Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
euroscope:advanced:atis [2019/09/24 12:09]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
euroscope:advanced:atis [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 33: Γραμμή 33:
 Στη συνέχεια,​ πηγαίνουμε στο πεδίο ATIS maker URL και αντικαθιστούμε τα περιεχόμενα του πεδίου με τα παρακάτω,​ για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης:​ Στη συνέχεια,​ πηγαίνουμε στο πεδίο ATIS maker URL και αντικαθιστούμε τα περιεχόμενα του πεδίου με τα παρακάτω,​ για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης:​
  
-<​code>​http://​vacchun.hu/td/esmetar.php?tlcond=70,​1013,​75&​metar=$metar($atisairport)&​arr=$arrrwy($atisairport)&​dep=$deprwy($atisairport)&​app=ILS&par=1&​info=$atiscode&​lvp=2</​code>​+<​code>​http://​uniatis.net/atis.php?​arr=$arrrwy($atisairport)&​dep=$deprwy($atisairport)&​apptype=ILS&​info=$atiscode&​metar=$metar($atisairport)</​code>​
  
 {{ :​euroscope:​advanced:​atis:​es_adv_settings_042.png?​585 |}} {{ :​euroscope:​advanced:​atis:​es_adv_settings_042.png?​585 |}}