Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
atc:manuals [2020/08/01 12:25]
Marios Martinis [Greece]
atc:manuals [2020/08/02 09:55] (τρέχουσα)
Marios Martinis [Greece]
Γραμμή 11: Γραμμή 11:
   * {{:​atc:​manuals:​hvacctrainingsoprev1.pdf|HvACC ATC Training SOP ⇐**OBSOLETE**}}   * {{:​atc:​manuals:​hvacctrainingsoprev1.pdf|HvACC ATC Training SOP ⇐**OBSOLETE**}}
  
-  * {{:​atc:​manuals:​hvacc:​lggg_cheat_sheet_a4.pdf|LGGG Cheat Sheet}}+  * {{:​atc:​manuals:​hvacc:​lggg_cheat_sheet_v0.2.pdf|LGGG Cheat Sheet}}
  
 ===== Cyprus ===== ===== Cyprus =====