Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
euroscope:advanced:general-settings [2016/03/30 20:09]
pkg748
euroscope:advanced:general-settings [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
 Στην δεύτερη καρτέλα (**Page 2**), δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι σε αυτό το στάδιο. ​ Στην δεύτερη καρτέλα (**Page 2**), δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι σε αυτό το στάδιο. ​
  
-Μόλις ολοκληρώσουμε,​ πατάμε **ΟΚ** και ακολουθούμε τη ([[euroscope:​saving-changes|διαδικασία αποθήκευσης]]).+Μόλις ολοκληρώσουμε,​ πατάμε **ΟΚ** και ακολουθούμε τη [[euroscope:​saving-changes|διαδικασία αποθήκευσης]].