Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
euroscope:advanced:atis [2019/09/24 12:09]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
euroscope:advanced:atis [2020/05/04 12:32]
Anastasios Mpithas
Γραμμή 33: Γραμμή 33:
 Στη συνέχεια,​ πηγαίνουμε στο πεδίο ATIS maker URL και αντικαθιστούμε τα περιεχόμενα του πεδίου με τα παρακάτω,​ για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης:​ Στη συνέχεια,​ πηγαίνουμε στο πεδίο ATIS maker URL και αντικαθιστούμε τα περιεχόμενα του πεδίου με τα παρακάτω,​ για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης:​
  
-<​code>​http://​vacchun.hu/td/esmetar.php?tlcond=70,​1013,​75&​metar=$metar($atisairport)&​arr=$arrrwy($atisairport)&​dep=$deprwy($atisairport)&​app=ILS&par=1&​info=$atiscode&​lvp=2</​code>​+<​code>​http://​uniatis.net/atis.php?​arr=$arrrwy($atisairport)&​dep=$deprwy($atisairport)&​apptype=ILS&​info=$atiscode&​metar=$metar($atisairport)</​code>​
  
 {{ :​euroscope:​advanced:​atis:​es_adv_settings_042.png?​585 |}} {{ :​euroscope:​advanced:​atis:​es_adv_settings_042.png?​585 |}}