Προέκταση διαδρόμου

Πηγαίνουμε στο menu, OTHER SET → Extended centerline setup. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, αλλάζουμε τις παραμέτρους σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα και μόλις τελειώσουμε πατάμε το ΟΚ και ακολουθούμε τη διαδικασία αποθήκευσης.