Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
atc:start [2016/11/10 06:06]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
atc:start [2019/09/24 10:07] (τρέχουσα)
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
     * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]]     * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]]
     * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]     * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]
-  ​* [[euroscope:​advanced:​start|Euroscope για προχωρημένους]] +    ​* [[euroscope:​advanced:​start|Για προχωρημένους]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​intro|Εισαγωγή]] +      * [[euroscope:​advanced:​intro|Εισαγωγή]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​profiles|Profiles]] +      * [[euroscope:​advanced:​profiles|Profiles]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​settings-file|Settings file]] +      * [[euroscope:​advanced:​settings-file|Settings file]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​general-settings|Γενικές ρυθμίσεις]] +      * [[euroscope:​advanced:​general-settings|Γενικές ρυθμίσεις]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​display-settings|Ρυθμίσεις εμφάνισης]] +      * [[euroscope:​advanced:​display-settings|Ρυθμίσεις εμφάνισης]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​colors-and-symbols|Χρώματα και σύμβολα]] +      * [[euroscope:​advanced:​colors-and-symbols|Χρώματα και σύμβολα]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​extended-centerline|Προέκταση διαδρόμου]] +      * [[euroscope:​advanced:​extended-centerline|Προέκταση διαδρόμου]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]] +      * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]] 
-    * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]+      * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]
   * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]   * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]
 +    * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]