Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση Both sides next revision
atc:manuals [2016/11/14 23:28]
atc:manuals [2019/09/24 12:07]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Εγχειρίδια ======
 +
 +===== HvACC =====
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​hvacctrainingsoprev1.pdf|HvACC ATC Training SOP}}
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​1st_steps_atc.pdf|First steps ATC}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​abbreviations.pdf|Abbreviations}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_basic_knowledge.pdf|ATC Basic Knowledge}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_in_greece.pdf|ATC in Greece}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​cap-413-radiotelephony.pdf|CAP 413 - Radiotelephony}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​doc_9432_-_4_ed._2007.pdf|DOC 9432}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​metar_how_to_read_it.pdf|METAR - How to read it}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​phraseologies_4444_eng-gre_rev_3.pdf|Φρασεολογίες 4444 ENG-GRE rev 3}}
 +
 +===== VATEUD =====
 +
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_guide.pdf|VATEUD ATC Guide}}
 +  * {{:​atc:​manuals:​atc_manual.pdf|VATEUD ATC Manual}}
 +
 +===== Real Ops =====
 +
 +  * [[atc:​manuals:​real-ops|HvACC Real Ops]]