Χρώματα και Σύμβολα

Οι αλλαγές που προτείνουμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι υποκειμενικές, καθώς με τις ρυθμίσεις εδώ θα αλλάξουμε τα χρώματα των διαφόρων αντικειμένων στην οθόνη του radar.

Ξεκινάμε πηγαίνοντας στο menu, OTHER SET → Symbology settings.

Στο παράθυρο διαλόγου Symbology που ανοίγει, φροντίζουμε αρχικά να είναι επιλεγμένο επάνω μόνο το Transparent AC list background. Τα υπόλοιπα τα απενεργοποιούμε εάν είναι ήδη επιλεγμένα.

Στη συνέχεια, από τη λίστα κάτω αριστερά, ανοίγουμε τα Sids, κάνουμε κλικ πάνω στο line ώστε να το επιλέξουμε και στις επιλογές επάνω:

Αλλάζουμε το Line style από το drop-down menu και επιλέγουμε dot. Πατάμε Apply

Κλείνουμε τα Sids και ανοίγουμε το ARTCC boundary, επιλέγουμε το line και:

Κάνουμε κλικ στο χρωματιστό κουτάκι δίπλα στο Color και στο παράθυρο διαλόγου Color που ανοίγει, βάζουμε τιμές Hue 160, Sat 0, Lum 80 και πατάμε OK Πατάμε Apply

Κλείνουμε το ARTCC boundary και ανοίγουμε το ARTCC low boundary, επιλέγουμε το line και αλλάζουμε:

Color: Hue 160, Sat 0, Lum 59, πατάμε OK Πατάμε Apply Κλείνουμε το ARTCC low boundary και ανοίγουμε το Geo, επιλέγουμε το line και αλλάζουμε:

Color: Hue 160, Sat 0, Lum 40, πατάμε OK Πατάμε Apply Κλείνουμε το Geo και ανοίγουμε το Runways. Εδώ θα επιλέξουμε το extended centerline και θα αλλάξουμε:

Color: Hue 160, Sat 0, Lum 120, πατάμε OK Πατάμε Apply Τώρα κλείνουμε το Runways και ανοίγουμε το Datablock. Εδώ θα χρειαστεί να αλλάξουμε μόνο χρώματα:

non concerned: Color: Hue 80, Sat 240, Lum 120, πατάμε OK assumed: Color: 120 240 147, πατάμε OK Πατάμε Apply Τέλος, πατάμε ΟΚ επάνω δεξιά και ακολουθούμε τη διαδικασία αποθήκευσης.