Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
atc:manuals [2016/11/14 23:28]
atc:manuals [2020/08/02 09:55] (τρέχουσα)
Marios Martinis [Greece]
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Εγχειρίδια ======
 +
 +===== Greece =====
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​hvacc:​athens_operations_manual_2020_v0.4.pdf|LGAV SOPs (new)}}
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​hvacc:​lgir_real_ops_v2.4.pdf|LGIR SOPs (new)}}
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​hvacc:​kos_atc_briefing_v1.0.pdf|LGKO Briefing (new)}}
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​hvacctrainingsoprev1.pdf|HvACC ATC Training SOP ⇐**OBSOLETE**}}
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​hvacc:​lggg_cheat_sheet_v0.2.pdf|LGGG Cheat Sheet}}
 +
 +===== Cyprus =====
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​cvacc:​cyprus_atc_procedures.pdf|Cyprus ATC Procedures}}
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​cvacc:​lclk_sops.pdf|LCLK SOPs}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​cvacc:​lcph_sops.pdf|LCPH SOPs}}
 +
 +===== Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια ===== 
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​1st_steps_atc.pdf|First steps ATC}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​abbreviations.pdf|Abbreviations}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_basic_knowledge.pdf|ATC Basic Knowledge}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_in_greece.pdf|ATC in Greece}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​cap-413-radiotelephony.pdf|CAP 413 - Radiotelephony}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​doc_9432_-_4_ed._2007.pdf|DOC 9432}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​metar_how_to_read_it.pdf|METAR - How to read it}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​phraseologies_4444_eng-gre_rev_3.pdf|Φρασεολογίες 4444 ENG-GRE rev 3}}
 +
 +===== VATEUD =====
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_guide.pdf|VATEUD ATC Guide}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_manual.pdf|VATEUD ATC Manual}}
 +
 +===== Real Ops =====
 +
 +  * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]