Λίστες

Οποιαδήποτε λίστα βρίσκεται επάνω στην οθόνη του radar μας, μπορούμε να την μετακινήσουμε με drag & drop, ακριβώς όπως μετακινούμε εικονίδια και αντικείμενα μέσα στα Windows. Θα πρέπει να κάνουμε κλικ επάνω στην μπάρα τίτλου της λίστας και κρατώντας πατημένο το κλικ να σύρουμε το ποντίκι στο σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε τη λίστα.

Στο παράδειγμά μας, θα μετακινήσουμε τη λίστα Planes, από την κορυφή αριστερά και θα την τοποθετήσουμε κάτω από την λίστα PF List.

Αφού μετακινήσουμε τη λίστα Planes στη νέα της θέση, τώρα μπορούμε να τοποθετήσουμε τη λίστα Sector Inbound List, ώστε να βρίσκεται “κολλημένη” στην κορυφή. Για να το κάνουμε αυτό, από το menu, QUICK SET → Connect SIL to top messages και παρατηρούμε ότι η λίστα θα τοποθετηθεί αυτόματα στην κορυφή.

Ακολουθούμε τη διαδικασία αποθήκευσης.

Οι λίστες του Euroscope, από προεπιλογή έχουν οριστεί να εμφανίζουν 6 γραμμές πληροφορίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχουμε κάποια στιγμή 10 αεροπλάνα που πρέπει να λάβουν εξουσιοδότηση στο ground, τα 4 από αυτά δεν θα εμφανίζονται.

Για να αλλάξουμε τον αριθμό γραμών, πατάμε στο πρώτο μικρό κουμπί με τον αριθμό 6 στα αριστερά της μπάρας της λίστας, για παράδειγμα στη λίστα Sector Inbound List.

Παρατηρούμε ότι μας ανοίγει ένα drop-down menu, το οποίο μπορούμε να κάνουμε κύλιση προς τα επάνω, μέχρι να βρούμε την τιμή “Unlimited”, στην κορυφή.

Την επιλέγουμε και αυτόματα παρατηρούμε πως τώρα η λίστα μας εμφανίζει μόνο την μπάρα και μια γραμμή από κάτω με τις επικεφαλίδες των στηλών. Αυτό είναι φυσιολογικό, αφού δεν είμαστε συνδεδεμένοι ακόμα και το Euroscope δεν έχει λάβει πληροφορία για το αεροδρόμιο που μας ενδιαφέρει.

Πραγματοποιούμε την παραπάνω αλλαγή όπως την περιγράψαμε για τις λίστες:

 • Sector Inbound List
 • Sector Exit List
 • Departure List
 • Arrival List
 • FP List

Ακολουθούμε τη διαδικασία αποθήκευσης.

Επιπλέον, μπορούμε να αλλάξουμε την πληροφορία που εμφανίζεται στις λίστες καθώς επίσης και τη σειρά με την οποία αυτή εμφανίζεται. Στο παράδειγμά μας, θα αλλάξουμε τη λίστα Departure List. Πατάμε στο τρίτο κουμπί από αριστερά, με το γράμμα S.

Ανοίγει μπροστά μας το παράθυρο διαλόγου Departure List columns setup dialog.

Για να προσθέσουμε ένα νέο πεδίο, αρχικά επιλέγουμε τη θέση που θέλουμε να το τοποθετήσουμε, για παράδειγμα θα το βάλουμε κάτω από το Ground status. Επιλέγουμε το Ground status και πατάμε Add Item.

Το νέο πεδίο πήρε αυτόματα τον τύπο Callsign και μπήκε επάνω από το Ground status. Για να το μετακινήσουμε μια θέση κάτω, το επιλέγουμε και πατάμε Item Down.

Για να αλλάξουμε τον τύπο του, το επιλέγουμε και στο Tag Item type πάμε και βρίσκουμε το Scratch pad (always).

Στη συνέχεια αλλάζουμε το Header name σε TXT και στο Left button επιλέγουμε το Edit scratch pad string.

Για να αλλάξουμε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πεδία, όπως και προηγουμένως, επιλέγουμε το πεδίο που θέλουμε να μετακινήσουμε και με Item Up το μετακινούμε προς τα επάνω, ενώ με Item Down προς τα κάτω. Θα μετακινήσουμε έτσι τα πεδία, ώστε να μας εμφανίζονται με την παρακάτω σειρά:

 • Assigned departure order
 • Callsign
 • Aircraft type
 • Aircraft category
 • Departure aerodrome
 • Destination airport
 • Assigned SID
 • Assigned runway
 • Temporary altitude
 • Assigned squawk
 • Clearance receive flag
 • Sector entry point name
 • Sector exit point name
 • Sector exit level
 • Final altitude
 • Flight rule (I,V)
 • RVSM indicator
 • Ground status
 • Scratch pad (always)

Μόλις τελειώσουμε με τις μετακινήσεις, πατάμε το κουμπί ΟΚ και ακολουθούμε τη διαδικασία αποθήκευσης.