Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

euroscope:advanced:settings-file [2019/09/24 10:09] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Settings File ====== ​
  
 +Κάποιες ρυθμίσεις που θα χρειαστούμε στη συνέχεια,​ υπάρχουν δύο τρόποι για να τις εισάγουμε στο πρόγραμμα. Ο πρώτος,​ που είναι ο πιο χρονοβόρος,​ περίπλοκος και κουραστικός είναι μέσα από το πρόγραμμα. Ο δεύτερος,​ πολύ πιο σύντομος είναι να κάνουμε edit το αρχείο που αποθηκεύονται τα settings και να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε κάποια πληροφορία σε αυτό. Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να προσθέσουμε custom tags και τη λίστα με τις συχνότητες των σταθμών του FIR.
 +
 +Κάνουμε browse στον υπολογιστή μας μέσα στο φάκελο //​Euroscope\LGGG\Settings//​ και βρίσκουμε το αρχείο **LGGG_Settings.txt**. Το ανοίγουμε με το notepad ή κάποιον άλλο επεξεργαστή κειμένου της προτίμησής μας.
 +
 +Μέσα στα περιεχόμενα του αρχείου,​ ψάχνουμε να βρούμε τη γραμμή που γράφει:​
 +
 +<​code>​
 +TAGS
 +END
 +</​code>​
 +
 +Πατάμε Enter, αφήνοντας μια κενή γραμμή μεταξύ του TAGS και του END, και σε αυτή την κενή γραμμή κάνουμε επικόλληση το παρακάτω:​
 +
 +<​code>​
 +TAGFAMILY:​HvACC
 +TAGTYPE:​0:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​1:​4:​1
 +TAGITEM:​21::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​42::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​65::​0:​1:​25:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​11::​0:​0:​32:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​17::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​32::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​2:​5:​1
 +TAGITEM:​90::​0:​0:​41:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​21::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​42::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​65::​0:​1:​25:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​8:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​26::​0:​1:​20:​6::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​5::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​76::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​11::​0:​0:​32:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​16:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​28::​0:​1:​10:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​1:​0:​2::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​30::​0:​1:​0:​3::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​17::​0:​1:​7:​4::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​20::​0:​0:​11:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​29::​0:​1:​26:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​23::​0:​1:​12:​15::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​24::​0:​1:​13:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​25::​0:​0:​14:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​47::​0:​1:​19:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​66::​0:​1:​29:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​3:​0:​0
 +TAGITEM:​39::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​4:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​5:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​17::​0:​1:​7:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​6:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​7:​0:​0
 +TAGITEM:​81::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​8:​0:​0
 +TAGITEM:​39::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​9:​0:​0
 +TAGITEM:​39::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​10:​0:​0
 +TAGITEM:​2::​1:​0:​33:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​11:​0:​0
 +TAGITEM:​2::​1:​0:​33:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​12:​0:​0
 +TAGITEM:​2::​1:​0:​33:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​13:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​33:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​14:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​33:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​15:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​33:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​16:​4:​1
 +TAGITEM:​21::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​42::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​65::​0:​1:​25:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​26::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​76::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​11::​0:​0:​32:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​28::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​30::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​17::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​32::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​31::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​33::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​34::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​19::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​17:​4:​1
 +TAGITEM:​21::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​42::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​65::​0:​1:​25:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​8:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​26::​0:​1:​20:​6::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​5::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​76::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​11::​0:​0:​32:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​16:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​28::​0:​1:​10:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​1:​0:​2::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​30::​0:​1:​0:​3::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​17::​0:​1:​7:​4::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​20::​0:​0:​11:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​29::​0:​1:​26:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​23::​0:​1:​12:​15::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​24::​0:​1:​13:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​25::​0:​0:​14:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​66::​0:​1:​29:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​18:​4:​1
 +TAGITEM:​21::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​42::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​65::​0:​1:​25:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​26::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​76::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​11::​0:​0:​32:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​28::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​30::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​17::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​32::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​31::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​33::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​34::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​19::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​19:​4:​1
 +TAGITEM:​21::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​42::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​65::​0:​1:​25:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​8:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​26::​0:​1:​20:​6::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​5::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​76::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​11::​0:​0:​32:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​4::​0:​0:​16:​1::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​3::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​28::​0:​1:​10:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​13::​0:​1:​0:​2::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​30::​0:​1:​0:​3::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​17::​0:​1:​7:​4::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​20::​0:​0:​11:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​29::​0:​1:​26:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​23::​0:​1:​12:​15::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​24::​0:​1:​13:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​25::​0:​0:​14:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​66::​0:​1:​29:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​20:​0:​0
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​21:​2:​1
 +TAGITEM:​90::​0:​0:​41:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​0::​0:​0:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGITEM:​9::​1:​0:​8:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​22:​0:​0
 +TAGITEM:​81::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +TAGTYPE:​23:​0:​0
 +TAGITEM:​81::​1:​0:​0:​0::​0:​1:::​0
 +TAGITEM:​16::​0:​1:​0:​0::​0:​1:::​1
 +</​code>​
 +
 +Στη συνέχεια,​ αναζητούμε μέσα στο αρχείο τις παρακάτω γραμμές:​
 +
 +<​code>​
 +VOICE
 +END
 +</​code>​
 +
 +Με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως,​ αφήνουμε μια κενή γραμμή μεταξύ των δύο γραμμών και κάνουμε επικόλληση ανάμεσα το παρακάτω:​
 +
 +<​code>​
 +AG:LGAD_APP Andravida Approach:​120.650:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAD_APP
 +AG:LGAD_TWR Andravida Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAD_TWR
 +AG:LGAL_APP Alexandroupolis Approach:​123.800:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAL_APP
 +AG:LGAL_TWR Alexandroupolis Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAL_TWR
 +AG:LGAV_APP Athens Arrival:​132.970:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_APP
 +AG:​LGAV_ATIS Venizelos ATIS:​135.120:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_ATIS
 +AG:LGAV_DEL Venizelos Delivery:​118.670:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_DEL
 +AG:LGAV_DEP Athens Departure:​128.950:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_DEP
 +AG:​LGAV_F_APP Athens Director:​121.400:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_F_APP
 +AG:LGAV_GND Venizelos Ground:​121.750:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_GND
 +AG:LGAV_TWR Venizelos Tower:​118.620:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_TWR
 +AG:​LGAV_W_TWR Venizelos Tower West:​135.270:​voice1.vatsim-germany.org:​LGAV_W_TWR
 +AG:LGBL_APP Almiros Approach:​120.350:​voice1.vatsim-germany.org:​LGBL_APP
 +AG:LGBL_TWR Almiros Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGBL_TWR
 +AG:LGEL_TWR Elefsis Tower:​120.150:​voice1.vatsim-germany.org:​LGEL_TWR
 +AG:LGGG_CTR Athens Radar:​129.800:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_CTR
 +AG:​LGGG_E_CTR Athens Radar:​133.320:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_E_CTR
 +AG:LGGG_FSS Athens Information:​119.750:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_FSS
 +AG:​LGGG_H_CTR Athens Radar:​127.970:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_H_CTR
 +AG:​LGGG_K_CTR Athens Radar:​133.720:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_K_CTR
 +AG:​LGGG_P_CTR Athens Radar:​124.620:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_P_CTR
 +AG:​LGGG_S_CTR Athens Radar:​125.200:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_S_CTR
 +AG:​LGGG_W_CTR Athens Radar:​134.320:​voice1.vatsim-germany.org:​LGGG_W_CTR
 +AG:LGHI_APP Chios Approach:​124.000:​voice1.vatsim-germany.org:​LGHI_APP
 +AG:LGHI_TWR Chios Tower:​122.700:​voice1.vatsim-germany.org:​LGHI_TWR
 +AG:LGIK_TWR Ikaria Tower:​122.300:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIK_TWR
 +AG:LGIO_APP Ioannina Approach:​118.600:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIO_APP
 +AG:LGIO_TWR Ioannina Tower:​132.200:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIO_TWR
 +AG:LGIR_APP Iraklion Radar:​123.970:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIR_APP
 +AG:​LGIR_ATIS Kazantzakis ATIS:​127.550:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIR_ATIS
 +AG:LGIR_GND Kazantzakis Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIR_GND
 +AG:LGIR_TWR Kazantzakis Tower:​120.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGIR_TWR
 +AG:LGKA_TWR Aristotelis Tower:​118.400:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKA_TWR
 +AG:LGKC_TWR Kithira Tower:​123.250:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKC_TWR
 +AG:LGKF_TWR Kefallinia Tower:​122.250:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKF_TWR
 +AG:LGKJ_TWR Kastelorizo Tower:​122.900:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKJ_TWR
 +AG:LGKL_APP Kalamata Approach:​120.750:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKL_APP
 +AG:LGKL_TWR Kalamata Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKL_TWR
 +AG:LGKN_TWR Kotroni Tower:​120.900:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKN_TWR
 +AG:LGKO_APP Kos Approach:​119.950:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKO_APP
 +AG:​LGKO_ATIS Ippokratis ATIS:​126.950:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKO_ATIS
 +AG:LGKO_TWR Ippokratis Tower:​121.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKO_TWR
 +AG:LGKP_TWR Karpathos Tower:​123.200:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKP_TWR
 +AG:LGKR_APP Kerkira Radar:​122.350:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKR_APP
 +AG:​LGKR_ATIS Kapodistrias ATIS:​126.350:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKR_ATIS
 +AG:LGKR_GND Kapodistrias Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKR_GND
 +AG:LGKR_TWR Kerkira Tower:​120.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKR_TWR
 +AG:LGKV_APP Kavala Approach:​124.650:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKV_APP
 +AG:LGKV_TWR Megas Alexandros Tower:​118.400:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKV_TWR
 +AG:LGKY_TWR Kalymnos Tower:​118.870:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKY_TWR
 +AG:LGKZ_TWR Filippos Tower:​118.200:​voice1.vatsim-germany.org:​LGKZ_TWR
 +AG:LGLE_TWR Leros Tower:​124.950:​voice1.vatsim-germany.org:​LGLE_TWR
 +AG:LGLM_APP Limnos Approach:​128.500:​voice1.vatsim-germany.org:​LGLM_APP
 +AG:LGLM_TWR Limnos Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGLM_TWR
 +AG:LGLR_APP Larissa Approach:​120.550:​voice1.vatsim-germany.org:​LGLR_APP
 +AG:LGLR_TWR Larissa Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGLR_TWR
 +AG:LGMD_CTR Makedonia Radar:​132.370:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMD_CTR
 +AG:​LGMD_E_CTR Makedonia Radar:​133.570:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMD_E_CTR
 +AG:​LGMD_K_CTR Makedonia Radar:​133.420:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMD_K_CTR
 +AG:​LGMD_T_CTR Makedonia Radar:​126.520:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMD_T_CTR
 +AG:LGMG_TWR Megara Tower:​123.500:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMG_TWR
 +AG:LGMK_APP Mikonos Approach:​118.750:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMK_APP
 +AG:​LGMK_ATIS Mikonos ATIS:​128.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMK_ATIS
 +AG:LGMK_TWR Mikonos Tower:​119.870:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMK_TWR
 +AG:LGML_TWR Milos Tower:​122.250:​voice1.vatsim-germany.org:​LGML_TWR
 +AG:LGMT_APP Mitilini Approach:​123.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMT_APP
 +AG:LGMT_TWR Mitilini Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGMT_TWR
 +AG:LGNX_TWR Naxos Tower:​124.750:​voice1.vatsim-germany.org:​LGNX_TWR
 +AG:LGPA_TWR Paros Tower:​125.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGPA_TWR
 +AG:LGPL_TWR Astypalaia Tower:​124.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGPL_TWR
 +AG:LGPZ_APP Aktion Approach:​120.450:​voice1.vatsim-germany.org:​LGPZ_APP
 +AG:LGPZ_TWR Aktion Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGPZ_TWR
 +AG:LGRD_TWR Maritsa Tower:​118.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGRD_TWR
 +AG:LGRP_APP Diagoras Radar:​127.250:​voice1.vatsim-germany.org:​LGRP_APP
 +AG:​LGRP_ATIS Diagoras ATIS:​126.350:​voice1.vatsim-germany.org:​LGRP_ATIS
 +AG:LGRP_GND Diagoras Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:​LGRP_GND
 +AG:LGRP_TWR Diagoras Tower:​118.200:​voice1.vatsim-germany.org:​LGRP_TWR
 +AG:LGRX_TWR Araxos Tower:​125.250:​voice1.vatsim-germany.org:​LGRX_TWR
 +AG:LGSA_APP Souda Approach:​118.120:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSA_APP
 +AG:​LGSA_ATIS Souda ATIS:​130.170:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSA_ATIS
 +AG:LGSA_GND Souda Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSA_GND
 +AG:LGSA_TWR Souda Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSA_TWR
 +AG:LGSD_TWR Sedes Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSD_TWR
 +AG:LGSK_APP Skiathos Approach:​126.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSK_APP
 +AG:LGSK_TWR Skiathos Tower:​123.250:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSK_TWR
 +AG:LGSM_APP Samos Approach:​124.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSM_APP
 +AG:​LGSM_ATIS Samos ATIS:​127.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSM_ATIS
 +AG:LGSM_TWR Samos Tower:​129.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSM_TWR
 +AG:LGSO_TWR Syros Tower:​118.850:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSO_TWR
 +AG:LGSR_APP Santorini Approach:​118.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSR_APP
 +AG:​LGSR_ATIS Santorini ATIS:​126.450:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSR_ATIS
 +AG:LGSR_TWR Santorini Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSR_TWR
 +AG:LGST_TWR Sitia Tower:​122.600:​voice1.vatsim-germany.org:​LGST_TWR
 +AG:LGSV_TWR Stefanovikio Tower:​123.500:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSV_TWR
 +AG:LGSY_APP Skiros Approach:​123.200:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSY_APP
 +AG:LGSY_TWR Skiros Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGSY_TWR
 +AG:LGTG_APP Tanagra Approach:​120.250:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTG_APP
 +AG:LGTG_TWR Tanagra Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTG_TWR
 +AG:LGTL_TWR Kasteli Tower:​120.350:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTL_TWR
 +AG:LGTP_TWR Tripolis Tower:​122.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTP_TWR
 +AG:LGTS_APP Thessaloniki Radar:​120.800:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTS_APP
 +AG:​LGTS_ATIS Makedonia ATIS:​127.550:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTS_ATIS
 +AG:LGTS_DEL Makedonia Delivery:​118.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTS_DEL
 +AG:LGTS_GND Makedonia Ground:​121.700:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTS_GND
 +AG:LGTS_TWR Makedonia Tower:​118.100:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTS_TWR
 +AG:LGTT_TWR Tatoi Tower:​122.650:​voice1.vatsim-germany.org:​LGTT_TWR
 +AG:​LGZA_ATIS Zakinthos ATIS:​127.050:​voice1.vatsim-germany.org:​LGZA_ATIS
 +AG:LGZA_TWR Zakinthos Tower:​125.420:​voice1.vatsim-germany.org:​LGZA_TWR
 +</​code>​
 +
 +Κάνουμε αποθήκευση στο αρχείο και το κλείνουμε.