Γενικές ρυθμίσεις

Αφορά γενικές ρυθμίσεις του Euroscope. Πηγαίνουμε επάνω στο menu, OTHER SET→ General Settings και στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, κάνουμε τις ρυθμίσεις στην πρώτη καρτέλα (Page 1), όπως στην παρακάτω εικόνα:

Στην δεύτερη καρτέλα (Page 2), δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι σε αυτό το στάδιο.

Μόλις ολοκληρώσουμε, πατάμε ΟΚ και ακολουθούμε τη διαδικασία αποθήκευσης.