Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
atc:vatis [2020/07/30 22:18]
Marios Martinis [Profiles]
atc:vatis [2020/07/30 22:20] (τρέχουσα)
Marios Martinis [Profiles]
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_EL.VENIZELOS_LGAV.gz|LGAV v1.0}}   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_EL.VENIZELOS_LGAV.gz|LGAV v1.0}}
   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_MAKEDONIA_LGTS.gz|LGTS v1.0}}   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_MAKEDONIA_LGTS.gz|LGTS v1.0}}
-  * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_IRAKLION_LGIR.gz|LGIR v1.1}}+  * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vatis_facility_-_iraklion_lgir_v1.1.gz|LGIR v1.1}}
   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_RODOS_LGRP.gz|LGRP v1.0}}   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_RODOS_LGRP.gz|LGRP v1.0}}
   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_KERKYRA_LGKR.gz|LGKR v1.0}}   * {{:​atc:​vatis:​profiles:​vATIS_Facility_-_KERKYRA_LGKR.gz|LGKR v1.0}}