LGSM_TWR 
-AG:​LGSM_ATIS Samos ATIS:​127.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSM_ATIS +AG:LGSO_TWR Syros Tower:​118.850:​novoice:LGSO_TWR 
-AG:LGSM_TWR Samos Tower:​129.850:​voice1.vatsim-germany.org:LGSM_TWR +AG:LGSR_APP Santorini Approach:​118.050:​novoice:LGSR_APP 
-AG:LGSO_TWR Syros Tower:​118.850:​voice1.vatsim-germany.org:LGSO_TWR +AG:​LGSR_ATIS Santorini ATIS:​126.450:​novoice:​LGSR_ATIS 
-AG:LGSR_APP Santorini Approach:​118.050:​voice1.vatsim-germany.org:LGSR_APP +AG:LGSR_TWR Santorini Tower:​122.100:​novoice:LGSR_TWR 
-AG:​LGSR_ATIS Santorini ATIS:​126.450:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSR_ATIS +AG:​LGST_TWR ​SITIA Information:122.600:novoice:LGST_TWR 
-AG:LGSR_TWR Santorini Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGSR_TWR +AG:LGSV_TWR Stefanovikio Tower:​123.500:​novoice:LGSV_TWR 
-AG:​LGST_TWR ​Sitia Tower:122.600:voice1.vatsim-germany.org:LGST_TWR +AG:LGSY_APP Skiros Approach:​123.200:​novoice:LGSY_APP 
-AG:LGSV_TWR Stefanovikio Tower:​123.500:​voice1.vatsim-germany.org:LGSV_TWR +AG:LGTG_APP Tanagra Approach:​120.250:​novoice:LGTG_APP 
-AG:LGSY_APP Skiros Approach:​123.200:​voice1.vatsim-germany.org:LGSY_APP +AG:LGTG_TWR Tanagra Tower:​122.100:​novoice:LGTG_TWR 
-AG:LGSY_TWR Skiros Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSY_TWR +AG:LGTL_TWR Kasteli Tower:​120.350:​novoice:LGTL_TWR 
-AG:LGTG_APP Tanagra Approach:​120.250:​voice1.vatsim-germany.org:LGTG_APP +AG:LGTS_APP Thessaloniki Radar:​120.800:​novoice:LGTS_APP 
-AG:LGTG_TWR Tanagra Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGTG_TWR +AG:​LGTS_ATIS Makedonia ATIS:​127.550:​novoice:​LGTS_ATIS 
-AG:LGTL_TWR Kasteli Tower:​120.350:​voice1.vatsim-germany.org:LGTL_TWR +AG:LGTS_DEL Makedonia Delivery:​118.050:​novoice:LGTS_DEL 
-AG:LGTP_TWR Tripolis Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTP_TWR +AG:LGTS_GND Makedonia Ground:​121.700:​novoice:LGTS_GND 
-AG:LGTS_APP Thessaloniki Radar:​120.800:​voice1.vatsim-germany.org:LGTS_APP +AG:LGTS_TWR Makedonia Tower:​118.100:​novoice:LGTS_TWR 
-AG:​LGTS_ATIS Makedonia ATIS:​127.550:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTS_ATIS +AG:LGTT_TWR Tatoi Tower:​122.650:​novoice:LGTT_TWR 
-AG:LGTS_DEL Makedonia Delivery:​118.050:​voice1.vatsim-germany.org:LGTS_DEL +AG:​LGZA_ATIS Zakinthos ATIS:​127.050:​novoice:​LGZA_ATIS 
-AG:LGTS_GND Makedonia Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:LGTS_GND +AG:LGZA_TWR Zakinthos Tower:​125.420:​novoice:LGZA_TWR
-AG:LGTS_TWR Makedonia Tower:​118.100:​voice1.vatsim-germany.org:LGTS_TWR +
-AG:LGTT_TWR Tatoi Tower:​122.650:​voice1.vatsim-germany.org:LGTT_TWR +
-AG:​LGZA_ATIS Zakinthos ATIS:​127.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGZA_ATIS +
-AG:LGZA_TWR Zakinthos Tower:​125.420:​voice1.vatsim-germany.org:LGZA_TWR+
 </​code>​ </​code>​
  
 Κάνουμε αποθήκευση στο αρχείο και το κλείνουμε. Κάνουμε αποθήκευση στο αρχείο και το κλείνουμε.