Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

atc:start [2016/11/14 22:28]
atc:start [2019/09/24 10:07] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Εκπαίδευση Ελεγκτών ======
  
 +  * [[euroscope:​start|Euroscope]]
 +    * [[euroscope:​setup|Εγκατάσταση]]
 +    * [[euroscope:​sector-files|Sector Files]]
 +    * [[euroscope:​sound|Ήχος]]
 +    * [[euroscope:​airports|Αεροδρόμια]]
 +    * [[euroscope:​connection|Σύνδεση]]
 +    * [[euroscope:​saving-changes|Αποθήκευση αλλαγών]]
 +    * [[euroscope:​voice-servers|Voice Servers]]
 +    * [[euroscope:​lggg-sectors|Τομεοποίηση LGGG]]
 +    * [[euroscope:​advanced:​start|Για προχωρημένους]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​intro|Εισαγωγή]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​profiles|Profiles]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​settings-file|Settings file]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​general-settings|Γενικές ρυθμίσεις]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​display-settings|Ρυθμίσεις εμφάνισης]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​colors-and-symbols|Χρώματα και σύμβολα]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​extended-centerline|Προέκταση διαδρόμου]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​atis|ATIS]]
 +      * [[euroscope:​advanced:​lists|Λίστες]]
 +  * [[atc:​manuals|Εγχειρίδια]]
 +    * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]