Εισαγωγή

Με τον παρακάτω οδηγό, θα σας καθοδηγήσουμε βήμα-βήμα πώς να δημιουργήσετε ένα profile για το Euroscope. Ως παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο Μακεδονία LGTS της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και το αεροδρόμιο στο οποίο πραγματοποιείται η εκπαίδευση των εικονικών ΕΕΚ του HvACC.

Ως προαπαιτούμενα, θα πρέπει να έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει:

  1. Το Euroscope
  2. Το πιο πρόσφατο Sector File για το FIR

Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να πάμε μέσα στο φάκελο Euroscope\LGGG\Settings και να δημιουργήσουμε ένα κενό αρχείο txt, με την ονομασία LGGG_Settings.txt