Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
euroscope:advanced:extended-centerline [2016/03/30 20:23]
pkg748 δημιουργήθηκε
euroscope:advanced:extended-centerline [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-====== Παραμετροποίηση προέκτασης διαδρόμου ====== ​+====== Προέκταση διαδρόμου ====== ​
  
 Πηγαίνουμε στο menu, **OTHER SET -> Extended centerline setup**. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει,​ αλλάζουμε τις παραμέτρους σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα και μόλις τελειώσουμε πατάμε το **ΟΚ** και ακολουθούμε τη [[euroscope:​saving-changes|διαδικασία αποθήκευσης]]. Πηγαίνουμε στο menu, **OTHER SET -> Extended centerline setup**. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει,​ αλλάζουμε τις παραμέτρους σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα και μόλις τελειώσουμε πατάμε το **ΟΚ** και ακολουθούμε τη [[euroscope:​saving-changes|διαδικασία αποθήκευσης]].
  
 {{ :​euroscope:​advanced:​extended-centerline:​es_adv_settings_037.png?​419 |}} {{ :​euroscope:​advanced:​extended-centerline:​es_adv_settings_037.png?​419 |}}