Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

atc:manuals [2016/11/14 22:28]
atc:manuals [2019/09/24 10:07] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Εγχειρίδια ======
 +
 +===== HvACC =====
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​hvacctrainingsoprev1.pdf|HvACC ATC Training SOP}}
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​1st_steps_atc.pdf|First steps ATC}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​abbreviations.pdf|Abbreviations}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_basic_knowledge.pdf|ATC Basic Knowledge}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_in_greece.pdf|ATC in Greece}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​cap-413-radiotelephony.pdf|CAP 413 - Radiotelephony}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​doc_9432_-_4_ed._2007.pdf|DOC 9432}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​metar_how_to_read_it.pdf|METAR - How to read it}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​phraseologies_4444_eng-gre_rev_3.pdf|Φρασεολογίες 4444 ENG-GRE rev 3}}
 +
 +===== VATEUD =====
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_guide.pdf|VATEUD ATC Guide}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_manual.pdf|VATEUD ATC Manual}}
 +
 +===== Real Ops =====
 +
 +  * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]