Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

euroscope:advanced:colors-and-symbols [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Χρώματα και Σύμβολα ======
  
 +Οι αλλαγές που προτείνουμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι υποκειμενικές,​ καθώς με τις ρυθμίσεις εδώ θα αλλάξουμε τα χρώματα των διαφόρων αντικειμένων στην οθόνη του radar.
 +
 +Ξεκινάμε πηγαίνοντας στο menu, **OTHER SET -> Symbology settings**.
 +
 +Στο παράθυρο διαλόγου Symbology που ανοίγει,​ φροντίζουμε αρχικά να είναι επιλεγμένο επάνω μόνο το **Transparent AC list background**. Τα υπόλοιπα τα απενεργοποιούμε εάν είναι ήδη επιλεγμένα.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_028.png?​568 |}} 
 +
 +Στη συνέχεια,​ από τη λίστα κάτω αριστερά,​ ανοίγουμε τα **Sids**, κάνουμε κλικ πάνω στο **line** ώστε να το επιλέξουμε και στις επιλογές επάνω:
 +
 +Αλλάζουμε το **Line style** από το drop-down menu και επιλέγουμε **dot**.
 +Πατάμε **Apply**
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_029.png?​568 |}} 
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_030.png?​568 |}} 
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_031.png?​568 |}} 
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_032.png?​568 |}} 
 +
 +Κλείνουμε τα Sids και ανοίγουμε το **ARTCC boundary**, επιλέγουμε το **line** και:
 +
 +Κάνουμε κλικ στο χρωματιστό κουτάκι δίπλα στο Color και στο παράθυρο διαλόγου Color που ανοίγει,​ βάζουμε τιμές **Hue 160, Sat 0, Lum 80** και πατάμε **OK**
 +Πατάμε **Apply**
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_033.png?​568 |}} 
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_034.png?​568 |}} 
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_035.png?​568 |}} 
 +
 +Κλείνουμε το ARTCC boundary και ανοίγουμε το **ARTCC low boundary**, επιλέγουμε το **line** και αλλάζουμε:​
 +
 +**Color: Hue 160, Sat 0, Lum 59**, πατάμε **OK**
 +Πατάμε Apply
 +Κλείνουμε το ARTCC low boundary και ανοίγουμε το **Geo**, επιλέγουμε το line και αλλάζουμε:​
 +
 +**Color: Hue 160, Sat 0, Lum 40**, πατάμε **OK**
 +Πατάμε **Apply**
 +Κλείνουμε το Geo και ανοίγουμε το **Runways**. Εδώ θα επιλέξουμε το **extended centerline** και θα αλλάξουμε:​
 +
 +**Color: Hue 160, Sat 0, Lum 120**, πατάμε **OK**
 +Πατάμε **Apply**
 +Τώρα κλείνουμε το Runways και ανοίγουμε το **Datablock**. Εδώ θα χρειαστεί να αλλάξουμε μόνο χρώματα:​
 +
 +**non concerned: Color: Hue 80, Sat 240, Lum 120**, πατάμε **OK**
 +assumed: Color: 120 240 147, πατάμε OK
 +Πατάμε **Apply**
 +Τέλος, πατάμε **ΟΚ** επάνω δεξιά και ακολουθούμε τη [[euroscope:​saving-changes|διαδικασία αποθήκευσης]].
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​colors-and-symbols:​es_adv_settings_036.png?​568 |}}