Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

about-hvacc [2016/11/14 22:28]
about-hvacc [2019/09/24 10:04] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Σχετικά με το HvACC ======
  
 +Το Ελληνικό Εικονικό ACC (HvACC) είναι ένα τμήμα της [[http://​www.vateud.net|VATSIM EUROPE]] και φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πιλότους εξομοιωτών πτήσης (Microsoft FS, Prepar3D, X-Plane κλπ) να πετάξουν συνδεδεμένοι στο δίκτυο [[http://​www.vatsim.net/​|VATSIM]] χρησιμοποιώντας το [[http://​vpilot.metacraft.com/​Download.aspx|vPilot]] (ή τα FSInn/​SquawkBox),​ δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρεθούν σε ρεαλιστικό περιβάλλον εναέριας κυκλοφορίας και να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Ελλάδας και τις αμέτρητες απαιτητικές προσεγγίσεις.
 +
 +Το Ελληνικό Εικονικό ACC επίσης υποστηρίζει εικονικούς Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), οι οποίοι με την χρήση του Euroscope παρέχουν Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στο Ελληνικό Εικονικό FIR. Η ομάδα του Ελληνικού Εικονικού ACC απαρτίζεται από πραγματικούς πιλότους και ΕΕΚ καθώς και ενθουσιώδεις πιλότους εξομοιωτών πτήσης αφοσιωμένους στην ανάπτυξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας εικονικών Υπηρεσιών ΕΚ στην Ελλάδα.
 +
 +  * [[about-hvacc:​rules-and-regulations|Κανόνες Λειτουργίας]]
 +  * [[about-hvacc:​structure-and-departments-jurisdiction|Δομή και Αρμοδιότητες Τμημάτων]]
 +    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]
 +    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]
 +    * Τμήμα FIR Λευκωσίας
 +    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]
 +    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]
 +    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​navigation-department|Τμήμα Αεροναυτιλίας]]
 +    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​software-department|Τμήμα Λογισμικού]]
 +  * [[about-hvacc:​meeting-minutes|Πρακτικά Συνεδριάσεων]]
 +    * [[about-hvacc:​meeting-minutes:​10-2016|Οκτώβριος 2016]]
 +    * [[about-hvacc:​meeting-minutes:​05-2016|Μάϊος 2016]]
 +    * [[about-hvacc:​meeting-minutes:​04-2016|Απρίλιος 2016]]
 +  * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]
 +    * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]
 +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|P1 VATSIM Online Pilot]]
 +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|P2 VATSIM Pilot Fundamentals]]
 +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 VATSIM IFR Pilot]]
 +    * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]